Troustpilot jyske bank og billeder kopi

Jyske bank bliver ved med at påstå de er hæderlige og ærlige, påstår at jyske bank overholder alle regler og love.

Den med jyske Banks troværdighed og, fundament skal vi tale om i retten

BS 99-698/2015

 


NÅR BANKER SYNTES AT SVINDLE DERES KUNDER. Rettet FEJL ELLER EJ MEN SVIG, DET ER DET. Også selv om bankerne lyver det bedste de kan, kun for at vildlede deres kunder, til at tro noget andet Jyske bank bedst i test, enig jyske bank er dygtige. Kan kalde det kraftig vildledning, men for pokker jyske bank er bedst i Tænk at jyske bank stadig ikke ønsker dialog, Vi ønsker dialog. Om jyske bank har stjålet og bedrager os, og på mange punkter har løjet, for at bedrageriet ikke måtte opdages. Det er en ting. :-) Men hvorfor helvede vil jyske bank ikke tale med os, så vi måske kunnet finde en løsning. Og så komme videre, og se frem af. -///////////// MEN NU TILBAGE TIL NYKREDIT :-) HJÆLP OS MED AT FÅ SVAR RING OG SPØRG NYKREDIT OM DISSE HER OPLYSNINGER ER SANDE ELLER FALSKE :-) Den hæderlige advokat i Nykredit Vil åbenbart kun hjælpe jyske bank med at skjule måske mandatsvig / bedrageri / svig eller hvad det er ? :-) Ved at nægte kunde at svare på 1 spørgsmål. :-) -------------------------- Hej Nykredit Advokat Mette Egholm Nielsen :-) Din mail med svar er utvetydig, og det ene og meget enkle spørgsmål er ikke blevet besvaret. :-) Du får som Advokat for Nykredit 1 spørgsmål. Og du nægter at svare. !!!!!!!! :-) Det er et JA. / NEJ. spørgsmål Og Nykredit skal svare ja eller nej :-) ------------------ :-) HVIS ANDRE MÅTTE RINGE TIL NYKREDIT OG SPØRGER OM DET SAMME FRITAGER VI HERMED NYKREDIT FOR DERES TAGSHEDS PLIGT PÅ DETTE SPØRGSMÅL, Og selfølgelig også disse her Sandt eller falsk ? = ___________ Så Nykredit må svare dem som måtte spørge kreditforeningen. :-) NYKREDIT HAR HERMED TILLADELSE, TIL AT SVARE ALLE SOM SPØRGER. :-) NYKREDIT SKAL NATURLIGVIS SVARER DIRÆKTE OG TALE SANDT. Tilladelsen GIVES til at svare på disse spørgsmål. Har kunden Storbjerg Erhverv ApS hjemtaget er lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Som blev tilbudt 20 maj 2008 Samt til at bevise med en underskrift på udbetalings anmodningen fra Nykredit JA. ELLER. NEJ - :-) Bekræfter gerne tilladelsen på skrift Har du som læser med spørgsmål Så ring gerne 40333400 og spørg. :-) /---------------------- Spørgsmål: Har Storbjerg Erhverv ApS hjemtaget eller optaget et lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Ja. eller. Nej. ? = ___________ :-) Hvis ja, hvilken dato, og hvordan. Nykredit bedes lægge deres hjemtagelses dokumenter fra Nykredit op. - :-) Kik gerne på www.banknyt.dk se dagbogen. Her er også ord forklaringer. :-) Gennemgår lige forløbet så Nykredit's advokat Mette Egholm Nielsen Kan vælge sin TRO eller JURA på sandt eller falsk, altså FAKTA :-) ---------------- :-) HVIS NOGET AF DET VI SKRIVER ER ENTEN USANDT / ELLER FORKERT ANMODES NYKREDIT HERMED AT OPLYSE OM EVENTUELE FEJL I DET OPLYSTE. OG SVARER Sandt eller falsk ? = ___________ :-) VED FEJL VENLIGST RET OG LÆG VENLIGST DOKUMATION FOR NYKREDITS RETTELSER. :-) Mette Egholm Nielsen Drop lige din tro, hvad du tror, det rager os sådan set en høst blomst, om du går i kirke og beder til Gud, kommer kun dig selv ved. DET HANDLER IKKE OM DIN TRO ! Men om beviserne. :-( :-) Lige nu dækker Nykredit over Jyske bank og dermed bliver Nykredit sikkert medskyldige, måske i meddelagtighed i en eller anden form. ???????????? Ved det ikke. :-) Velkommen til gæt og grimasser Giganterne Jyske bank og Nykredit med deres mange milliarder til alverdens advokater mod musen som bare ønsker svar. :-) HVOR SLEMT STÅR DET TIL MED HÆDERLIGHEDEN I DE DANSKE BANKER. ??????????????????? Må men her er det om SANDT. ELLER. FALSK. Sandt eller falsk ? = ___________ ET UNDERHOLDNIGS PROGRAM OM FINANS OG BANKERS ÆRLIGHED, TROVÆRDIGHED OG HÆDERLIGHED I DET DANSKE LAND DET HANDLER OM ? KAN VI DANSKE KUNDER STOLE PÅ DEM I DE DANSKE BANKER. :-) Husk det er humor som holder en i gang. ----------------------- :-) Nykredit er det SANDT ELLER FALSK :-) SAG FAKTA : :-) - :-) Storbjerg Erhverv ApS har modtaget et tilbud fra Nykredit på 4.328.000 kr. Sandt eller falsk ? = ___________ - :-) Tilbudet fra Nykredit på 4.328.000 kr. er skrevet / lavet 20-05-2008 Sandt eller falsk ? = ___________ :-) Tilbudet var gyldigt 6 måneder, Altså til 20-11-2008 Sandt eller falsk ? = ___________ :-) - Storbjerg Erhverv ApS har på intet tidspunkt, hjemtaget noget lån på 4.328.000 kr. I Nykredit som det der blev tilbudt 20-05-2008 af Nykredit A/S Sandt eller falsk ? = ___________ :-) - :-) Tilbudet på 4.328.000 kr. Skulle hjemtage senest 20-11-2008 Se gerne Aftaleloven § 2. Har tilbudsgiveren fastsat en frist for antagelse af tilbudet, må antagende svar være kommet frem til ham inden fristens udløb. Sandt eller falsk ? = ___________ :-) Blev det tilbudte lån 4.328.000 kr. Ikke hjemtaget senest 20-11-2008 udløb tilbudet, og kunne herefter ikke længer hjemtags. Sandt eller falsk ? = ___________ :-) Obligations Serien 21E 2019 0977039 som tilbudet på 4.328.000 kr. Er lavet udfra, er blevet lukket. Sandt eller falsk ? = ___________ :-) Og da serien på de bagved lægende obligationer var lukket, kan lån ikke optages i Nykredit SE AFTALELOVEN PRAGRAF 2. Tidsfrist for tilbud I. Om afslutning af aftaler § 2. Har tilbudsgiveren fastsat en frist for antagelse af tilbudet, må antagende svar være kommet frem til ham inden fristens udløb. :-) Sandt eller falsk ? = ___________ :-) - Storbjerg Erhverv ApS har ikke Hjemtaget et lån på 4.328.000 kr. Som Nykredit tilbød 20-05-2008 Sandt eller falsk ? = ___________ :-) Nykredit anmodes, at lave et nyt tilbud lige før 6 maj 2009 Sandt eller falsk ? = ___________ :-) ------------------------------- :-) Nykredit opdager i forbindelse med at Nykredit laver et nyt, og et andet tilbud 06-05-2009 At jyske bank 16-04-2009 har tinglyst en gæld til Nykredit på 4.328.000 kr. Sandt eller falsk ? = ___________ :-) En gæld på 4.328.000 kr. Til Nykredit som ikke eksisterer og som Nykredit ikke kender til Sandt eller falsk ? = ___________ Og en gæld på 4.328.000 kr som i øvrigt aldrig har eksisteret. Sandt eller falsk ? = ___________ :-) --------------------------------///- :-) :-) :-) Nykredit Se nu godt på de bilag som Nykredit har fået udlevet kopier af, flere gange. :-) :-) Jyske bank hæver 66.400,00 kr. Fra kundes konto 15-04-2009 Sandt eller falsk ? = ___________ Jyske bank kalder det tinglysning (Af pant til Nykredit på 4.328.000 kr.) Sandt eller falsk ? = ___________ :-) Det findes ikke på dette tidspunkt 15-04-2009 noget gyldigt tilbud på 4.328.000 kr. i Nykredit Sandt eller falsk ? = ___________ :-) ----- :-) Jyske bank hæver 23.517,36 kr. Fra kundes konto 16-04-2009 Jyske bank kalder det låneformidling. Nykredit (Af lån fra Nykredit på 4.328.000 kr.) Sandt eller falsk ? = ___________ :-) Der findes ikke på dette tidspunkt 15-04-2009 noget gyldigt tilbud på 4.328.000 kr. i Nykredit Sandt eller falsk ? = ___________ :-) ------- :-) Jyske bank hæver 13.517,36 kr. Fra kundes konto 16-04-2009 Sandt eller falsk ? = ___________ Jyske bank kalder det forhånds garanti (Af lån i Nykredit på 4.328.000 kr.) Sandt eller falsk ? = ___________ :-) Der findes ikke på dette tidspunkt 15-04-2009 noget gyldigt tilbud på 4.328.000 kr. i Nykredit Sandt eller falsk ? = ___________ :-) Der findes ikke noget lån at stille garant for Sandt eller falsk ? = ___________ :-) Nykredit har 11-10-2016 på mødet i Nykredit oplyst og bekræftet over for kunde. At Nykredit ikke kender noget til nogle garanti på 4.328.000 kr. Mellem Nykredit og Jyske Bank Sandt eller falsk ? = ___________ :-) At Nykredit 16-04-2009 ikke har anmodet jyske bank stille nogle garanti til Nykredit Sandt eller falsk ? = ___________ :-) :-) Lige som at Nykredit 11-10--2016 Bekræftede at det alene er / var jyske bank som har krævet, at kunde solgte en bygge grund på ca 7.500 m2 til 200 kr. Pr. m2 for at nedbringe et andet lån i Nykredit Et lån der var tilbudt kunden 6 maj 2009 og blev hjemtaget 03-07-2009 Sandt eller falsk ? = ___________ ;-) :-) --------------------------------//// :-) Nykredit opdager 6 maj 2009 at der findes tinglyst en pant på 4.328.000 kr. Til Nykredit Sandt eller falsk ? = ___________ og straks herefter aflyses denne 6 maj 2009 Sandt eller falsk ? = ___________ Ved at Nykredit skriver til tinglyseningsretten i Helsingør. TEKST Nærværende pantebrev kvitteres til aflysning af tingbogen som ej benyttet, Sandt eller falsk ? = ___________ :-) - SLETNING AF DEN GÆLD / PANT Som blev anmeldt af Jyske bank Efter Nykredit opdager, den af jyske bank tinglyste gæld, på 4.328.000 kr. Til Nykredit SE TINGLYSNINGS LOVENS PRAGRAF 5. ONDTRO ond tro, juridisk udtryk for den viden, en part har eller efter gældende uagtsomhedsnormer burde have haft om et bestemt forhold. En række retsregler og retsgrundsætninger fastslår, at en parts onde tro om fx andres kolliderende rettigheder afskærer muligheden for at opnå disse rettigheder. Lovgivningen tager i visse tilfælde stilling til, hvornår ond tro skal foreligge. Ved aftaler om køb eller pantsætning af fast ejendom er det fx afgørende, hvornår aftalen anmeldes til tinglysning, jf. Tinglysningsloven § 5 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Obligationsret/ond_tro :-( :-) DETTE HER, ER ET DRILLE SPÆRGSMÅL. :-) Men er der ikke en klokke der ringer, eller er ikke det bare øv at kunden, denne gang opdagede hvad Danske Banker laver mod deres kunder. Eftersom både Nykredit og Jyske Bank, begge nægtede kunden aktindsigt. Og nægter at svare og bevise at kunden har hjemtaget et lån på 4.328.000 kr. Er det ikke bare ØV ØV ØV JA. ELLER. NEJ Sandt eller falsk ? = ___________ :-) Nykredit dækker over jyske bank Sandt eller falsk ? = ___________ :-) ;-) - :-) Nykredit fremsender efter 6 maj 2009 det nye tilbud til jyske bank, som kontroller tilbudet og herefter udlever dette til Storbjerg Erhverv ApS Sandt eller falsk ? = ___________ At Nykredit sender tilbudet til Jyske Bank, :-) - :-) I tilbudet fra 6 maj 2009 Nykredit skriver på side 4/6 Det tidligere fremsendte pantebrev (4.328.000 kr.) er BORTFALDET Sandt eller falsk ? = ___________ :-) Og I tilbudet fra 6 maj 2009 skriver Nykredit også på side 4/6 Det tidligere fremsendte tilbud (4.328.000 kr.) er BORTFALDET Sandt eller falsk ? = ___________ :-) / BORTFALDET DANSK ORDBOG. http://sproget.dk/lookup?SearchableText=bortfald Retskrivningsordbogen bortfald sb., -et, bortfald, -ene (det at noget ophører) Den Danske Ordbog bortfald (artiklen er forkortet – se hele artiklen i DDO) det at noget forsvinder; det at noget ophører med at gælde (fx i henhold til en lovregel) (formelt); bortfalde (artiklen er forkortet – se hele artiklen i DDO) forsvinde; ophøre med at gælde (fx i henhold til en lovregel) (ofte formelt); synonym falde bort Sandt eller falsk ? = ___________ :-) /---------------------------- :-) / Måske er det nemmest at henvise til hvad andre skriver om at låne, Evt. på www.banknyt.dk se billeder som naturligvis er ægte. Sandt eller falsk ? = ___________ Hvad tror du :-) - :-) HVIS NYKREDT GØR SIG SKYLDIG I AT HJÆLPE JYSKE BANK ALTSÅ VED AT SKJULE OPLYSNINGER, OVER FOR DERES KUNDE, SOM VED AT NÆGTE, AT SVARE KUNDE PÅ OM, KUNDEN HAR HJEMTAGET ET LÅN I NYKREDIT PÅ 4.328.000 kr. Eller eller ej :-) FOR PÅ DEN MÅDE AT HJÆLPE JYSKE BANK MED AT KUNNE SKUFFE I ET RETSFORHOLD :-) OG MÅSKE DERVED, KAN GØRES MEDANSVARLIG OG ANSVARSPÅDRAGENDE, VED AT DÆKKE OVER SVIG. FORBRYDELSER SOM NYKREDIT HAR KENDSKAB TIL. DETTE ER KUN ET GÆT :-) Sandt eller falsk ? = ___________ :-) :-) --------------------------------------- NYKREDIT VED ADVOKAT METTE EGHOLM NIELSEN HAR KENDSKAB OG VED HVAD JYSKE BANK UDSÆTTER KUNDER FOR. Sandt eller falsk ? = ___________ NYKREDT HAR FÅET UDLEVERT BILAG OG LINK TIL WWW.BANKNYT.DK Sandt eller falsk ? = ___________ :-) ------------------------ :-) Se gerne lige om der er underskrevet en hjemtagelses anmodning / udbetalings anmodning , Altså med kundens underskrift. På at lån 4.328.000 kr. Skal hjemtages. ? :-) Et dokument, magen til det kunden underskrev. Efter tilbudet af 6 maj 2009. Da vi dengang valgte at hjemtage lånet som blev tilbudt af Nykredit :-) Og husk venligst det er kunden som bestemmer om vedkommen ønsker at hjemtage et lån, eller ikke. Som kopien fra Nykredit 29-08-2012 :-) Har Nykredit noget jeg ikke har. ? Men nægter kunde at se. ! Kunden er før blevet nægtet aktindsigt af Nykredit. :-) Se også gerne efter hvor det eventuelle lån på 4.328.000 kr. er indsat, og på hvilken konto. Nykredit, har skrevet 18-10-2016 at det ikke er udbetalt, eller kan ses. Sandt eller falsk ? = ___________ :-) :-) Nykredit Pas nu på ikke at blande ting sammen. :-) :-) Nykredit Mette Egholm ved der findes 2 tilbud fra 20-05-2008 Og et tilbud fra 06-05-2009 Altså der findes 3 tilbud i alt. Sandt eller falsk ? = ___________ :-) Hvilket af de 3 tilbud er blevet hjemtaget i Nykredit. ? = ___________. Spørger Nykredit :-) :-) Vi siger at tilbudet fra 06-05-2009 4.328.000 kr. er blevet hjemtaget 03-07-2009 Sandt eller falsk ? = ___________ :-) --------------------- :-) :-) At Nykredit har trukket renter af 4.328.000 kr fra 03-07-2009 selv om lånet først blev udbetalt 06-06-2009 Sandt eller falsk ? = ___________ Kære Nykredit det er mange bække små der giver en stor Å :-) Nykredit har fået bilag? og en link som viser og dokumentere dette, :-) - :-) ------------------------------- :-) :-) Hvornår har Nykredit hjemtaget et lån til Storbjerg Erhverv tidslinie viser det ganske tydligt. :-) :-) Vi ved at Storbjerg Erhverv kun har hjemtaget et lån i Nykredit Sandt eller falsk ? = ___________ :-) Og vi ved at dette er sket efter tilbudet fra 6 maj 2009 Sandt eller falsk ? = ___________ :-) Derfor spørgmålet er der hjemtaget 2 lån. ! Heraf det ene uden vores viden spørger kunde. ???????????? :-) :-) Nykredit Ved godt at jyske bank har blandet alt sammen i en stor pære vælling, Sandt eller falsk ? = ___________ :-) Og at Nykredit 11-10-2016 efter mødet Nykredit Ved at jyske bank i den forbindelse Har taget af kassen./ Eller kagedåsen om du vil. Sandt eller falsk ? = ___________ :-) Dette er Nykredit uvedkommende da Nykredit ikke er part i tyveriet. :-) Nykredit har fået kopi af bilag. Sandt eller falsk ? = ___________ Ønsker Nykredit eller Jyske bank flere bilag kan de hentes på www.banknyt.dk :-) :-) Og Nykredit ved derfor at jyske bank Nicolai Hansen skriver til Carsten's sygeseng 19-02-2010 Sandt eller falsk ? = ___________ Hvor jyske bank oplyser at carstens firma har et lån på 4.328.000 kr. I Nykredit Sandt eller falsk ? = ___________ :-) - :-) :-) Nykredit kan blive medansvarlig i jyske Banks svig hvis Nykredit ikke svare på spørgsmålet, og vil dække over noget. Sandt eller falsk ? = ___________ ?????????????? :-) :-) Har vi hjemtaget et lån på 4.328.000 kr. I Nykredit Som Nicolai Hansen jyske bank skriver 19 februar 2010. Ja eller nej _____________ Eller har vi ikke hjemtaget noget lån på 4.328.000 kr. Ja eller nej _______________ :-) :-) Nykredit ved at jyske bank har hævet renter af dette påstået lån 4.328.000 kr. siden 01-01-2009 Sandt eller falsk ? = ___________ Men dette skal Nykredit naturligvis ikke forholde dig til, da dette er Nykredit uvedkommende. :-) :-) Nykredit skal kun svare på om lånet 4.328.000 kr som jyske bank hæver renter af, findes hjemtaget i Nykredit eller ej. :-) Og hvis ja, Dokumenter hjemtagelsen og dato og så lige forklare hvordan et tilbud der er bortfaldt, alligevel kan hjemtages Det handler om JURA derfor må Advokat Mette Egholm Nielsen kunne svare hvis du ringer :-) :-) Nykredit ved også, at Jyske bank ved Casper Dam Olsen skriver vist 09-01-2012 at storbjerg erhverv har lagt lånet i Nykredit på 4.328.000 kr. Om. Sandt eller falsk ? = ___________ :-) Nykredit skal kun svare på om lånet 4.328.000 kr. fandtes hjemtaget i Nykredit, og så er blevet omlagt som Casper Dam Olsen skriver 09-01-2012 Og forklare hvordan det er blevet omlagt, specialt når det slet ikke er hjemtaget. Hvilken af Nykredit's dokumenter har kunde underskrevet i Nykredit. ???????_________________ :-) :-) DET HANDLER OM SVIG FOR MILLIONER I JYSKE BANK Nykredit bedes derfor bekræfte, at storbjerg Erhverv ApS aldrig har haft noget lån på 4.328.000 kr. I Nykredit. Dette er ikke Nykredit uvedkommende, da Nykredit er part i oplysninger. :-) :-) Kunde har kun kopi af det ene tilbud fra 20-05-2008 her. Så spørger derfor kun Nykredit om nogle af disse 2 tilbud fra 20-05-2008 er hjemtaget Ja eller nej______________________ :-) Skærer det ud i pap da Nykredit nægter at forstå alvoren i at dække over en bedrageri sag, som i civil retten kaldes for svig :-) :-) Det kunne jo være misforståelser men jyske bank nægter at svare kunden Sandt eller falsk ? = ___________ Vi ved det jo ikke da dialog ikke er bankens stærkeste side. :-) :-) Så kære Mette Egholm Nielsen Spørger ikke om, hvad du eller andre i Nykredit TROR. TRO og tanker om at TRO måske TROR noget tænker nogle noget Dette er jeg græsk katolsk over for, som Advokat skal du ikke tro noget som helst, du skal vide. DEN SOM TROR HENVISES TIL KIRKEN Alle er velkommen til at stille spørgsmål

#Forbryder #jagt på jyskebanks uhæderlighed, utroværdighed løgnagtighed.
#Jagten er gået ind, for at få #kriminelle #banker som #jyskebank til at stoppe med deres #bedrageri og bevist #svindel af kunder
🙂
En lille sag som jyske Banks ordstyrende formand Anders Dam, DIRÆKTE ved mail fik oplyst 25 maj 2016
At der ikke fandtes noget lån
At påstået rentebytte ikke var aftalt til lån som ikke fandtes
🙂
Anders Christian Dam Tænkte over Mailen med disse oplysninger, og vælger at lade sin mægtige bestyrelses ven Philip Baruch fra advokat virksomheden Lund Elmer Sandager lyve,
og ingurer kunden i jyske bank
Lund Elmer Sandager har i forvejen løget i svarskrift over for retten, derfor virker det helt naturligt at Advokaterne LES vil fortsætte med deres løgne, for at skuffe i retsforhold.
🙂
EN SAG OM SVINDEL I JYSKE BANK,
SVINDEL OG BEDRAGERI UDFØRT AF JYSKE BANK
DENNE SVINDEL OG BEDRAGEI SOM JYSKE BANK BEVIST OG UHÆDERLIGT LAVER
VÆLGER NYKREDIT AT BÅDE UDNYTTE OG DÆKKE OVER, FOR EGEN VINDNINGS SKYLD.
🙂
#Vidneliste i sagen BS 99-698/2015
er blandt andet
Anders Dam CEO jyske bank
Morten Ulrik Gade jyske bank
Casper Dam Olsen Jyske bank
Nicolai Hansen Jyske Bank
Mette Egholm Nielsen Nykredit
Som i retten skal afhøres under vidneansvar om deres medvirken til SVIDELEN i jyske bank som kunden ikke måtte opdage
🙂
Der er mange sager om jyske Bank der kører reklamer på at være en anderleds bank
🙂
En bank som DIRÆKTE lyver over for bankens kunder, for at den svindel jyske bank bevist udfører mod kunder
Og med CEO Anders Dam i spidsen 31 maj 2016 valgte at jyske Bank at jyske bank skulle fortsætte med at bedrage kunder mest muligt.
🙂
David imod goliat
Familien Skaarup fra Hornbæk
imod den #løgnagtige og #bedrageriske #svindelbank jyske bank med Anders Christian Dam i spidsen for den tilsyndeladende yderst #udspekuleret #kriminelle #organisation #JYSKEBANK #KONCERN
🙂
Selfølgelig er #AndesDam / #jyskebank
mange gange opfordret til dialog
Og en offenlig debat på #jyskebanktv
Hvis jyske bank koncernen ikke mener det oplyste er rigtigt
Hvad så med at svare os.
CEO Anders Dam Ring 22227713
Og aftal en gennemgang af sagens bilag, finder vi fejl skal de naturligvis rettes.
🙂
🙂
Humoren er der stadig
Og lad nu være med at #dræbe os, selv om denne mulighed sikkert har været oppe i #bestyrelsen
Undgå #mord #attentat i mod jyske Banks kunder efter opdagelse af de bedrageri banken bevist laver.
🙂
Så hvis #jyskebank #planlægger at smide en #bombe i vores bil, fr at #sprænge os i luften, venligst lad være med de #mordplaner
Der var den sorte humor
Vi søger bare dialog og samtale med jyske Banks øverste Anders Dam
🙂
Læs serien og få den sjove historie om jyske Bank koncernen og deres mægtige ledere

Søge ord for at råbe jyske bank op Medvirkende i sagen eller kender til sagen bedraget, og som ikke ønsker at jyske bank retter, hvis det er en fejl - Fundament kærneværdier hæderlig ærlig åben retter fejl Sund fornuft Jyske bank nægter vedholdende . Nykredit jyske bank - Lån super billigt, ingen gebyr rente Subperlån, Superlån, supperlån. Billån, boliglån. Opsparing. Pension. - Tivoli fripas Bakken fripas gratis / Advokat advokater, strafferet ren straffe attest, øknomisk kriminalitet, kriminelt, straffeloven - Lund Elmer Sandager Al Capone, Adolf Hitler, Stalling Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO jyske bank Advokat Morten Ulrik gade jyske bank Philip Baruch jyske bank Advokat Philip Baruch Lund Elmer Sandager Advokat Mette Egholm Nielsen Nykredit Inkasso Birgit Bush Thuesen jyske bank - Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro - Nicolai Hansen bankrådgiver jyske bank Line Braad Winding jyske bank Casper Dam Olsen bankrådgiver jyske bank Anette Kirkeby bankrådgiver jyske bank Søren Woergaard rådgiver jyske bank CEO Anders Christian Dam - Danske bank jysk - Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt - Sagen historien om Nykredit og jyskebank handler om: Bedrageri Svindel Løgne Tyveri Underslæb Mandatsvig Svig Dokumentfalsk, Nægte at undersøge for fejl At dække over forbrydelser At skjule forbrydelser At nægte kunder svar At nægte kunder aktindsigt - Om at lyve over for retten udelukket for at kunne fortsætte bedrageriske forhold. - Jyske Banks oplyste kærneværdier Fundamentet i jyske bank er pilråddent hvis jyske bank lyver over for kunder, så jyske Ban kan snyde eller bedrager deres bankkuder. - Vedholdende uærlig Lyver vedholdende Nægter vedholdende at svare Jo jyske bank er bestemt vedholdende. - Jyske bank overholder alle regler og love, og er bestemt ikke bedrageriske siger jyske bank selv - Vi vil gerne have en duel med jyske bank og kaptajn kryster Anders Dam På om jyske bank er troværdig hæderlighed ærlig. - Men det syntes til at Anders Dam jyske bank er en bangebuks og en kryster som gemmer sig bag hans 100 vis af advokater og ikke tør svare kunder på spørgmål omhandlende jyske Banks moral og troværdighed. - Mercedes BMW Audi VW Ford Kia Pegeout Citroen biler for alle, billig bolig, billig forsikring - Regler og love Billån Mercedes BMW Audie WV Michael Rasmussen Nykredit og Anders Dam Jyske Bank, Lund Elmer Sandager Advokater Philip Baruch - Jyske bank FUNDAMENT støttes at ATP PFA GF REALMÆGLERNE CODAN BRF AKTIONÆRENE I JYSKE BANK Og selfølgelig bakke alle medarbejder i jyske bank eres ledelses arbejdes metoder op, så som at skjule sandheden for deres kunder. - Hvem ka jyske bank ka Jyske bank gør det umulige muligt, og laver et falsk lån på 4.328.000 kr og tinglyser pant på samme beløb - Jyske bank uhæderlig løgnagtig bedragerisk utroværdig forbryderisk Utroværdig med stort U - Dette er søge ord for at fange jyske Banks opmærksomhed, og få en dialog samt talt om de mange forhold, Som jyske bank vedholdende nægter at tale bed kunde om, hvis der blot er om en fejl.

Billeder jyske bank bil reklame

Har skjult alle facesbook sider Som tegn på god vilje Har faktisk lyst til at slette alle disse opslag, men jyske bank skal jo også ønske det. Skal vi ikke lave en aftale at vi sammen hjælpes om slette alle disse opslag og får lukket denne galimatias, en aftale kræver kun 2 :-) Trat af dette her pis, vil godt lave noget andet, hvad siger jyske bank Skal vi tale sammen :-) 30 april rettet. Utroligt at #DIRIKTØREN CEO Anders Christian Dam, den ordførende formand i jyske bank, kan være så ligeglad med #JyskeBanks #troværdighed siden han forbyder os dialog og svar. :-) :-) I over 2 år har vi nu råbt op Bare for at få jyske bank i tale. KÆRE JYSKE BANK CEO Anders Dam :-) Ledelsen Bestyrelsen :-) DETTE HER ER IGEN EN UDSTRÆKT HÅND TIL JER ALLE SAMMEN I JYSKE BANK LAD OS NU TALE SAMMEN OG FINDE EN MÅDE AT KOMME I DIALOG. VI KAN KUN SKRIVE SOM VI GØR. FOR AT FORSØGE AT KOMME I DIALOG :-) Det kan da umuligt være så svært for jyske bank at svare deres kunder. :-) ANDERS DAM Ring 22 22 77 13 Som Alexander skriver på på den lille bil. Kære jyske bank, ring nu til min far Det tager kun 5 minutter Han skynder sig også at sige i må godt få bilen, bare vi får en anden :-) :-) :-) :-) TIL DAGBOGEN Tænk dig Anders Hvis det var lykkes dig og din bank jyske bank at fører jeres plan 100 % ud i livet :-) :-) :-) Og det at i satte os så hårdt, at vi med stor sandsynlighed, gik ned både øknomisk og personligt, Så vi ikke kunne opdagede den svindel jyske bank har og stadig udsætter os kunder for. :-) :-) Hvis du Anders Dam elle nogle i jyske bank Måske jeres kumpaner i advokat firmaet Lund Elmer Sandager har noget at ville forklare til disse, lidt ville beskyldninger Så ring til os og lad os gennemgå sagen. Vi vil jo ikke beskylde jyske bank for at bedrage os kunder hvis jyske bank kan beviser det modsatte, som Eks. vores beviser mod jyske bank for at lyve og lave mandatsvig, bedrageri og dokumentfalsk er falske - Bare tanken om at vi skulle tage fejl er jo pinlig, det er jo derfor vi ønsker at vi sammen med jyske bank gennemgår tidsligne og bilag hertil sammen. Vi har råbt på dialog i over 2 år. :-) ANDERS DAM ER DET SANDT HVAD VI HAR OPKLARET OG SKRIVER. VIL DU SVARE OS håber nogle ser dette her lill øf øf :-) :-) Kærer Anders Dam Kan vi ikke lige tale om det, ?????? Vis os da det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Som jyske bank skriver vi har som et underlægende lån i Nykredit, til en rentebytte, på samme beløb i jyske bank Er lån som vi desværre ikke selv kan finde, da vi kun har et lånetilsagn / tilbud, på et lån i Nykredit på de 4.328.000 kr. som jyske bank siger vi har optaget i Nykredit :-) Ja ja ja Bestyrelses medlemmet Philip Baruch siger i retsforholdet. At vi selv skal bevise At vi ikke har lånt de 4.328.000 kr. I Nykredit, som jyske bank siger, vi har lånt. Og som i jyske bank hæver renter for, Den dygtige Advokat Philip Baruch skrev vi har bevisbyrden, og den er ikke løftet. - Spørg ham lige, altså om #PhilipBaruch fortsat tror han kan #lyve for #retten om dette her. Spørg Philip hvor meget vi skal bevise før bevisbyrden er løftet. For bare at tage bare et problen med #JYSKEBANKS #Troværdighed og #Hæderlighed :-) :-) JYSKE BANK HJÆLP OS NU Hjælp os med at bevise at vi har ret i alt vi skriver Eller hjælp med at modbevise at jyske bank lyver og bedrager deres kunder som vi skriver på #banknyt Så fjerne vi alle opråb, som dette notat til brug for dagbogen :-) :-) Og lad os da også høre optagelsen, hvor vi godkendt en rentebytte på 4.328.000 kr. Angiveligt 16-07-2008 for dette lån 4.328.000 kr. i Nykredit. 16/7 2008 Det er dato som Rentebytten er lavet, men har jyske bank spurgt os forud for denne nye aftale Hvis i vi svare på det udover at bevise lånet er optaget. ( se Eks mail af 3 maj og 25 maj 2016 ) Og så er vi i gang :-) :-) Håber og ønsker jyske bank at vi heller ikke øknomisk har midler til at hyrer en advokat, som banken kræver at retten skulle kræve af os. Husk lige vi har allerede spildt en formue på advokater på sager imod #Helsingør #kommune Det var iøvrigt #inkasso afdelingen #Silkeborg #BirgitBushThuesen der var skyld i at vi måtte stævne kommunen, da hun for banken nægtede at have noget ansvar / skyld. Men Anders det er langt bedre fortalt i vores historie, om at blive bedraget af jyske bank. #Nykredit #Jyskebank både #ankenævn og #retten Grundet jeres jyske banks mange løgne og #benægtelser i forbindelse med jeres #bedrageri, det som vi gerne vil tale med dig om Anders Dam :-) :-) Vi vil stadig gerne i dialog med jyske bank, :-) :-) Men er også ved at være der hvor vi opgiver at råbe dig Anders Dam og din jyske bank op. :-) Hvis du stadig tror du kan kører os tratte, så har du taget grundig fejl. Vi er tratte ja, men ikke på den måde. :-) :-) Vi er så meget parat til at giver den gas. Og vil kæmpe imod jyske bank i retten, for at fortælle familien DANMARK Om jyskebanks manglende hæderlighed. :-) Eller snare at fortælle DANSKERNE OM JYSKE BANKS UHÆDERLIGHED :-) :-) Men vi er altså helst fri for Vi ønsker jo bare en løsning i fællesskab med dig Andes, Hvilket vi vist stadig er ret alene om. :-) Men Anders Dam og Jyske Bank Regn roligt med vi er meget surre over at i du , bliver ved med jeres løgne for at lave svindel imod jeres kunder som os, siger familien fra Hornbæk :-) Jyske bank i vælger selv. Jyske bank selv om i har penge og magten. Så lad nu være med at misbruge den. - Anders Dam i har altså også nogle seriøse troværdigheds problemer i jyske bank, når i nægter dialog med de kunder jyske bank helt bevist snyder. :-) :-) I ved vi er åben og nok lidt småtosset, og ser vores historie som i en god film. Om vi har realitets sans må komme an på en prøve. :-) Det er svært for os ikke at skrive noget. Under interview til vores bøger, er det meget nemmere at få fortalt hvordan vores liv har været som følge af det svig vi bliver udsat for. :-) Vi har før skrevet til jer i #jysk ebank Har jyske bank stadig intet at sige så i får jeres forklaring med i vores historie. Ps og skriv det i vil sige på Dansk, ikke på jura sprog bare for at undgå at give indrømmelser. :-) :-) Spørgsmålet er stadig Hvorfor snyder og lyver jyske bank Her blev i altså taget med bukserne nede da i valgte at bedrage os. Og bevist valgte at blive ved. Det er langt ude men er sådan er Virkligheden i jyske bank :-) :-) #Politiet nægtede at #efterforske #jyskebank for #bedrageri Vi kunne ikke få #friproces da sagen ikke var af offenlig interesse, skrev #procesbevillingen :-) Ja uden penge og den lille myg imod jyske bank for svindel. Det er svært. ( Men hvorfor skal vi ikke mødes og tale om det. ) :-) Nej jeres løgne og tavshed stopper os ikke, jyske bank i skal svare på det vi spørger jer om, her eller i retten. Og i retten må i altså heller ikke lyve :-) smiler :-) :-) Spørgsmålet er om jyske bank kan holde op med at lyve, det syntes jo at være dybt forankret i jeres fundamentet, det med at lyve og tilbageholde sandheden over for os kunder. :-) :-) Ja ja hør en loppe gø og gø og gø Jyske bank er en #iskold bank der nægter at tale om disse her svig og falsk forhold. :-) :-) Anders Dam #Staten støttede din jyske bank med 4 #bankpakker under #krisen altså #finanskrisen #Nykredit nægter at udlever alle bilag i sagen som omhandlende jyske Bank og Nykredit. :-) Det virker altså lidt som om at nogle #dækker over den #Danskebank #Jyske Bank :-) :-) :-) At jyske bank også kræver, eller bad at retten, såfremt kunden ikke har penge til en advokat, bliver dømt med udeblivelses virkning. Altså at sagen kunne hæves uden den blev rets behandlet, og uden vidner blev afhørt deriblandt dig selv Anders Dam. - På den måde kunne jyske bank blive ved med bankens åbenlyse bedrageri af deres egen kunde, dette ved hjælp af svig og falsk som jyske bank benytter sig af. :-) :-) Ikke noget med måske men en helt bevist og ond handling, som jyske Banks ledelsen er bevist om at jyske bank udsætter kunde for. Ligesom DIRIKTØREN DIRIKTIONEN er helt bevist om, at ingen i #JyskeBank #koncernen må eller vil hjælpe kunden med den opklaring kunden råber desperat om hjælp til. :-) :-) Hvis kunden vil prøve kræfter med jyske bank For at få Jyske Bank til at stoppe bedrageriet imod bankens egen kunde. Og var det lykkes jyske bank, at få en udeblivelses dom, såfremt kunden (altså vi), ikke fandt en advokat. Så vi påny måtte stævne jyske bank, denne gang dog efter det BEDRAGERI / Svig og Falsk Som vi opdaget i 2016 og realt oplyste til toppen i jyske bank. Som nu hvor sagen med de mange forhold, som dette her jo handler om, rykker tættere på retslokalet :-) :-) Frem for at hjælpe familien Skaarup fra Hornbæk med opklaringen ved hjælp af dialog. Hvilket jyske bank bevist og udslpekoret valgte at nægtet kunden, for at dække over svig og falsk. - Det Syntes klart at Jyske Banks top ledelse istedet for dialog, forsøger at slippe godt fra det bedrageri, som familien Skaarup, overbevisende siger at jyske bank helt bevist og uhæderligt udsætter dem for. Bedraget sker bla. ved hjælp af dokumentfalsk, og ved at lyve for retten i svarskrifter. :-) Det syntes at virker ret magtpåliggende for jyske bank koncern, at ville fortsætte bedrageriet, uden at ville svare kunde på de første spørgsmål til Anders Dam 25 maj 2016 Jyske Bank vil sikkert prøve alle muligheder, for ikke at svarer Ligesom det syntes ret klart, at jyske banks hæderlighed ikke er noget sted at finde i denne her sag. :-) :-) :-) At bankens forsøg sammen med vore gamle advokat fra Århus som skulle være 2 advokater for at løfte den opgave de fik. Sendte kopi af brev fra jyske bank af 2 november 2016 Hvor vi straks igen kunne læse, at jyske bank igen forsøgte sig. Og at det ved dette brev 02-11-2016 syntes klart, at jyske bank kun havde til hensigt at ville besvige / snyde os. :-) Dette skullet ske. ved at lokke os til at indgå en rentebytte på et lån der fandtes. Som så skulle dække over den svindel, kunden har opdaget jyske bank udsætter familien for. Når vore advokaterne åbenbart ikke selv kunne læse imellem lingerne hvad budskabet tydligt var. Oplyste vi dette til advokaten og afviste tilbudet. - Vores daværende advokater ville gerne have vi ALIGEVEL på trods af den fornærmelse imod vore intelligens Have at sammen skulle kører til jyske bank for deltage i forliges møde. Og hører hvad jyske bank ville tilbyde, som advokaten sagde. :-) Vi viste ikke dengang at vores advokat, ikke havde oplyst jyske bank om sagens faktiske forhold. Hvilke tidligere advokat fra Århus først indrømmede december 2017 At jyske bank slet ikke var blevet oplyst om svig forholdende trods flere anmodninger herom. Men sagens historie er langt mere omfattende end så. Så igen det må du læse i bøgerne, og få en mere detaljeret beskrivelse, og forklaring på forløb. :-) Det jyske bank lavede syntes klart som et nyt forsøg på at tørrer os. Og at jyske bank igen på et efterfølgende tidspunkt, forsøgt sig med noget som skulle inddrage vores advokat hele 2 gange. Sidst ved at forsøge at få hævet sagen uden vores viden, lidt som i #ubådssagen med #raketmadsen Vi har ikke beviser på alt. Men vi har mange beviser og de bliver alle fremlagt i bøgerne. :-) At jyske bank kan tro vi er så dumme ! At jyske bank på alle muligt måder har forsøgt at snyde og bedrage og fører vore advokater bag lyset ved at lyve og måske andet :-) :-) Det gør kun at man blivet rigtig sur på jyske bank, Det er noget forbandet svineri jyske bank laver i kulissen Hvad fanden tænker vi Hvor mange ud over os, udsætter jyske bank for det sammen, hvor det Løkkes for jyske bank :-) :-) Vi tror næppe vi er alene Men jyske i skal vide, med ærlighed kommer man længst. :-) :-) Står det ikke også tydligt i #biblen at 7. Du må ikke stjæle (Du må ikke lyve) 8. Du må ikke aflægge falsk vidnesbyrd https://www.kristendom.dk/kristne-grundtekster/de-ti-bud Så ingen #kristnen kan stole på jyske bank. :-) :-) http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx?book=3Mos&id=1&chapter=19b v11 I må ikke stjæle, I må ikke lyve, og I må ikke bedrage jeres landsmænd. v12 I må ikke sværge falsk Så kærer jyske bank i skal nok ikke gå i kirke :-) :-) :-) Medvirkende som Eks. Birgit Bush Thuesen inkasso afdelingen ( vi ændre naturligvis navne i bøgerne med den spændende historie ) Inkasso afdeling får et helt afsnit i den bog, der kun handler om at sætte os i en øknomisk krise. Med så høje afdrag, der normalt ville kvæle os kunder øknomisk, banken gør alt for at sige det er noget vi selv finder på ! :-) Men Anders du kan købe bøgerne og få historien, med den fulde forklaring, hvis du ikke vil læse med her og der. Som om de telefon opkald fra bankens medarbejder, og om salgsfuldmagter der skulle give jyske bank fuld kontrol og mulighed for selve nådestødet. Som i en ulige kamp ligesom en tyrefægter kamp. :-) :-) Ps Carsten er som tyren Ferdinand født 7 maj, så det hænger jo sammen, og det på en sjov måde Jyske bank stak ham i måsen :-) og så var fanden løs i laksegade, selv om Carsten er et ret fredeligt gemyt. Se det nu fra den morsomme side Anders Tyren fare rundt i jyske bank og skaber morsomme overskrifter på intranettet i jyske bank, det lokale net som alle i jyske bank kan grine af. Anders hahahaha tænk dig om 5 år kan du fortælle dine børnebørn om denne morsomme historie, hvor du kommer på glat is, når vi taler om din #troværdighed. :-) :-) Og husk med humor bekæmper man ondskab og slipper for at bryde psykisk sammen. Det er jo kun dialog vi beder jyske bank om Ander Dam lad os nu sætte os sammen og tale om de bilag :-) :-) Vil gerne oplyse dig Anders Dam ganske som vi skrev til jyske bank på havkatten før i blokerede os på facesbook. Vi skriver på 1 bog skrevet omkring tidsligne, og med de tørre beviser i sagen. Denne bog skrives for at oplyse om banker og den måde deres banksælgere arbejder for en stører sag. :-) Og så 2 eller 3 bøger over vore liv i vores kamp for at få et hæderligt liv uden at blive bedraget af en svindler. Godt med humor og fantasi kommer der til, men skrevet efter virklige begivenheder. Det tager lidt længer tid med disse bøger, mens der løbende kommer flere materialer til. :-) :-) :-) Ved nærme eftertanke er vi ikke kun lidt sure på jyske bank. Vi er temmeligt meget sur på CEO Anders Christian Dam, ordførende formand i jyske bank Og på bestyrelses medlemmet Philip Baruch Som er kraftig medvirken til disse opslag. :-) :-) Ledelsens beretning Først for 2016 så for 2017 Er vel ikke helt forkert når DIRIKTØREN skriver at jyske bank laver bedrageri imod virksomheden. Hvad skriver ledelsen mon i 2018 At virksomheden stadig bliver bedraget af en bank der i #ondtro #lyver om falsk #lån på 4.328.000 kr. ? :-) :-) Men vi får afløb ved at skrive, så når bøgerne er færdige, er det også en måde at fået afløb for sin vrede :-) :-) :-) VI FORSTÅR IKKE ANDERS DAM KAN LEDE JYSKE BANK PÅ DENNE MÅDE SAMTALE OG GENNEMGANG SAMT INDRØMMELSER KAN FJERNE ALLE OPSLAG. :-) :-) At Anders Ikke lige løfter knoglen og trykker 22227713 Og så siger Hej Carsten og Rie Vi er alle samme i jyske bank kede af det vi har lavet og udsat jer for. :-) :-) Bare en tanke alt sammen. OG SÅ SIGER DET VAR EN MEGET FORKERT #BESLUTNING JEG TOG #FEJL DET #INDRØMMER JEG. OG ER GLAD FOR AT I KÆMPEDE FOR AT RINGE OS ALLE SAMMEN I JYSKE BANK OP. :-) MEN VI HAR SÅ MANGE SAGER, AT DEMNE HER LILLE SAG VAR BLEVET FORLAGT. JEG SKAL NU PERONLIGT STRAKS SE PÅ DEN IGEN, OG BESVARE ALLE JERES #SPØRGSMÅL :-) :-) Hej familie Skaarup fra Hornbæk Jeg har nu set på jeres mail igen, og PERONLIGT set sagens mange bilag, og også set siden www.banknyt.dk Den som i har sendt mine #advokater som Morten Ulrik Gade flere links til. :-) Må sige i har god humor, hatten af for det, og respekt for jeres håndtering og jeres måde først langsomt at forsøge at ringe mig op, Og iøvrigt en morsom ide , det med at klister jeres biler ind, for at få vores opmærksomhed og kontakt med os jyske bank :-) :-) Sådan har vi jyske bank aldrig fået den før :-) :-) :-) """"" Og imens kan Anders Dam så lægge sig på ned maven, og griner sin røv i laser, først over at få 8 millioner i løn om året, for at holde kæft, og velvidende og helt bevist lade jyske bank fortsætte med bedrage bankens kunder som jyske bank er dygtige til. Og så over den anderleds humor, som den bedraget familie udviser, for ikke at græde, og bryde sammen under bedrageriet. Nu Jyske bank åbenbart ikke fortrudt eller angrer det mindst. :-) Hvis jyske bank nægter at have rettet i bilag, løjet, taget af kassen for lån der ikke findes osv. SÅ ER DET DA OM AT KOMME TIL TASTERNE OG SIGE JA TAK TIL #DUEL PÅ #JYSKEBANKTV SÅ ER FAMILIEN KLAR TIL AT KÆMPE FOR AT VISE AT JYSKE BANKS #HÆDERLIGHED & #ÆRLIGHED IKKE ER AT FINDE I VORES LILLE SAG. :-) :-) At jyske bank lige netop valgte at snyde den lille familie fra #Hornbæk Var måske fordi banken troede den syge kunde med en #hjerneblødning var et #nemt #offer. Et offer der næppe ville #overleve eller opdage at værre blevet et indtægts grundlag for #jyskebank. som så kunne komme bankens aktionærer som #ATP #pensions #kunder til gode. """""" :-) :-) Men I må sku VIRKLIG undskylde, at Jyske bank udsatte jer for #falsk & #svig på nu niende år. Og stadig er nødsagede til at kæmpe imod os jyske bank om vores #hæderlighed. Men i ved nu at vi som tilhører magtens elite, har nemmere ved at snyde med vægten, det er jo derfor vi har så mange penge, det må i da kunne forstå. :-) :-) OG Jo jeg viste jo godt at jyske bank snød jer, og jeg lod det fortsætte, efter i oplyste mig om det Men JA det var IKKE bare en fejl, fra min og bankens side, det var meget forkert af mig, at jeg ikke stoppede svindlen med det samme jeg af jer, mine kunder blev oplyst at jyske bank nærmest bedragede jer. Og derfor vil jeg sørger for at vi i jyske bank renter op. Kunne #Ander Dam jo udmærkede skrive, således dialogen går begge veje :-) DER SKAL JO SÅ LIDT TIL. PRØV MED #HUMOR :-) lige som vi gør det. Dialog kan stoppe krige. Tænk hvad var der sket, hvis dialogen ved telex af 26. oktober 1962 var udeblevet ?. ( hvis i kender historien om #Cuba ) :-) :-) Skal hilse fra #bestyrelsen og #ledelsen ja selv vores juridiske afdeling som også bedre mig sige #undskyld. Vi er alle sammen utroligt kede af det :-) :-) Jeg har prøver også at få #advokat firmaet #LundElmerSandager til at være med til at give en fælles undskyldning. Men det vil #LES ikke være med til, de siger de bare har gjort som jyske bank har krævet. Hertil må jeg sige at det passer ikke. Vi jyske bank har udleveret alle bilag til disse advokater, og vi i jyske bank mener ikke at virksomheden #lundelmersandager har rådgivet os jyske bank rigtigt. Da advokaterne anbefalede mig Anders Dam at lade dem skrive mit svar 31 maj 2016 til jer. Som jeg gav via LES.dk efter jeg modtog jeres mails, særligt den i sendte DIRÆKTE adresseret til mig selv 25 maj 2016 :-) :-) At #Lundelmersandager anbefalede jyske bank, at vi ikke måtte svare på jeres henvendelser, og ikke måtte indrømme hvad jyske bank har gjort, og derfor kunne vi jo heller ikke rettede op. Vi blev anbefalede at køre på, og blive ved med at bedrage jer, i håbet om i også blev tratte, og gav op. :-) :-) Dette var en meget #dum og #uærlig #beslutning Hvilket vi i jyske bank derfor vil drøfte. Om det er sådanne advokater og mennesker vi i jyske bank fremover vil hyrer ind, vil vi skrive offenligt på #jyskebanks #hjemmeside :-) Vi vil fremover gøre alt for at være #hæderlige, #troværdige og #ærlige Hvis nogle i jyske bank ikke er ærlige og hæderlige vil de blive straffet, med mindst en næse. :-) :-) Jeg er VIRKLIG så ked af, at både jeg selv og mine medarbejder afviste alle jeres henvendelser, breve og mails, både til mig selv og til Jyske Banks ledelse direktion, og advokater. Og ked af at jyske bank ikke har skrævet / talt sandt over for retten. Den smuttede altså :-) #Smiler meget Du må også kunne se det som intern bank humor hahahaha :-) :-) Jeg Anders Dam #indrømmer da også gerne at ansvaret var og er mit. Sådeles er det også mit ansvar at løse det lille problen som jeg har skabt for #JyskeBanks manglende #troværdighed At jeg har medvirken til at i fortsat bliver snydt frem til Idag, skal jeg beklage. Jeg indrømme at jeg som ordstyrende formand i jyske bank, sakeens kunne have stoppet #bedrageriet og gjort #indrømmelser allerede i maj 2016 da i skrev DIRÆKTE til mig. Jeg levede ikke op til min stilling, det er jeg utrolig ked af, og vil nu gerne offenligt undskylde. :-) :-) Jeg mener ikke at i skulle havde været udsæt for dette her snyd i ydeligere 2 år udover de mange år vi jyske bank allerede har bedraget jer i. Efter i skrev til mig, 25 maj 2016 burde have været nok til at jeg dengang tog mit ansvar, Og tog en dialog med jer så vi sammen kunne løse dette her, inden bankens manglende troværdighed, blev slået fast. Det var unødvendigt at jyske bank udsætte jer for alle disse #lidelser. Det var helt rigtigt at i oplyste os i ledelsen om disse undskyld små fejl :-) - :-) Og selfølgelig bør ingen kunder skulle klister deres bil / biler til for at råbe os i jyske bank op. jo jeg har hørt lidt om jeres opråb og ved jeres biler er pyntet godt.:-) Sjov ide, må jeg sige Det er ikke noget vi har set før. Vi trækker da også temmelig meget på smilet her i direktionen, i har sku humor, :-) :-) Jyske bank har jo i mange år gentagende og med hæld brugt den samme metode. Overfor flere af de kunder vi har snydt, vi har med succes kunne kører vores kunder tratte og lukke deres mund, således de opgav kampen imod jyske bank. :-) #jyskebank troede virkligt også selv på, at vi kunne tie jer ihjel. Troede ikke Carsten blev rask, eller fik #KRAFTERNE Til at blive ved med at kæmpe for sandheden om det lån i oplyste mig Andes Dam og flere andre jo slet ikke fandtes, da i mange gange bad os i jyske bank dokumentere at det fandtes, blandt andet ved mail 25 maj 2016 DIRÆKTE TIL MIG #ANDERSDAM Ja ja ja Jyske bank har bevist og vedvarende løjet, også overfor retten at i har hjemtaget et underlægende lån i Nykredit, til vores rentebytte :-) :-) Vi prøvede men den gik ikke. Øv ALIGEVEL PRØVER VI STADIG AT FORTSÆTTE MED AT SNYDE Men hvor dum kan nogle være :-) :-) Vi ved det var meget forkert, og vil derfor undskylde offentligt, måske er det meget FORSENT at undskylde. Men vi ønsker at i stoler på at jyske bank ikke lyver Og at i tror på at jyske bank overholder alle regler og love Og jer som ikke vil tro på jyske bank skal vide i har en kamp foran jer. Og jyske bank vil gøre alt for at i bliver knækket, hvis i sagsøger os. :-) :-) Og som ja var det som det jo startede med Da i første i opdagede at jyske bank løj om lån, for så at ved svig udnytte det for egen vendings skyld. Vi jyske bank skulle have svaret jer da i opdagede at vi snyd jer, allerede i februar 2016 Og rette op, :-) :-) Vi elsker nye ideer i jyske bank :-) Jeres sag og måden i fortæller at jyske bank har opført sig lukket og uhæderligt, Det kunne vi lære meget af her i jyske bank, så vi ikke får en ligende sag. :-) :-) :-) Selfølgelig hvis vi jyske bank ikke løj overfor vores kunder. Og istedet drev en #ærlig og #hæderlig #bankforetning. Som jeg før har lovet, lidt som her. 5 april 2016 Andres Dam giver #Silkeborg #kommune et løfte om en fremtidig at drive en #hæderlig #bankvirksomhed. https://mja.dk/artikel/skal-silkeborg-kommune-droppe-jyske-bank :-) :-) Allerede Måneden efter da kunden bede dig Anders Dam, vise / bevise og svare på mail af 25 maj 2016 For bla. at få dig til at udleveret kopi af det lån på 4.328.000 kr. Lånet som jyske bank hævder findes optaget, men ikke vil bevise Lånet som jyske bank har hævet renter for siden 1 januar 2009 Lånet som jyske bank nægter at bevise findes Lånet som dine advokater i Lund Elmer Sandager ved Philip Baruch skriver vi kunder selv har bevis byrden, for at modbevise ikke findes. :-) :-) ANDERS ANDERS ANDERS Du og jyske bank er i ond tro Du og jyske bank handler bevist uhæderligt og uærligt. Og du har medvirket til at jyske bank har kunne bedraget kunde i jyske bank, frem til FORLØBIG maj 2018 :-) Du Anders Dam har ved at lade dit bestyrelses medlem i jyske bank lyve DIRÆKTE overfor den kunde der tilbød banken 250.000 kr. Sørger for at kunden realt Ingen anden i jyske bank kunne skrive til, for at bede jyske bank stoppe med at bedrage dem. Hertil kunne jyske bank jo svare citat om jyske bank fra avisen politikken "Så derfor fortsætter vi bare med det, vi altid har gjort" "Hvis man laver sig selv om, så kommer man til at virke falsk" - :-) Men jyske bank i laver jo i forvejen svig og falsk, altså jyske bank ikke kun virker falsk Jyske bank er falsk - :-) :-) Anders Dam har ofte en anden mening, og er ikke enige i jyske bank laver noget forkert, som her i en sag om #skattetænkning i #jyskebank Anders Dam er her uenig med skatteministeren i, at der er tale om skattetænkning. https://politiken.dk/oekonomi/art4903481/Jyske-Bank-fortsætter-skattesag :-) :-) Bagmandspoliti: Jyske Bank er skruppelløs. At manipulere aftaledato. At ændre eller misbruge fuldmagter, som i familien Skaarups sag. :-) Anders Dam støtter alle ansatte i jyske bank som sammen er med til at give jyske bank et milliard overskud. :-) :-) :-) Hvad ville jyske bank være uden de #morsomheder i alle sammen kommer med, vi kan jo godt lide jeres spørgsmål i jyske bank også de lidt #kritiske. :-) :-) Ja kunne du sige Anders Dam Jeg kan faktisk godt se at jyske bank har været meget grove over for jer. Men nu vil vi faktisk gerne gennemgå jeres bilag og løse sagens mange :-) fejl. Griner ja det er en morsom sag, godt i har humor. :-) :-) Jeg kan godt se at i klart har ret i at jyske bank ikke har behandlet jer helt pænt, og stadig er en utroværdig bank :-) :-) Derfor vil jeg #AndersChristianDam på vegne af #jyskebank #koncernen Gerne undskylde, for det vi og jeg selv har været med til, at udsætte jer for siden 2016, og som jyske bank har lavet, og har udsat jer for igennem de sidste 9 år. #Undskyld :-) #Morsomme #JOKS Jeg har derfor personligt samlet ind på direktionens gangen i jyske bank, og vil derfor på vegne af hele #koncernledelsen sende jer 1 æske #chokolade og 3 billetter til bank boxen :-) eller andet spillested. Samt give jer rabat #billetter med #50 % til 1 krus øl eller sodavand. Selfølgelig til jer alle 3 :-) Jeg smider personligt 3 gange pølser oven i, de #gratis #koncert #billetter :-) :-) #JyskeBankens #koncernen med mig som #CEO #AnderDam vil igen #undskylde. Undskylde at vi jyske bank ikke svarede og stadig ikke vil svare. Undskylder at vi jyske bank ikke rettede op allerede da i opdagede, og oplyste os alle sammen, om de mange små ting, vi ikke har været helt ærlig omkring. :-) :-) Jeg lover også at jeg vil sætte en uvildig undersøgelse i gang, og undersøger hvem, og hvor mange der har været med i dette her snyd, og bede alle om at indrømme deres skyld og tage deres ansvar. For naturligvis #bedrager og #snyder #jyskebank ikke nogle af deres #kunder. Vi #overholder altid alle #regler og #love, sådan skal det også være. :-) :-) Og så lover jeg Anders Christian Dam, at jysk bank rette op. Og lover også at jyske bank aldrig mere vil lyve over for nogle af vores kunder igen. DET VAR EN FEJL UNDSKYLD DET VAR MANGE FEJL UNDSKYLD JEG VAR PRÆSSET UNDSKYLD JEG TAGER MIT ANSVAR SOM DEN ANSVARLIGE. OG GIVER EN FROKORST SOM I HAR TILBUDT OS DET SÅ MANGE GANGE, VIA HAVKATTEN OG FACESBOOK OPSLAG :-) :-) Og sidst men ikke mindst så sandt som mit navn er Anders Christian Dam vil jeg love jer alle sammen. At jyske bank heller aldrig mere nogle sinde igen. Vil vil forbyde, eller frabede sig at nogle af vores kunder at kontakte jyske bank. For at tale om de #urgelmæssigheder som opdages i jyske bank. Vi vil fremover gå ind for #åbenhed og #dialog i #jyskebank. :-) :-) Nu når jeg har undskyldt Kan vi ikke bare kalde det for fejl :-) og så glemme den #udnyttelse ved hjælp af #svig og #falsk vi i jyske bank har udsat jer for. :-) :-) For som vi i jyske bank siger Kom ind i jyske bank og mød din #banksælger i en anderleds bank. Mvh CEO Anders Dam Jyske bank Ordstyrende formand :-) :-) :-) Kære Anders Dam Sådan kunne du skrive og undskylde :-) :-) Husk alt er skrevet i desperation for at ringe jer op, og få dialog og indrømmelser i denne lille bedrageri sag :-) :-) Anders Du kan jo også bare ringe, hvis du eller nogle i den anderledes jyske bank ser dette her. :-) Vi er også nogle anderleds kunder, derfor passer vi så godt samen. Det var da også godt at det var lige nøjagtig os i valgte at snyde, tænk hvor mange der næppe ville opdage noget, og bukke sammen, måske blive #skilt, begå #selvmord. Smiler lidt, Anders Dam :-) Carsten overvejede også om den mulighed kunne rædde resten af familien, efter din #inkasso afdeling grundet dette her svig og falsk sendte os til afvikling. 18-06-2013 http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2017/11/JYSKE-BANK-DETTE-BREV-PISSER-OS-AF-GRUNDET-FALSK-LÅN-SKULLE-VI-SMIDES-UD-FORAN-TOGET-Brev-af-18-06-2013-jyske-bank-side-1.-afvikling-af-dine-konti-9.jpg Men #humoren vandt, og vi har forsøgt med humor at få #kontakt og #dialog med #jyskebank :-) :-) :-) Jo Anders Dam Vi vil gerne glemme og tilgive, Men kan du så også undskylde. :-) :-) :-) Ser du tilfældigt dette her opslag. og elller kender du nogle som kender nogle, måske kender du en i jyske bank, en der måske så igen kender nogle i Jyske Banks direktion og allerhelst kender Anders Dam :-) Så oplys gerne at familien Skaarup fra Hornbæk stadig ønsker at tale med Anders. Da Anders Christian Dam som er den øverste ansvarlige, også er helt bevist om denne her lille svig og falsk sag, Hvilket Anders Dam mindst siden 25 maj 2016 har været helt bevist om. Altså i 2 år Eller i mindst 2 af de 9 år jyske bank har udsat os for bevist svindel. :-) :-) At jyske bank stadig ikke vil udtale sig, først om hvor de 4.328.000 kr. Som banken i retsforhold skriver er det underlægende lån, som jyske bank i 9 år har snuppet renter for. Giver bestemt ikke jyske bank ret til at fortsætte det bedrageri, mod kunde i jyske bank som kunden er blivet temmelig sur over. Bare fordi jyske bank nægter at svare, nægter at udlever nogle bilag. :-) :-) Fordi man er Danmarks 3 største bank og tjener 4 milliarder om året Giver det ikke jyske bank lov at, overtræde regler og love på stribe Det giver heller ikke jyske bank lov til at helt bevist bedrage deres kunder. Fordi den danske stat støttede jyske bank øknomisk, med 4 #bankpakker Det giver ikke fripas til at snyde og bedrage bankens kunder. :-) :-) Anders Dam dette her er som en DIRÆKTE mail til dig, men du frabad dig henvendelser, derfor ligger vi det op her. Vi vil på et tidspunkt sikkert dele opslaget her, da vi ikke #skjuler at vi søger dialog og #sandheden om #jyskebank RING NU OP SÅ VI KAN SE OM VORES BILAG STEMMER MED SANDHEDEN. :-) :-) kære Anders Dam Ville du ikke nok være sød Og så genoverveje dit svar fra 31 maj 2016 Om det ikke er på tide at jyske bank istedet for at lyve Vil giver indrømmelser, og sige undskyld. :-) :-) Du kan også læse lidt her hvorfor vi ønsker dialog. www.banknyt.dk Vi har gjort som jyske bank har krævet og forlangt, har banken flere krav før jyske bank vil tale med os. ? :-) :-) Anders Dam Du må endelig sige hvis vi har gjort noget forkert, så skal vi nok rette evt. fejl. Og vi skal naturligvis undskylde også. :-) :-) Men skal vi ikke lige starte med den mail vi skrev til dig 25 maj 2016 Vi er ikke tilfreds med dit svar, som fortsat indeholder vildledning. Vi er heller ikke tilfreds med det jyske bank har forsøgt at lave efterfølgende for at bedrageriet ikke måtte blive opklaret. :-) :-) Deler gerne eller gensender hele den mail fra 25 maj hvis du har glemt og slettet den. Sender også gerne kopier af alt det andet. :-) :-) Vi har ikke sendt dig personlige mails efter 25 maj 2016, for ikke at genere dig. - Da du 31 maj 2016 frabeder eller forbyder os. at vi kunder kontakter dig og eller andre i jyske bank - For at spørger om vi må få en kopi af det lån 4.328.000 kr. du ved Philip Baruch skriver til retten at vi har optaget i Nykredit, men der er noget med nogle datoer vi lige skal gennemgå. ;-) :-) I mellem dig og os ! Anders Dam Nykredit siger det der lån på 4.328.000 kr. Slet ikke findes !. hvad betyder det så Anders Dam.? At der er mange fler ting at tale om, her er lidt af det vi skal tale om. Se nederst på linket. Link er sendt til din advokat Morten Ulrik Gade https://facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1&refid=17&ref=bookmarks :-) Vi har DIRÆKTE skrevet til jyske bank i maj 2017 til #Advokat #MortenUlrikGade Og her bad vi direkte og meget klart jyske bank om ikke, at hæve rente for det lån, som i jyske bank er oplyst mange gange ikke findes. :-) Og jyske bank når i nu ved det lån ikke findes, og jyske bank ALIGEVEL MISBRUGER JERES ADGANG TIL VORES PENGE, SOM I HÆVER OG TAGER FRA VORES KONTO, FOR RENTER FOR ET LÅN DER IKKE ER FINDES ER EJ OPTAGET SÅ TALER VI IKKE LÆNGER BARE OM BEDRSGERI :-) SOM OM DET IKKE ER SLEMT NOK :-) :-) Som vi læser sagen ER DET NU BLEVET TIL GROFT BEDRAGERI AT DET SÅ ER EN BANK SOM LAVER GROFT BEDRAGERI VED UDNYTTELSE IMOD BANKENS KUNDE. OG AT BANKEN BLIVER VED MED AT LAVE BEDRAGERI, UDEN AT VILLE STOPPE ! OG DET VEL ER 100 % HELT BEVIST OG VELOVERVEJET AT BANKEN LAVER DERES FORTSATTE BEDRAGERI FORRETNING. ER UTRYKT FOR DE DANSKE BANK KUNDER ER I RISIKO FOR AT BLIVE UDSAT FOR SAMME BEHANDLING DER JO OS ALLE SAMMEN BANKEN KAN UDSÆTTE FOR DET SAMME SVINDEL, SOM VI PÅ 9'ENDE ÅR UDSÆTTES FOR. Hvis jyske Bank mener alle lover og regler er overholdt og intet galt har lavet, hvad så med at vi får kikket sagen i gennem :-) Og at jyske bank udlever alle de bilag som vi beder om, men som jyske bank skriver til rette i retsforhold, dem nægter jyske bank at udlever. :-) :-) Læs vores personlige og nok sindsyge historie om hvad jyske bank udsatte os for. Om der så skal gå et årti før Anders Dam og andre vidner skal svare ? er jo det som jyske bank kan bestemme. - Men svare under ED det skal de, som indkaldes Anders Dam og Philip Baruch :-) :-) Vi er ikke færdig med #efterforskning, da #Nykredit og Jyske Bank fortsat lægger hindringer i vejen. :-) :-) Er dette en enkelt persons værk, eller hvor mange og hvem er medvirken til at det kan kunne udføres, og skjules. Hvem kender til dette her, Hvem nægter at stoppe med at bedrage os. :-) :-) :-) Anders Dam Dit navn er på listen, over dem som vi uroligt gerne vil tale med. Så et spørgsmål til dig er hvor længe før vi skrev til dig 25 maj 2016 Har du været bevist om at jyske bank bedragede os ved svig og falsk. :-) :-) Og Anders Dam vi skriver offenligt da du maj 2016 nægter os dialog og samtale. Vi vil ikke genere jyske bank, men kun tale med dig Anders Dam. Måske du ikke ved hvem vi er ? Men vi ved hvem du er. Så lad os lærer hinanden bedre at kende igennem dialog og samtale. :-) :-) Så kan vi grine og morer os sammen, over denne her åndsvage sag. Humor Det har vi har vi da, syntes du ikke :-) andre griner da af denne sjove historie. :-) :-) Men helt seriøst tal nu med os og lad os nu sammen gennemgå de bilag vi har bedt din advokat BEKRAFTE som ægte. Så vi ved hvad jyske bank ikke kan rigtigt forstår. :-) :-) Og Anders som når ja er #ordstyrende :-) #formand i jyske bank :-) En anderleds Bank :-) Vi ved godt jyske bank er ligeglad med os kunder, men hvis du nu alligevel læse dette her, og ser links så ved du hvordan jyske bank har behandlet os, ellers ring og få lidt af den personlige historie, vi stadig skriver på. https://facebook.com/story.php?story_fbid=10212893634034955&id=1213101334&ref=bookmarks&refid=17 Skriv helst på facesbook ellers ring 22227713 :-) En anderleds familie Som tager kampen op imod kæmpen, myggen og elefanten. En anderleds bank og en anderleds familie 2 modsætninger som #Rig. / #Fattig #Lukket / #Åben #Uærlig / #Ærlig #Kold. / #Varm Hvem er så hvem :-) :-) Venligst familien Skaarup Hornbæk :-) :-) :-) Husk dette her kun er for at råbe jyske bank op, familien søger desperat efter at få #kontakt med #jyske #bank. :-) Hvis du vil dele og fortælle jyske bank om vores opråb vil du være velkommen, nu jyske bank nægter at lytte til familien Skaarup Som vores søn Alexander lige sagde ja, vi er meget anderleds Og vi vil sammen kæmpe imod jyske bank, for at stoppe jer i at bedrage os. :-) Og derfor er vores historie fortalt åbent og ærligt, vi mener sandheden om de Danske banker, er vigtig for offenlighedens interesse. For at dette her ikke må kunne ske for andre af de #Danske #bank #kunder som feks. DIG :-) Og mon ikke der kan komme en god #film ud af vores lille #historie krydrede med lidt #attentatet #mordforsøg :-) :-) Forslag til hvordan kunder kan komme i dialog med jyske bank og kom gerne med flere kommentar de modtages stadig også gerne fra ansatte i jyske bank og vil blive læst uden efterfølgende offentliggørelse. :-) Og sidst Vi undskylder at vi opdagede at jyske bank bedrager deres kunder. Ring 22 22 77 13 Anders Dam Og lad os nu sætte os sammem, og se hvem der har ret, så vi kan koncentrater os om bøgerne Og lukke disse sider ned. :-) Dejlig sommer til jyske bank med håb om snarlig dialog og en løsning, så vi slipper for høring i retten. Vær nu sød imod jeres kunder og lad være med at lave bedrageri. Husk vi tilgiver jyske bank og jeres medvirkende Familien fra Hornbæk

Gratis bank Reklame biler #jyskebank

#Forbryder #jagt på jyskebanks uhæderlighed, utroværdighed løgnagtighed. #Jagten er gået ind, for at få #kriminelle #banker som #jyskebank til at stoppe med deres #bedrageri og bevist #svindel af kunder :-) En lille sag som jyske Banks ordstyrende formand Anders Dam, DIRÆKTE ved mail fik oplyst 25 maj 2016 At der ikke fandtes noget lån At påstået rentebytte ikke var aftalt til lån som ikke fandtes :-) Anders Christian Dam Tænkte over Mailen med disse oplysninger, og vælger at lade sin mægtige bestyrelses ven Philip Baruch fra advokat virksomheden Lund Elmer Sandager lyve, og ingurer kunden i jyske bank Lund Elmer Sandager har i forvejen løget i svarskrift over for retten, derfor virker det helt naturligt at Advokaterne LES vil fortsætte med deres løgne, for at skuffe i retsforhold. :-) EN SAG OM SVINDEL I JYSKE BANK, SVINDEL OG BEDRAGERI UDFØRT AF JYSKE BANK DENNE SVINDEL OG BEDRAGEI SOM JYSKE BANK BEVIST OG UHÆDERLIGT LAVER VÆLGER NYKREDIT AT BÅDE UDNYTTE OG DÆKKE OVER, FOR EGEN VINDNINGS SKYLD. :-) #Vidneliste i sagen BS 99-698/2015 er blandt andet Anders Dam CEO jyske bank Morten Ulrik Gade jyske bank Casper Dam Olsen Jyske bank Nicolai Hansen Jyske Bank Mette Egholm Nielsen Nykredit Som i retten skal afhøres under vidneansvar om deres medvirken til SVIDELEN i jyske bank som kunden ikke måtte opdage :-) Der er mange sager om jyske Bank der kører reklamer på at være en anderleds bank :-) En bank som DIRÆKTE lyver over for bankens kunder, for at den svindel jyske bank bevist udfører mod kunder Og med CEO Anders Dam i spidsen 31 maj 2016 valgte at jyske Bank at jyske bank skulle fortsætte med at bedrage kunder mest muligt. :-) David imod goliat Familien Skaarup fra Hornbæk imod den #løgnagtige og #bedrageriske #svindelbank jyske bank med Anders Christian Dam i spidsen for den tilsyndeladende yderst #udspekuleret #kriminelle #organisation #JYSKEBANK #KONCERN :-) Selfølgelig er #AndesDam / #jyskebank mange gange opfordret til dialog Og en offenlig debat på #jyskebanktv Hvis jyske bank koncernen ikke mener det oplyste er rigtigt Hvad så med at svare os. CEO Anders Dam Ring 22227713 Og aftal en gennemgang af sagens bilag, finder vi fejl skal de naturligvis rettes. :-) :-) Humoren er der stadig Og lad nu være med at #dræbe os, selv om denne mulighed sikkert har været oppe i #bestyrelsen Undgå #mord #attentat i mod jyske Banks kunder efter opdagelse af de bedrageri banken bevist laver. :-) Så hvis #jyskebank #planlægger at smide en #bombe i vores bil, fr at #sprænge os i luften, venligst lad være med de #mordplaner Der var den sorte humor Vi søger bare dialog og samtale med jyske Banks øverste Anders Dam :-) Læs serien og få den sjove historie om jyske Bank koncernen og deres mægtige ledere

Jyske bank i ond tro

Søge ord for at råbe jyske bank op Medvirkende i sagen eller kender til sagen bedraget, og som ikke ønsker at jyske bank retter, hvis det er en fejl - Fundament kærneværdier hæderlig ærlig åben retter fejl Sund fornuft Jyske bank nægter vedholdende . Nykredit jyske bank - Lån super billigt, ingen gebyr rente Subperlån, Superlån, supperlån. Billån, boliglån. Opsparing. Pension. - Tivoli fripas Bakken fripas gratis / Advokat advokater, strafferet ren straffe attest, øknomisk kriminalitet, kriminelt, straffeloven - Lund Elmer Sandager Al Capone, Adolf Hitler, Stalling Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO jyske bank Advokat Morten Ulrik gade jyske bank Philip Baruch jyske bank Advokat Philip Baruch Lund Elmer Sandager Advokat Mette Egholm Nielsen Nykredit Inkasso Birgit Bush Thuesen jyske bank - Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro - Nicolai Hansen bankrådgiver jyske bank Line Braad Winding jyske bank Casper Dam Olsen bankrådgiver jyske bank Anette Kirkeby bankrådgiver jyske bank Søren Woergaard rådgiver jyske bank CEO Anders Christian Dam - Danske bank jysk - Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt - Sagen historien om Nykredit og jyskebank handler om: Bedrageri Svindel Løgne Tyveri Underslæb Mandatsvig Svig Dokumentfalsk, Nægte at undersøge for fejl At dække over forbrydelser At skjule forbrydelser At nægte kunder svar At nægte kunder aktindsigt - Om at lyve over for retten udelukket for at kunne fortsætte bedrageriske forhold. - Jyske Banks oplyste kærneværdier Fundamentet i jyske bank er pilråddent hvis jyske bank lyver over for kunder, så jyske Ban kan snyde eller bedrager deres bankkuder. - Vedholdende uærlig Lyver vedholdende Nægter vedholdende at svare Jo jyske bank er bestemt vedholdende. - Jyske bank overholder alle regler og love, og er bestemt ikke bedrageriske siger jyske bank selv - Vi vil gerne have en duel med jyske bank og kaptajn kryster Anders Dam På om jyske bank er troværdig hæderlighed ærlig. - Men det syntes til at Anders Dam jyske bank er en bangebuks og en kryster som gemmer sig bag hans 100 vis af advokater og ikke tør svare kunder på spørgmål omhandlende jyske Banks moral og troværdighed. - Mercedes BMW Audi VW Ford Kia Pegeout Citroen biler for alle, billig bolig, billig forsikring - Regler og love Billån Mercedes BMW Audie WV Michael Rasmussen Nykredit og Anders Dam Jyske Bank, Lund Elmer Sandager Advokater Philip Baruch - Jyske bank FUNDAMENT støttes at ATP PFA GF REALMÆGLERNE CODAN BRF AKTIONÆRENE I JYSKE BANK Og selfølgelig bakke alle medarbejder i jyske bank eres ledelses arbejdes metoder op, så som at skjule sandheden for deres kunder. - Hvem ka jyske bank ka Jyske bank gør det umulige muligt, og laver et falsk lån på 4.328.000 kr og tinglyser pant på samme beløb - Jyske bank uhæderlig løgnagtig bedragerisk utroværdig forbryderisk Utroværdig med stort U - Dette er søge ord for at fange jyske Banks opmærksomhed, og få en dialog samt talt om de mange forhold, Som jyske bank vedholdende nægter at tale bed kunde om, hvis der blot er om en fejl.

#Forbryder #jagt på jyskebanks uhæderlighed, utroværdighed løgnagtighed.
#Jagten er gået ind, for at få #kriminelle #banker som #jyskebank til at stoppe med deres #bedrageri og bevist #svindel af kunder
🙂
En lille sag som jyske Banks ordstyrende formand Anders Dam, DIRÆKTE ved mail fik oplyst 25 maj 2016
At der ikke fandtes noget lån
At påstået rentebytte ikke var aftalt til lån som ikke fandtes
🙂
Anders Christian Dam Tænkte over Mailen med disse oplysninger, og vælger at lade sin mægtige bestyrelses ven Philip Baruch fra advokat virksomheden Lund Elmer Sandager lyve,
og ingurer kunden i jyske bank
Lund Elmer Sandager har i forvejen løget i svarskrift over for retten, derfor virker det helt naturligt at Advokaterne LES vil fortsætte med deres løgne, for at skuffe i retsforhold.
🙂
EN SAG OM SVINDEL I JYSKE BANK,
SVINDEL OG BEDRAGERI UDFØRT AF JYSKE BANK
DENNE SVINDEL OG BEDRAGEI SOM JYSKE BANK BEVIST OG UHÆDERLIGT LAVER
VÆLGER NYKREDIT AT BÅDE UDNYTTE OG DÆKKE OVER, FOR EGEN VINDNINGS SKYLD.
🙂
#Vidneliste i sagen BS 99-698/2015
er blandt andet
Anders Dam CEO jyske bank
Morten Ulrik Gade jyske bank
Casper Dam Olsen Jyske bank
Nicolai Hansen Jyske Bank
Mette Egholm Nielsen Nykredit
Som i retten skal afhøres under vidneansvar om deres medvirken til SVIDELEN i jyske bank som kunden ikke måtte opdage
🙂
Der er mange sager om jyske Bank der kører reklamer på at være en anderleds bank
🙂
En bank som DIRÆKTE lyver over for bankens kunder, for at den svindel jyske bank bevist udfører mod kunder
Og med CEO Anders Dam i spidsen 31 maj 2016 valgte at jyske Bank at jyske bank skulle fortsætte med at bedrage kunder mest muligt.
🙂
David imod goliat
Familien Skaarup fra Hornbæk
imod den #løgnagtige og #bedrageriske #svindelbank jyske bank med Anders Christian Dam i spidsen for den tilsyndeladende yderst #udspekuleret #kriminelle #organisation #JYSKEBANK #KONCERN
🙂
Selfølgelig er #AndesDam / #jyskebank
mange gange opfordret til dialog
Og en offenlig debat på #jyskebanktv
Hvis jyske bank koncernen ikke mener det oplyste er rigtigt
Hvad så med at svare os.
CEO Anders Dam Ring 22227713
Og aftal en gennemgang af sagens bilag, finder vi fejl skal de naturligvis rettes.
🙂
🙂
Humoren er der stadig
Og lad nu være med at #dræbe os, selv om denne mulighed sikkert har været oppe i #bestyrelsen
Undgå #mord #attentat i mod jyske Banks kunder efter opdagelse af de bedrageri banken bevist laver.
🙂
Så hvis #jyskebank #planlægger at smide en #bombe i vores bil, fr at #sprænge os i luften, venligst lad være med de #mordplaner
Der var den sorte humor
Vi søger bare dialog og samtale med jyske Banks øverste Anders Dam
🙂
Læs serien og få den sjove historie om jyske Bank koncernen og deres mægtige ledere

#Forbryder #jagt på jyskebanks uhæderlighed, utroværdighed løgnagtighed. #Jagten er gået ind, for at få #kriminelle #banker som #jyskebank til at stoppe med deres #bedrageri og bevist #svindel af kunder :-) En lille sag som jyske Banks ordstyrende formand Anders Dam, DIRÆKTE ved mail fik oplyst 25 maj 2016 At der ikke fandtes noget lån At påstået rentebytte ikke var aftalt til lån som ikke fandtes :-) Anders Christian Dam Tænkte over Mailen med disse oplysninger, og vælger at lade sin mægtige bestyrelses ven Philip Baruch fra advokat virksomheden Lund Elmer Sandager lyve, og ingurer kunden i jyske bank Lund Elmer Sandager har i forvejen løget i svarskrift over for retten, derfor virker det helt naturligt at Advokaterne LES vil fortsætte med deres løgne, for at skuffe i retsforhold. :-) EN SAG OM SVINDEL I JYSKE BANK, SVINDEL OG BEDRAGERI UDFØRT AF JYSKE BANK DENNE SVINDEL OG BEDRAGEI SOM JYSKE BANK BEVIST OG UHÆDERLIGT LAVER VÆLGER NYKREDIT AT BÅDE UDNYTTE OG DÆKKE OVER, FOR EGEN VINDNINGS SKYLD. :-) #Vidneliste i sagen BS 99-698/2015 er blandt andet Anders Dam CEO jyske bank Morten Ulrik Gade jyske bank Casper Dam Olsen Jyske bank Nicolai Hansen Jyske Bank Mette Egholm Nielsen Nykredit Som i retten skal afhøres under vidneansvar om deres medvirken til SVIDELEN i jyske bank som kunden ikke måtte opdage :-) Der er mange sager om jyske Bank der kører reklamer på at være en anderleds bank :-) En bank som DIRÆKTE lyver over for bankens kunder, for at den svindel jyske bank bevist udfører mod kunder Og med CEO Anders Dam i spidsen 31 maj 2016 valgte at jyske Bank at jyske bank skulle fortsætte med at bedrage kunder mest muligt. :-) David imod goliat Familien Skaarup fra Hornbæk imod den #løgnagtige og #bedrageriske #svindelbank jyske bank med Anders Christian Dam i spidsen for den tilsyndeladende yderst #udspekuleret #kriminelle #organisation #JYSKEBANK #KONCERN :-) Selfølgelig er #AndesDam / #jyskebank mange gange opfordret til dialog Og en offenlig debat på #jyskebanktv Hvis jyske bank koncernen ikke mener det oplyste er rigtigt Hvad så med at svare os. CEO Anders Dam Ring 22227713 Og aftal en gennemgang af sagens bilag, finder vi fejl skal de naturligvis rettes. :-) :-) Humoren er der stadig Og lad nu være med at #dræbe os, selv om denne mulighed sikkert har været oppe i #bestyrelsen Undgå #mord #attentat i mod jyske Banks kunder efter opdagelse af de bedrageri banken bevist laver. :-) Så hvis #jyskebank #planlægger at smide en #bombe i vores bil, fr at #sprænge os i luften, venligst lad være med de #mordplaner Der var den sorte humor Vi søger bare dialog og samtale med jyske Banks øverste Anders Dam :-) Læs serien og få den sjove historie om jyske Bank koncernen og deres mægtige ledere

#Jyskebank CEO #AndersDam #tilbud 250.000 kr. I gebyr for at vise at jyske bank ikke laver #bedrageri
#Gratis #svindel

Søge ord for at råbe jyske bank op Medvirkende i sagen eller kender til sagen bedraget, og som ikke ønsker at jyske bank retter, hvis det er en fejl - Fundament kærneværdier hæderlig ærlig åben retter fejl Sund fornuft Jyske bank nægter vedholdende . Nykredit jyske bank - Lån super billigt, ingen gebyr rente Subperlån, Superlån, supperlån. Billån, boliglån. Opsparing. Pension. - Tivoli fripas Bakken fripas gratis / Advokat advokater, strafferet ren straffe attest, øknomisk kriminalitet, kriminelt, straffeloven - Lund Elmer Sandager Al Capone, Adolf Hitler, Stalling Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO jyske bank Advokat Morten Ulrik gade jyske bank Philip Baruch jyske bank Advokat Philip Baruch Lund Elmer Sandager Advokat Mette Egholm Nielsen Nykredit Inkasso Birgit Bush Thuesen jyske bank - Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro - Nicolai Hansen bankrådgiver jyske bank Line Braad Winding jyske bank Casper Dam Olsen bankrådgiver jyske bank Anette Kirkeby bankrådgiver jyske bank Søren Woergaard rådgiver jyske bank CEO Anders Christian Dam - Danske bank jysk - Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt - Sagen historien om Nykredit og jyskebank handler om: Bedrageri Svindel Løgne Tyveri Underslæb Mandatsvig Svig Dokumentfalsk, Nægte at undersøge for fejl At dække over forbrydelser At skjule forbrydelser At nægte kunder svar At nægte kunder aktindsigt - Om at lyve over for retten udelukket for at kunne fortsætte bedrageriske forhold. - Jyske Banks oplyste kærneværdier Fundamentet i jyske bank er pilråddent hvis jyske bank lyver over for kunder, så jyske Ban kan snyde eller bedrager deres bankkuder. - Vedholdende uærlig Lyver vedholdende Nægter vedholdende at svare Jo jyske bank er bestemt vedholdende. - Jyske bank overholder alle regler og love, og er bestemt ikke bedrageriske siger jyske bank selv - Vi vil gerne have en duel med jyske bank og kaptajn kryster Anders Dam På om jyske bank er troværdig hæderlighed ærlig. - Men det syntes til at Anders Dam jyske bank er en bangebuks og en kryster som gemmer sig bag hans 100 vis af advokater og ikke tør svare kunder på spørgmål omhandlende jyske Banks moral og troværdighed. - Mercedes BMW Audi VW Ford Kia Pegeout Citroen biler for alle, billig bolig, billig forsikring - Regler og love Billån Mercedes BMW Audie WV Michael Rasmussen Nykredit og Anders Dam Jyske Bank, Lund Elmer Sandager Advokater Philip Baruch - Jyske bank FUNDAMENT støttes at ATP PFA GF REALMÆGLERNE CODAN BRF AKTIONÆRENE I JYSKE BANK Og selfølgelig bakke alle medarbejder i jyske bank eres ledelses arbejdes metoder op, så som at skjule sandheden for deres kunder. - Hvem ka jyske bank ka Jyske bank gør det umulige muligt, og laver et falsk lån på 4.328.000 kr og tinglyser pant på samme beløb - Jyske bank uhæderlig løgnagtig bedragerisk utroværdig forbryderisk Utroværdig med stort U - Dette er søge ord for at fange jyske Banks opmærksomhed, og få en dialog samt talt om de mange forhold, Som jyske bank vedholdende nægter at tale bed kunde om, hvis der blot er om en fejl.

Flere vi møder på gaden,
Spørger om det som står på bilerne er sandt.
Ja det er sandt.
🙂
Ellers skrev vi det jo ikke.
Og netop derfor spørger vi jyske bank igen, om jyske bank ikke nok gerne vil kommenterer.
Og svare på eks. hvorfor jyske bank lyver over for deres kunder,
for jyske bank lyve jo, eller benægter i stadig.
Men hvor meget i system er Jyske Banks løgne sat.
🙂
Jer andre som også har oplevet at jyske bank lyver, smid en mail på facesbook og bilag, optagelse modtages også.
🙂
En Flemming har skrevet på trustpilot, og spørger jyske bank
direkte
om det er sandt, det som står på bilerne.
Jyske bank nægter at svare på spørgsmålet.
🙂
Flere kunder i jyske bank har spurgt hvad det er for noget, jyske bank laver, og hvorfor jyske bank nægter at svare.
🙂
? Vi ved det ikke, men måske kunne du hjælpe os, og få svar på vores spørsmål.
OPFORDRING RING OG SPØRG
Ring Spørg hvad jyskebank er for en bank, og få svar.
Lund Elmer Sandager telf. 33300200
Jyske Bank telf. 89898989
🙂
jeres svar i er ved fikse det.
🙂
I stedet for at jyske bank måske, forsøger, at få min advolat til at, prøve at få os til at trække sagen, imod jyske bank.
hvis jyske bank altså ikke vil indrømme noget.
Hertil er der bare at sige, det kommer ikke til at ske .
🙂
Eller at jyske bank beder, min advokat sige, hold igen med at skrive så meget på nettet.
Eller forsøge med noget som helst bag vores ryg, hør her det er os som i skal tale med, os i skal gennem gå forhold med.

Altså hvis man i jyske bank prøver flere beskidte tricks, som det i forsøgte 2 november 2016
Det vil have den helt modsatte effekt.
🙂
Jyske bank i skal nok nok tage jer gevaldigt sammen, og trække hovet op af jorden.
Jyske bank i har i ledelsen, og diriktionen op til leder CEO Anders Dam
Kendt til sagen på bestyrelses gangen.
ALTSÅ JYSKE BANKS TOP LEDELSE
Har harft 17 måneder svar tid,
og i er stadig helt tavse
🙂
Det vil vi gerne klage over .
Selv post nord er hurtigere fremme med posten.
🙂
Jyske bank ring
22227713 og tal med os.
🙂
Fortæl os da, hvis vi har gjort jyske bank noget, eller vi har taget uberettet af jeres penge,
vi ved ikke hvad der er galt, siden jyske bank i mindst 17 måneder, har nægter et hvert forsøg på dialog
Hvilket vi mener er at holde os for nar.
🙂
jyske bank vil være Altdominerende og bestemme alt, men vi giver os ikke.
🙁
Hjælp os, i kampen mod mod løgnagtige og bedrageriske banker
Jeres kunde service er ikke i top, bare hvis i ikke ved det.
🙁
Mvh
De 3 synger
Familien det er for sjov, gas
Bombe dynamit.
🙂
Jyske bank i må snart forklare, ikke kun spørgsmål,
men også hvorfor jyske bank på nu 21’ende måned nægter kunde svar og dialog

#Forbryder #jagt på jyskebanks uhæderlighed, utroværdighed løgnagtighed. #Jagten er gået ind, for at få #kriminelle #banker som #jyskebank til at stoppe med deres #bedrageri og bevist #svindel af kunder :-) En lille sag som jyske Banks ordstyrende formand Anders Dam, DIRÆKTE ved mail fik oplyst 25 maj 2016 At der ikke fandtes noget lån At påstået rentebytte ikke var aftalt til lån som ikke fandtes :-) Anders Christian Dam Tænkte over Mailen med disse oplysninger, og vælger at lade sin mægtige bestyrelses ven Philip Baruch fra advokat virksomheden Lund Elmer Sandager lyve, og ingurer kunden i jyske bank Lund Elmer Sandager har i forvejen løget i svarskrift over for retten, derfor virker det helt naturligt at Advokaterne LES vil fortsætte med deres løgne, for at skuffe i retsforhold. :-) EN SAG OM SVINDEL I JYSKE BANK, SVINDEL OG BEDRAGERI UDFØRT AF JYSKE BANK DENNE SVINDEL OG BEDRAGEI SOM JYSKE BANK BEVIST OG UHÆDERLIGT LAVER VÆLGER NYKREDIT AT BÅDE UDNYTTE OG DÆKKE OVER, FOR EGEN VINDNINGS SKYLD. :-) #Vidneliste i sagen BS 99-698/2015 er blandt andet Anders Dam CEO jyske bank Morten Ulrik Gade jyske bank Casper Dam Olsen Jyske bank Nicolai Hansen Jyske Bank Mette Egholm Nielsen Nykredit Som i retten skal afhøres under vidneansvar om deres medvirken til SVIDELEN i jyske bank som kunden ikke måtte opdage :-) Der er mange sager om jyske Bank der kører reklamer på at være en anderleds bank :-) En bank som DIRÆKTE lyver over for bankens kunder, for at den svindel jyske bank bevist udfører mod kunder Og med CEO Anders Dam i spidsen 31 maj 2016 valgte at jyske Bank at jyske bank skulle fortsætte med at bedrage kunder mest muligt. :-) David imod goliat Familien Skaarup fra Hornbæk imod den #løgnagtige og #bedrageriske #svindelbank jyske bank med Anders Christian Dam i spidsen for den tilsyndeladende yderst #udspekuleret #kriminelle #organisation #JYSKEBANK #KONCERN :-) Selfølgelig er #AndesDam / #jyskebank mange gange opfordret til dialog Og en offenlig debat på #jyskebanktv Hvis jyske bank koncernen ikke mener det oplyste er rigtigt Hvad så med at svare os. CEO Anders Dam Ring 22227713 Og aftal en gennemgang af sagens bilag, finder vi fejl skal de naturligvis rettes. :-) :-) Humoren er der stadig Og lad nu være med at #dræbe os, selv om denne mulighed sikkert har været oppe i #bestyrelsen Undgå #mord #attentat i mod jyske Banks kunder efter opdagelse af de bedrageri banken bevist laver. :-) Så hvis #jyskebank #planlægger at smide en #bombe i vores bil, fr at #sprænge os i luften, venligst lad være med de #mordplaner Der var den sorte humor Vi søger bare dialog og samtale med jyske Banks øverste Anders Dam :-) Læs serien og få den sjove historie om jyske Bank koncernen og deres mægtige ledere

Kunde forsøger at råbe jyske bank op
Gratis bilreklame

Har skjult alle facesbook sider Som tegn på god vilje Har faktisk lyst til at slette alle disse opslag, men jyske bank skal jo også ønske det. Skal vi ikke lave en aftale at vi sammen hjælpes om slette alle disse opslag og får lukket denne galimatias, en aftale kræver kun 2 :-) Trat af dette her pis, vil godt lave noget andet, hvad siger jyske bank Skal vi tale sammen :-) 30 april rettet. Utroligt at #DIRIKTØREN CEO Anders Christian Dam, den ordførende formand i jyske bank, kan være så ligeglad med #JyskeBanks #troværdighed siden han forbyder os dialog og svar. :-) :-) I over 2 år har vi nu råbt op Bare for at få jyske bank i tale. KÆRE JYSKE BANK CEO Anders Dam :-) Ledelsen Bestyrelsen :-) DETTE HER ER IGEN EN UDSTRÆKT HÅND TIL JER ALLE SAMMEN I JYSKE BANK LAD OS NU TALE SAMMEN OG FINDE EN MÅDE AT KOMME I DIALOG. VI KAN KUN SKRIVE SOM VI GØR. FOR AT FORSØGE AT KOMME I DIALOG :-) Det kan da umuligt være så svært for jyske bank at svare deres kunder. :-) ANDERS DAM Ring 22 22 77 13 Som Alexander skriver på på den lille bil. Kære jyske bank, ring nu til min far Det tager kun 5 minutter Han skynder sig også at sige i må godt få bilen, bare vi får en anden :-) :-) :-) :-) TIL DAGBOGEN Tænk dig Anders Hvis det var lykkes dig og din bank jyske bank at fører jeres plan 100 % ud i livet :-) :-) :-) Og det at i satte os så hårdt, at vi med stor sandsynlighed, gik ned både øknomisk og personligt, Så vi ikke kunne opdagede den svindel jyske bank har og stadig udsætter os kunder for. :-) :-) Hvis du Anders Dam elle nogle i jyske bank Måske jeres kumpaner i advokat firmaet Lund Elmer Sandager har noget at ville forklare til disse, lidt ville beskyldninger Så ring til os og lad os gennemgå sagen. Vi vil jo ikke beskylde jyske bank for at bedrage os kunder hvis jyske bank kan beviser det modsatte, som Eks. vores beviser mod jyske bank for at lyve og lave mandatsvig, bedrageri og dokumentfalsk er falske - Bare tanken om at vi skulle tage fejl er jo pinlig, det er jo derfor vi ønsker at vi sammen med jyske bank gennemgår tidsligne og bilag hertil sammen. Vi har råbt på dialog i over 2 år. :-) ANDERS DAM ER DET SANDT HVAD VI HAR OPKLARET OG SKRIVER. VIL DU SVARE OS håber nogle ser dette her lill øf øf :-) :-) Kærer Anders Dam Kan vi ikke lige tale om det, ?????? Vis os da det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Som jyske bank skriver vi har som et underlægende lån i Nykredit, til en rentebytte, på samme beløb i jyske bank Er lån som vi desværre ikke selv kan finde, da vi kun har et lånetilsagn / tilbud, på et lån i Nykredit på de 4.328.000 kr. som jyske bank siger vi har optaget i Nykredit :-) Ja ja ja Bestyrelses medlemmet Philip Baruch siger i retsforholdet. At vi selv skal bevise At vi ikke har lånt de 4.328.000 kr. I Nykredit, som jyske bank siger, vi har lånt. Og som i jyske bank hæver renter for, Den dygtige Advokat Philip Baruch skrev vi har bevisbyrden, og den er ikke løftet. - Spørg ham lige, altså om #PhilipBaruch fortsat tror han kan #lyve for #retten om dette her. Spørg Philip hvor meget vi skal bevise før bevisbyrden er løftet. For bare at tage bare et problen med #JYSKEBANKS #Troværdighed og #Hæderlighed :-) :-) JYSKE BANK HJÆLP OS NU Hjælp os med at bevise at vi har ret i alt vi skriver Eller hjælp med at modbevise at jyske bank lyver og bedrager deres kunder som vi skriver på #banknyt Så fjerne vi alle opråb, som dette notat til brug for dagbogen :-) :-) Og lad os da også høre optagelsen, hvor vi godkendt en rentebytte på 4.328.000 kr. Angiveligt 16-07-2008 for dette lån 4.328.000 kr. i Nykredit. 16/7 2008 Det er dato som Rentebytten er lavet, men har jyske bank spurgt os forud for denne nye aftale Hvis i vi svare på det udover at bevise lånet er optaget. ( se Eks mail af 3 maj og 25 maj 2016 ) Og så er vi i gang :-) :-) Håber og ønsker jyske bank at vi heller ikke øknomisk har midler til at hyrer en advokat, som banken kræver at retten skulle kræve af os. Husk lige vi har allerede spildt en formue på advokater på sager imod #Helsingør #kommune Det var iøvrigt #inkasso afdelingen #Silkeborg #BirgitBushThuesen der var skyld i at vi måtte stævne kommunen, da hun for banken nægtede at have noget ansvar / skyld. Men Anders det er langt bedre fortalt i vores historie, om at blive bedraget af jyske bank. #Nykredit #Jyskebank både #ankenævn og #retten Grundet jeres jyske banks mange løgne og #benægtelser i forbindelse med jeres #bedrageri, det som vi gerne vil tale med dig om Anders Dam :-) :-) Vi vil stadig gerne i dialog med jyske bank, :-) :-) Men er også ved at være der hvor vi opgiver at råbe dig Anders Dam og din jyske bank op. :-) Hvis du stadig tror du kan kører os tratte, så har du taget grundig fejl. Vi er tratte ja, men ikke på den måde. :-) :-) Vi er så meget parat til at giver den gas. Og vil kæmpe imod jyske bank i retten, for at fortælle familien DANMARK Om jyskebanks manglende hæderlighed. :-) Eller snare at fortælle DANSKERNE OM JYSKE BANKS UHÆDERLIGHED :-) :-) Men vi er altså helst fri for Vi ønsker jo bare en løsning i fællesskab med dig Andes, Hvilket vi vist stadig er ret alene om. :-) Men Anders Dam og Jyske Bank Regn roligt med vi er meget surre over at i du , bliver ved med jeres løgne for at lave svindel imod jeres kunder som os, siger familien fra Hornbæk :-) Jyske bank i vælger selv. Jyske bank selv om i har penge og magten. Så lad nu være med at misbruge den. - Anders Dam i har altså også nogle seriøse troværdigheds problemer i jyske bank, når i nægter dialog med de kunder jyske bank helt bevist snyder. :-) :-) I ved vi er åben og nok lidt småtosset, og ser vores historie som i en god film. Om vi har realitets sans må komme an på en prøve. :-) Det er svært for os ikke at skrive noget. Under interview til vores bøger, er det meget nemmere at få fortalt hvordan vores liv har været som følge af det svig vi bliver udsat for. :-) Vi har før skrevet til jer i #jysk ebank Har jyske bank stadig intet at sige så i får jeres forklaring med i vores historie. Ps og skriv det i vil sige på Dansk, ikke på jura sprog bare for at undgå at give indrømmelser. :-) :-) Spørgsmålet er stadig Hvorfor snyder og lyver jyske bank Her blev i altså taget med bukserne nede da i valgte at bedrage os. Og bevist valgte at blive ved. Det er langt ude men er sådan er Virkligheden i jyske bank :-) :-) #Politiet nægtede at #efterforske #jyskebank for #bedrageri Vi kunne ikke få #friproces da sagen ikke var af offenlig interesse, skrev #procesbevillingen :-) Ja uden penge og den lille myg imod jyske bank for svindel. Det er svært. ( Men hvorfor skal vi ikke mødes og tale om det. ) :-) Nej jeres løgne og tavshed stopper os ikke, jyske bank i skal svare på det vi spørger jer om, her eller i retten. Og i retten må i altså heller ikke lyve :-) smiler :-) :-) Spørgsmålet er om jyske bank kan holde op med at lyve, det syntes jo at være dybt forankret i jeres fundamentet, det med at lyve og tilbageholde sandheden over for os kunder. :-) :-) Ja ja hør en loppe gø og gø og gø Jyske bank er en #iskold bank der nægter at tale om disse her svig og falsk forhold. :-) :-) Anders Dam #Staten støttede din jyske bank med 4 #bankpakker under #krisen altså #finanskrisen #Nykredit nægter at udlever alle bilag i sagen som omhandlende jyske Bank og Nykredit. :-) Det virker altså lidt som om at nogle #dækker over den #Danskebank #Jyske Bank :-) :-) :-) At jyske bank også kræver, eller bad at retten, såfremt kunden ikke har penge til en advokat, bliver dømt med udeblivelses virkning. Altså at sagen kunne hæves uden den blev rets behandlet, og uden vidner blev afhørt deriblandt dig selv Anders Dam. - På den måde kunne jyske bank blive ved med bankens åbenlyse bedrageri af deres egen kunde, dette ved hjælp af svig og falsk som jyske bank benytter sig af. :-) :-) Ikke noget med måske men en helt bevist og ond handling, som jyske Banks ledelsen er bevist om at jyske bank udsætter kunde for. Ligesom DIRIKTØREN DIRIKTIONEN er helt bevist om, at ingen i #JyskeBank #koncernen må eller vil hjælpe kunden med den opklaring kunden råber desperat om hjælp til. :-) :-) Hvis kunden vil prøve kræfter med jyske bank For at få Jyske Bank til at stoppe bedrageriet imod bankens egen kunde. Og var det lykkes jyske bank, at få en udeblivelses dom, såfremt kunden (altså vi), ikke fandt en advokat. Så vi påny måtte stævne jyske bank, denne gang dog efter det BEDRAGERI / Svig og Falsk Som vi opdaget i 2016 og realt oplyste til toppen i jyske bank. Som nu hvor sagen med de mange forhold, som dette her jo handler om, rykker tættere på retslokalet :-) :-) Frem for at hjælpe familien Skaarup fra Hornbæk med opklaringen ved hjælp af dialog. Hvilket jyske bank bevist og udslpekoret valgte at nægtet kunden, for at dække over svig og falsk. - Det Syntes klart at Jyske Banks top ledelse istedet for dialog, forsøger at slippe godt fra det bedrageri, som familien Skaarup, overbevisende siger at jyske bank helt bevist og uhæderligt udsætter dem for. Bedraget sker bla. ved hjælp af dokumentfalsk, og ved at lyve for retten i svarskrifter. :-) Det syntes at virker ret magtpåliggende for jyske bank koncern, at ville fortsætte bedrageriet, uden at ville svare kunde på de første spørgsmål til Anders Dam 25 maj 2016 Jyske Bank vil sikkert prøve alle muligheder, for ikke at svarer Ligesom det syntes ret klart, at jyske banks hæderlighed ikke er noget sted at finde i denne her sag. :-) :-) :-) At bankens forsøg sammen med vore gamle advokat fra Århus som skulle være 2 advokater for at løfte den opgave de fik. Sendte kopi af brev fra jyske bank af 2 november 2016 Hvor vi straks igen kunne læse, at jyske bank igen forsøgte sig. Og at det ved dette brev 02-11-2016 syntes klart, at jyske bank kun havde til hensigt at ville besvige / snyde os. :-) Dette skullet ske. ved at lokke os til at indgå en rentebytte på et lån der fandtes. Som så skulle dække over den svindel, kunden har opdaget jyske bank udsætter familien for. Når vore advokaterne åbenbart ikke selv kunne læse imellem lingerne hvad budskabet tydligt var. Oplyste vi dette til advokaten og afviste tilbudet. - Vores daværende advokater ville gerne have vi ALIGEVEL på trods af den fornærmelse imod vore intelligens Have at sammen skulle kører til jyske bank for deltage i forliges møde. Og hører hvad jyske bank ville tilbyde, som advokaten sagde. :-) Vi viste ikke dengang at vores advokat, ikke havde oplyst jyske bank om sagens faktiske forhold. Hvilke tidligere advokat fra Århus først indrømmede december 2017 At jyske bank slet ikke var blevet oplyst om svig forholdende trods flere anmodninger herom. Men sagens historie er langt mere omfattende end så. Så igen det må du læse i bøgerne, og få en mere detaljeret beskrivelse, og forklaring på forløb. :-) Det jyske bank lavede syntes klart som et nyt forsøg på at tørrer os. Og at jyske bank igen på et efterfølgende tidspunkt, forsøgt sig med noget som skulle inddrage vores advokat hele 2 gange. Sidst ved at forsøge at få hævet sagen uden vores viden, lidt som i #ubådssagen med #raketmadsen Vi har ikke beviser på alt. Men vi har mange beviser og de bliver alle fremlagt i bøgerne. :-) At jyske bank kan tro vi er så dumme ! At jyske bank på alle muligt måder har forsøgt at snyde og bedrage og fører vore advokater bag lyset ved at lyve og måske andet :-) :-) Det gør kun at man blivet rigtig sur på jyske bank, Det er noget forbandet svineri jyske bank laver i kulissen Hvad fanden tænker vi Hvor mange ud over os, udsætter jyske bank for det sammen, hvor det Løkkes for jyske bank :-) :-) Vi tror næppe vi er alene Men jyske i skal vide, med ærlighed kommer man længst. :-) :-) Står det ikke også tydligt i #biblen at 7. Du må ikke stjæle (Du må ikke lyve) 8. Du må ikke aflægge falsk vidnesbyrd https://www.kristendom.dk/kristne-grundtekster/de-ti-bud Så ingen #kristnen kan stole på jyske bank. :-) :-) http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx?book=3Mos&id=1&chapter=19b v11 I må ikke stjæle, I må ikke lyve, og I må ikke bedrage jeres landsmænd. v12 I må ikke sværge falsk Så kærer jyske bank i skal nok ikke gå i kirke :-) :-) :-) Medvirkende som Eks. Birgit Bush Thuesen inkasso afdelingen ( vi ændre naturligvis navne i bøgerne med den spændende historie ) Inkasso afdeling får et helt afsnit i den bog, der kun handler om at sætte os i en øknomisk krise. Med så høje afdrag, der normalt ville kvæle os kunder øknomisk, banken gør alt for at sige det er noget vi selv finder på ! :-) Men Anders du kan købe bøgerne og få historien, med den fulde forklaring, hvis du ikke vil læse med her og der. Som om de telefon opkald fra bankens medarbejder, og om salgsfuldmagter der skulle give jyske bank fuld kontrol og mulighed for selve nådestødet. Som i en ulige kamp ligesom en tyrefægter kamp. :-) :-) Ps Carsten er som tyren Ferdinand født 7 maj, så det hænger jo sammen, og det på en sjov måde Jyske bank stak ham i måsen :-) og så var fanden løs i laksegade, selv om Carsten er et ret fredeligt gemyt. Se det nu fra den morsomme side Anders Tyren fare rundt i jyske bank og skaber morsomme overskrifter på intranettet i jyske bank, det lokale net som alle i jyske bank kan grine af. Anders hahahaha tænk dig om 5 år kan du fortælle dine børnebørn om denne morsomme historie, hvor du kommer på glat is, når vi taler om din #troværdighed. :-) :-) Og husk med humor bekæmper man ondskab og slipper for at bryde psykisk sammen. Det er jo kun dialog vi beder jyske bank om Ander Dam lad os nu sætte os sammen og tale om de bilag :-) :-) Vil gerne oplyse dig Anders Dam ganske som vi skrev til jyske bank på havkatten før i blokerede os på facesbook. Vi skriver på 1 bog skrevet omkring tidsligne, og med de tørre beviser i sagen. Denne bog skrives for at oplyse om banker og den måde deres banksælgere arbejder for en stører sag. :-) Og så 2 eller 3 bøger over vore liv i vores kamp for at få et hæderligt liv uden at blive bedraget af en svindler. Godt med humor og fantasi kommer der til, men skrevet efter virklige begivenheder. Det tager lidt længer tid med disse bøger, mens der løbende kommer flere materialer til. :-) :-) :-) Ved nærme eftertanke er vi ikke kun lidt sure på jyske bank. Vi er temmeligt meget sur på CEO Anders Christian Dam, ordførende formand i jyske bank Og på bestyrelses medlemmet Philip Baruch Som er kraftig medvirken til disse opslag. :-) :-) Ledelsens beretning Først for 2016 så for 2017 Er vel ikke helt forkert når DIRIKTØREN skriver at jyske bank laver bedrageri imod virksomheden. Hvad skriver ledelsen mon i 2018 At virksomheden stadig bliver bedraget af en bank der i #ondtro #lyver om falsk #lån på 4.328.000 kr. ? :-) :-) Men vi får afløb ved at skrive, så når bøgerne er færdige, er det også en måde at fået afløb for sin vrede :-) :-) :-) VI FORSTÅR IKKE ANDERS DAM KAN LEDE JYSKE BANK PÅ DENNE MÅDE SAMTALE OG GENNEMGANG SAMT INDRØMMELSER KAN FJERNE ALLE OPSLAG. :-) :-) At Anders Ikke lige løfter knoglen og trykker 22227713 Og så siger Hej Carsten og Rie Vi er alle samme i jyske bank kede af det vi har lavet og udsat jer for. :-) :-) Bare en tanke alt sammen. OG SÅ SIGER DET VAR EN MEGET FORKERT #BESLUTNING JEG TOG #FEJL DET #INDRØMMER JEG. OG ER GLAD FOR AT I KÆMPEDE FOR AT RINGE OS ALLE SAMMEN I JYSKE BANK OP. :-) MEN VI HAR SÅ MANGE SAGER, AT DEMNE HER LILLE SAG VAR BLEVET FORLAGT. JEG SKAL NU PERONLIGT STRAKS SE PÅ DEN IGEN, OG BESVARE ALLE JERES #SPØRGSMÅL :-) :-) Hej familie Skaarup fra Hornbæk Jeg har nu set på jeres mail igen, og PERONLIGT set sagens mange bilag, og også set siden www.banknyt.dk Den som i har sendt mine #advokater som Morten Ulrik Gade flere links til. :-) Må sige i har god humor, hatten af for det, og respekt for jeres håndtering og jeres måde først langsomt at forsøge at ringe mig op, Og iøvrigt en morsom ide , det med at klister jeres biler ind, for at få vores opmærksomhed og kontakt med os jyske bank :-) :-) Sådan har vi jyske bank aldrig fået den før :-) :-) :-) """"" Og imens kan Anders Dam så lægge sig på ned maven, og griner sin røv i laser, først over at få 8 millioner i løn om året, for at holde kæft, og velvidende og helt bevist lade jyske bank fortsætte med bedrage bankens kunder som jyske bank er dygtige til. Og så over den anderleds humor, som den bedraget familie udviser, for ikke at græde, og bryde sammen under bedrageriet. Nu Jyske bank åbenbart ikke fortrudt eller angrer det mindst. :-) Hvis jyske bank nægter at have rettet i bilag, løjet, taget af kassen for lån der ikke findes osv. SÅ ER DET DA OM AT KOMME TIL TASTERNE OG SIGE JA TAK TIL #DUEL PÅ #JYSKEBANKTV SÅ ER FAMILIEN KLAR TIL AT KÆMPE FOR AT VISE AT JYSKE BANKS #HÆDERLIGHED & #ÆRLIGHED IKKE ER AT FINDE I VORES LILLE SAG. :-) :-) At jyske bank lige netop valgte at snyde den lille familie fra #Hornbæk Var måske fordi banken troede den syge kunde med en #hjerneblødning var et #nemt #offer. Et offer der næppe ville #overleve eller opdage at værre blevet et indtægts grundlag for #jyskebank. som så kunne komme bankens aktionærer som #ATP #pensions #kunder til gode. """""" :-) :-) Men I må sku VIRKLIG undskylde, at Jyske bank udsatte jer for #falsk & #svig på nu niende år. Og stadig er nødsagede til at kæmpe imod os jyske bank om vores #hæderlighed. Men i ved nu at vi som tilhører magtens elite, har nemmere ved at snyde med vægten, det er jo derfor vi har så mange penge, det må i da kunne forstå. :-) :-) OG Jo jeg viste jo godt at jyske bank snød jer, og jeg lod det fortsætte, efter i oplyste mig om det Men JA det var IKKE bare en fejl, fra min og bankens side, det var meget forkert af mig, at jeg ikke stoppede svindlen med det samme jeg af jer, mine kunder blev oplyst at jyske bank nærmest bedragede jer. Og derfor vil jeg sørger for at vi i jyske bank renter op. Kunne #Ander Dam jo udmærkede skrive, således dialogen går begge veje :-) DER SKAL JO SÅ LIDT TIL. PRØV MED #HUMOR :-) lige som vi gør det. Dialog kan stoppe krige. Tænk hvad var der sket, hvis dialogen ved telex af 26. oktober 1962 var udeblevet ?. ( hvis i kender historien om #Cuba ) :-) :-) Skal hilse fra #bestyrelsen og #ledelsen ja selv vores juridiske afdeling som også bedre mig sige #undskyld. Vi er alle sammen utroligt kede af det :-) :-) Jeg har prøver også at få #advokat firmaet #LundElmerSandager til at være med til at give en fælles undskyldning. Men det vil #LES ikke være med til, de siger de bare har gjort som jyske bank har krævet. Hertil må jeg sige at det passer ikke. Vi jyske bank har udleveret alle bilag til disse advokater, og vi i jyske bank mener ikke at virksomheden #lundelmersandager har rådgivet os jyske bank rigtigt. Da advokaterne anbefalede mig Anders Dam at lade dem skrive mit svar 31 maj 2016 til jer. Som jeg gav via LES.dk efter jeg modtog jeres mails, særligt den i sendte DIRÆKTE adresseret til mig selv 25 maj 2016 :-) :-) At #Lundelmersandager anbefalede jyske bank, at vi ikke måtte svare på jeres henvendelser, og ikke måtte indrømme hvad jyske bank har gjort, og derfor kunne vi jo heller ikke rettede op. Vi blev anbefalede at køre på, og blive ved med at bedrage jer, i håbet om i også blev tratte, og gav op. :-) :-) Dette var en meget #dum og #uærlig #beslutning Hvilket vi i jyske bank derfor vil drøfte. Om det er sådanne advokater og mennesker vi i jyske bank fremover vil hyrer ind, vil vi skrive offenligt på #jyskebanks #hjemmeside :-) Vi vil fremover gøre alt for at være #hæderlige, #troværdige og #ærlige Hvis nogle i jyske bank ikke er ærlige og hæderlige vil de blive straffet, med mindst en næse. :-) :-) Jeg er VIRKLIG så ked af, at både jeg selv og mine medarbejder afviste alle jeres henvendelser, breve og mails, både til mig selv og til Jyske Banks ledelse direktion, og advokater. Og ked af at jyske bank ikke har skrævet / talt sandt over for retten. Den smuttede altså :-) #Smiler meget Du må også kunne se det som intern bank humor hahahaha :-) :-) Jeg Anders Dam #indrømmer da også gerne at ansvaret var og er mit. Sådeles er det også mit ansvar at løse det lille problen som jeg har skabt for #JyskeBanks manglende #troværdighed At jeg har medvirken til at i fortsat bliver snydt frem til Idag, skal jeg beklage. Jeg indrømme at jeg som ordstyrende formand i jyske bank, sakeens kunne have stoppet #bedrageriet og gjort #indrømmelser allerede i maj 2016 da i skrev DIRÆKTE til mig. Jeg levede ikke op til min stilling, det er jeg utrolig ked af, og vil nu gerne offenligt undskylde. :-) :-) Jeg mener ikke at i skulle havde været udsæt for dette her snyd i ydeligere 2 år udover de mange år vi jyske bank allerede har bedraget jer i. Efter i skrev til mig, 25 maj 2016 burde have været nok til at jeg dengang tog mit ansvar, Og tog en dialog med jer så vi sammen kunne løse dette her, inden bankens manglende troværdighed, blev slået fast. Det var unødvendigt at jyske bank udsætte jer for alle disse #lidelser. Det var helt rigtigt at i oplyste os i ledelsen om disse undskyld små fejl :-) - :-) Og selfølgelig bør ingen kunder skulle klister deres bil / biler til for at råbe os i jyske bank op. jo jeg har hørt lidt om jeres opråb og ved jeres biler er pyntet godt.:-) Sjov ide, må jeg sige Det er ikke noget vi har set før. Vi trækker da også temmelig meget på smilet her i direktionen, i har sku humor, :-) :-) Jyske bank har jo i mange år gentagende og med hæld brugt den samme metode. Overfor flere af de kunder vi har snydt, vi har med succes kunne kører vores kunder tratte og lukke deres mund, således de opgav kampen imod jyske bank. :-) #jyskebank troede virkligt også selv på, at vi kunne tie jer ihjel. Troede ikke Carsten blev rask, eller fik #KRAFTERNE Til at blive ved med at kæmpe for sandheden om det lån i oplyste mig Andes Dam og flere andre jo slet ikke fandtes, da i mange gange bad os i jyske bank dokumentere at det fandtes, blandt andet ved mail 25 maj 2016 DIRÆKTE TIL MIG #ANDERSDAM Ja ja ja Jyske bank har bevist og vedvarende løjet, også overfor retten at i har hjemtaget et underlægende lån i Nykredit, til vores rentebytte :-) :-) Vi prøvede men den gik ikke. Øv ALIGEVEL PRØVER VI STADIG AT FORTSÆTTE MED AT SNYDE Men hvor dum kan nogle være :-) :-) Vi ved det var meget forkert, og vil derfor undskylde offentligt, måske er det meget FORSENT at undskylde. Men vi ønsker at i stoler på at jyske bank ikke lyver Og at i tror på at jyske bank overholder alle regler og love Og jer som ikke vil tro på jyske bank skal vide i har en kamp foran jer. Og jyske bank vil gøre alt for at i bliver knækket, hvis i sagsøger os. :-) :-) Og som ja var det som det jo startede med Da i første i opdagede at jyske bank løj om lån, for så at ved svig udnytte det for egen vendings skyld. Vi jyske bank skulle have svaret jer da i opdagede at vi snyd jer, allerede i februar 2016 Og rette op, :-) :-) Vi elsker nye ideer i jyske bank :-) Jeres sag og måden i fortæller at jyske bank har opført sig lukket og uhæderligt, Det kunne vi lære meget af her i jyske bank, så vi ikke får en ligende sag. :-) :-) :-) Selfølgelig hvis vi jyske bank ikke løj overfor vores kunder. Og istedet drev en #ærlig og #hæderlig #bankforetning. Som jeg før har lovet, lidt som her. 5 april 2016 Andres Dam giver #Silkeborg #kommune et løfte om en fremtidig at drive en #hæderlig #bankvirksomhed. https://mja.dk/artikel/skal-silkeborg-kommune-droppe-jyske-bank :-) :-) Allerede Måneden efter da kunden bede dig Anders Dam, vise / bevise og svare på mail af 25 maj 2016 For bla. at få dig til at udleveret kopi af det lån på 4.328.000 kr. Lånet som jyske bank hævder findes optaget, men ikke vil bevise Lånet som jyske bank har hævet renter for siden 1 januar 2009 Lånet som jyske bank nægter at bevise findes Lånet som dine advokater i Lund Elmer Sandager ved Philip Baruch skriver vi kunder selv har bevis byrden, for at modbevise ikke findes. :-) :-) ANDERS ANDERS ANDERS Du og jyske bank er i ond tro Du og jyske bank handler bevist uhæderligt og uærligt. Og du har medvirket til at jyske bank har kunne bedraget kunde i jyske bank, frem til FORLØBIG maj 2018 :-) Du Anders Dam har ved at lade dit bestyrelses medlem i jyske bank lyve DIRÆKTE overfor den kunde der tilbød banken 250.000 kr. Sørger for at kunden realt Ingen anden i jyske bank kunne skrive til, for at bede jyske bank stoppe med at bedrage dem. Hertil kunne jyske bank jo svare citat om jyske bank fra avisen politikken "Så derfor fortsætter vi bare med det, vi altid har gjort" "Hvis man laver sig selv om, så kommer man til at virke falsk" - :-) Men jyske bank i laver jo i forvejen svig og falsk, altså jyske bank ikke kun virker falsk Jyske bank er falsk - :-) :-) Anders Dam har ofte en anden mening, og er ikke enige i jyske bank laver noget forkert, som her i en sag om #skattetænkning i #jyskebank Anders Dam er her uenig med skatteministeren i, at der er tale om skattetænkning. https://politiken.dk/oekonomi/art4903481/Jyske-Bank-fortsætter-skattesag :-) :-) Bagmandspoliti: Jyske Bank er skruppelløs. At manipulere aftaledato. At ændre eller misbruge fuldmagter, som i familien Skaarups sag. :-) Anders Dam støtter alle ansatte i jyske bank som sammen er med til at give jyske bank et milliard overskud. :-) :-) :-) Hvad ville jyske bank være uden de #morsomheder i alle sammen kommer med, vi kan jo godt lide jeres spørgsmål i jyske bank også de lidt #kritiske. :-) :-) Ja kunne du sige Anders Dam Jeg kan faktisk godt se at jyske bank har været meget grove over for jer. Men nu vil vi faktisk gerne gennemgå jeres bilag og løse sagens mange :-) fejl. Griner ja det er en morsom sag, godt i har humor. :-) :-) Jeg kan godt se at i klart har ret i at jyske bank ikke har behandlet jer helt pænt, og stadig er en utroværdig bank :-) :-) Derfor vil jeg #AndersChristianDam på vegne af #jyskebank #koncernen Gerne undskylde, for det vi og jeg selv har været med til, at udsætte jer for siden 2016, og som jyske bank har lavet, og har udsat jer for igennem de sidste 9 år. #Undskyld :-) #Morsomme #JOKS Jeg har derfor personligt samlet ind på direktionens gangen i jyske bank, og vil derfor på vegne af hele #koncernledelsen sende jer 1 æske #chokolade og 3 billetter til bank boxen :-) eller andet spillested. Samt give jer rabat #billetter med #50 % til 1 krus øl eller sodavand. Selfølgelig til jer alle 3 :-) Jeg smider personligt 3 gange pølser oven i, de #gratis #koncert #billetter :-) :-) #JyskeBankens #koncernen med mig som #CEO #AnderDam vil igen #undskylde. Undskylde at vi jyske bank ikke svarede og stadig ikke vil svare. Undskylder at vi jyske bank ikke rettede op allerede da i opdagede, og oplyste os alle sammen, om de mange små ting, vi ikke har været helt ærlig omkring. :-) :-) Jeg lover også at jeg vil sætte en uvildig undersøgelse i gang, og undersøger hvem, og hvor mange der har været med i dette her snyd, og bede alle om at indrømme deres skyld og tage deres ansvar. For naturligvis #bedrager og #snyder #jyskebank ikke nogle af deres #kunder. Vi #overholder altid alle #regler og #love, sådan skal det også være. :-) :-) Og så lover jeg Anders Christian Dam, at jysk bank rette op. Og lover også at jyske bank aldrig mere vil lyve over for nogle af vores kunder igen. DET VAR EN FEJL UNDSKYLD DET VAR MANGE FEJL UNDSKYLD JEG VAR PRÆSSET UNDSKYLD JEG TAGER MIT ANSVAR SOM DEN ANSVARLIGE. OG GIVER EN FROKORST SOM I HAR TILBUDT OS DET SÅ MANGE GANGE, VIA HAVKATTEN OG FACESBOOK OPSLAG :-) :-) Og sidst men ikke mindst så sandt som mit navn er Anders Christian Dam vil jeg love jer alle sammen. At jyske bank heller aldrig mere nogle sinde igen. Vil vil forbyde, eller frabede sig at nogle af vores kunder at kontakte jyske bank. For at tale om de #urgelmæssigheder som opdages i jyske bank. Vi vil fremover gå ind for #åbenhed og #dialog i #jyskebank. :-) :-) Nu når jeg har undskyldt Kan vi ikke bare kalde det for fejl :-) og så glemme den #udnyttelse ved hjælp af #svig og #falsk vi i jyske bank har udsat jer for. :-) :-) For som vi i jyske bank siger Kom ind i jyske bank og mød din #banksælger i en anderleds bank. Mvh CEO Anders Dam Jyske bank Ordstyrende formand :-) :-) :-) Kære Anders Dam Sådan kunne du skrive og undskylde :-) :-) Husk alt er skrevet i desperation for at ringe jer op, og få dialog og indrømmelser i denne lille bedrageri sag :-) :-) Anders Du kan jo også bare ringe, hvis du eller nogle i den anderledes jyske bank ser dette her. :-) Vi er også nogle anderleds kunder, derfor passer vi så godt samen. Det var da også godt at det var lige nøjagtig os i valgte at snyde, tænk hvor mange der næppe ville opdage noget, og bukke sammen, måske blive #skilt, begå #selvmord. Smiler lidt, Anders Dam :-) Carsten overvejede også om den mulighed kunne rædde resten af familien, efter din #inkasso afdeling grundet dette her svig og falsk sendte os til afvikling. 18-06-2013 http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2017/11/JYSKE-BANK-DETTE-BREV-PISSER-OS-AF-GRUNDET-FALSK-LÅN-SKULLE-VI-SMIDES-UD-FORAN-TOGET-Brev-af-18-06-2013-jyske-bank-side-1.-afvikling-af-dine-konti-9.jpg Men #humoren vandt, og vi har forsøgt med humor at få #kontakt og #dialog med #jyskebank :-) :-) :-) Jo Anders Dam Vi vil gerne glemme og tilgive, Men kan du så også undskylde. :-) :-) :-) Ser du tilfældigt dette her opslag. og elller kender du nogle som kender nogle, måske kender du en i jyske bank, en der måske så igen kender nogle i Jyske Banks direktion og allerhelst kender Anders Dam :-) Så oplys gerne at familien Skaarup fra Hornbæk stadig ønsker at tale med Anders. Da Anders Christian Dam som er den øverste ansvarlige, også er helt bevist om denne her lille svig og falsk sag, Hvilket Anders Dam mindst siden 25 maj 2016 har været helt bevist om. Altså i 2 år Eller i mindst 2 af de 9 år jyske bank har udsat os for bevist svindel. :-) :-) At jyske bank stadig ikke vil udtale sig, først om hvor de 4.328.000 kr. Som banken i retsforhold skriver er det underlægende lån, som jyske bank i 9 år har snuppet renter for. Giver bestemt ikke jyske bank ret til at fortsætte det bedrageri, mod kunde i jyske bank som kunden er blivet temmelig sur over. Bare fordi jyske bank nægter at svare, nægter at udlever nogle bilag. :-) :-) Fordi man er Danmarks 3 største bank og tjener 4 milliarder om året Giver det ikke jyske bank lov at, overtræde regler og love på stribe Det giver heller ikke jyske bank lov til at helt bevist bedrage deres kunder. Fordi den danske stat støttede jyske bank øknomisk, med 4 #bankpakker Det giver ikke fripas til at snyde og bedrage bankens kunder. :-) :-) Anders Dam dette her er som en DIRÆKTE mail til dig, men du frabad dig henvendelser, derfor ligger vi det op her. Vi vil på et tidspunkt sikkert dele opslaget her, da vi ikke #skjuler at vi søger dialog og #sandheden om #jyskebank RING NU OP SÅ VI KAN SE OM VORES BILAG STEMMER MED SANDHEDEN. :-) :-) kære Anders Dam Ville du ikke nok være sød Og så genoverveje dit svar fra 31 maj 2016 Om det ikke er på tide at jyske bank istedet for at lyve Vil giver indrømmelser, og sige undskyld. :-) :-) Du kan også læse lidt her hvorfor vi ønsker dialog. www.banknyt.dk Vi har gjort som jyske bank har krævet og forlangt, har banken flere krav før jyske bank vil tale med os. ? :-) :-) Anders Dam Du må endelig sige hvis vi har gjort noget forkert, så skal vi nok rette evt. fejl. Og vi skal naturligvis undskylde også. :-) :-) Men skal vi ikke lige starte med den mail vi skrev til dig 25 maj 2016 Vi er ikke tilfreds med dit svar, som fortsat indeholder vildledning. Vi er heller ikke tilfreds med det jyske bank har forsøgt at lave efterfølgende for at bedrageriet ikke måtte blive opklaret. :-) :-) Deler gerne eller gensender hele den mail fra 25 maj hvis du har glemt og slettet den. Sender også gerne kopier af alt det andet. :-) :-) Vi har ikke sendt dig personlige mails efter 25 maj 2016, for ikke at genere dig. - Da du 31 maj 2016 frabeder eller forbyder os. at vi kunder kontakter dig og eller andre i jyske bank - For at spørger om vi må få en kopi af det lån 4.328.000 kr. du ved Philip Baruch skriver til retten at vi har optaget i Nykredit, men der er noget med nogle datoer vi lige skal gennemgå. ;-) :-) I mellem dig og os ! Anders Dam Nykredit siger det der lån på 4.328.000 kr. Slet ikke findes !. hvad betyder det så Anders Dam.? At der er mange fler ting at tale om, her er lidt af det vi skal tale om. Se nederst på linket. Link er sendt til din advokat Morten Ulrik Gade https://facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1&refid=17&ref=bookmarks :-) Vi har DIRÆKTE skrevet til jyske bank i maj 2017 til #Advokat #MortenUlrikGade Og her bad vi direkte og meget klart jyske bank om ikke, at hæve rente for det lån, som i jyske bank er oplyst mange gange ikke findes. :-) Og jyske bank når i nu ved det lån ikke findes, og jyske bank ALIGEVEL MISBRUGER JERES ADGANG TIL VORES PENGE, SOM I HÆVER OG TAGER FRA VORES KONTO, FOR RENTER FOR ET LÅN DER IKKE ER FINDES ER EJ OPTAGET SÅ TALER VI IKKE LÆNGER BARE OM BEDRSGERI :-) SOM OM DET IKKE ER SLEMT NOK :-) :-) Som vi læser sagen ER DET NU BLEVET TIL GROFT BEDRAGERI AT DET SÅ ER EN BANK SOM LAVER GROFT BEDRAGERI VED UDNYTTELSE IMOD BANKENS KUNDE. OG AT BANKEN BLIVER VED MED AT LAVE BEDRAGERI, UDEN AT VILLE STOPPE ! OG DET VEL ER 100 % HELT BEVIST OG VELOVERVEJET AT BANKEN LAVER DERES FORTSATTE BEDRAGERI FORRETNING. ER UTRYKT FOR DE DANSKE BANK KUNDER ER I RISIKO FOR AT BLIVE UDSAT FOR SAMME BEHANDLING DER JO OS ALLE SAMMEN BANKEN KAN UDSÆTTE FOR DET SAMME SVINDEL, SOM VI PÅ 9'ENDE ÅR UDSÆTTES FOR. Hvis jyske Bank mener alle lover og regler er overholdt og intet galt har lavet, hvad så med at vi får kikket sagen i gennem :-) Og at jyske bank udlever alle de bilag som vi beder om, men som jyske bank skriver til rette i retsforhold, dem nægter jyske bank at udlever. :-) :-) Læs vores personlige og nok sindsyge historie om hvad jyske bank udsatte os for. Om der så skal gå et årti før Anders Dam og andre vidner skal svare ? er jo det som jyske bank kan bestemme. - Men svare under ED det skal de, som indkaldes Anders Dam og Philip Baruch :-) :-) Vi er ikke færdig med #efterforskning, da #Nykredit og Jyske Bank fortsat lægger hindringer i vejen. :-) :-) Er dette en enkelt persons værk, eller hvor mange og hvem er medvirken til at det kan kunne udføres, og skjules. Hvem kender til dette her, Hvem nægter at stoppe med at bedrage os. :-) :-) :-) Anders Dam Dit navn er på listen, over dem som vi uroligt gerne vil tale med. Så et spørgsmål til dig er hvor længe før vi skrev til dig 25 maj 2016 Har du været bevist om at jyske bank bedragede os ved svig og falsk. :-) :-) Og Anders Dam vi skriver offenligt da du maj 2016 nægter os dialog og samtale. Vi vil ikke genere jyske bank, men kun tale med dig Anders Dam. Måske du ikke ved hvem vi er ? Men vi ved hvem du er. Så lad os lærer hinanden bedre at kende igennem dialog og samtale. :-) :-) Så kan vi grine og morer os sammen, over denne her åndsvage sag. Humor Det har vi har vi da, syntes du ikke :-) andre griner da af denne sjove historie. :-) :-) Men helt seriøst tal nu med os og lad os nu sammen gennemgå de bilag vi har bedt din advokat BEKRAFTE som ægte. Så vi ved hvad jyske bank ikke kan rigtigt forstår. :-) :-) Og Anders som når ja er #ordstyrende :-) #formand i jyske bank :-) En anderleds Bank :-) Vi ved godt jyske bank er ligeglad med os kunder, men hvis du nu alligevel læse dette her, og ser links så ved du hvordan jyske bank har behandlet os, ellers ring og få lidt af den personlige historie, vi stadig skriver på. https://facebook.com/story.php?story_fbid=10212893634034955&id=1213101334&ref=bookmarks&refid=17 Skriv helst på facesbook ellers ring 22227713 :-) En anderleds familie Som tager kampen op imod kæmpen, myggen og elefanten. En anderleds bank og en anderleds familie 2 modsætninger som #Rig. / #Fattig #Lukket / #Åben #Uærlig / #Ærlig #Kold. / #Varm Hvem er så hvem :-) :-) Venligst familien Skaarup Hornbæk :-) :-) :-) Husk dette her kun er for at råbe jyske bank op, familien søger desperat efter at få #kontakt med #jyske #bank. :-) Hvis du vil dele og fortælle jyske bank om vores opråb vil du være velkommen, nu jyske bank nægter at lytte til familien Skaarup Som vores søn Alexander lige sagde ja, vi er meget anderleds Og vi vil sammen kæmpe imod jyske bank, for at stoppe jer i at bedrage os. :-) Og derfor er vores historie fortalt åbent og ærligt, vi mener sandheden om de Danske banker, er vigtig for offenlighedens interesse. For at dette her ikke må kunne ske for andre af de #Danske #bank #kunder som feks. DIG :-) Og mon ikke der kan komme en god #film ud af vores lille #historie krydrede med lidt #attentatet #mordforsøg :-) :-) Forslag til hvordan kunder kan komme i dialog med jyske bank og kom gerne med flere kommentar de modtages stadig også gerne fra ansatte i jyske bank og vil blive læst uden efterfølgende offentliggørelse. :-) Og sidst Vi undskylder at vi opdagede at jyske bank bedrager deres kunder. Ring 22 22 77 13 Anders Dam Og lad os nu sætte os sammem, og se hvem der har ret, så vi kan koncentrater os om bøgerne Og lukke disse sider ned. :-) Dejlig sommer til jyske bank med håb om snarlig dialog og en løsning, så vi slipper for høring i retten. Vær nu sød imod jeres kunder og lad være med at lave bedrageri. Husk vi tilgiver jyske bank og jeres medvirkende Familien fra Hornbæk

#Reklame for #jyskebank i #Hornbæk

Opråb til dialog koncern ledelsen CEO Anders Dam Jyske bank - Anders Dam Klik her og læs at dine kunder forsørger at få jyske bank i tale, uden for retten. :-) :-) Det kan vel ikke være meningen, at når kunder i jyske bank, beder jyskebank om at fremvise beviser for hjemtagelse at et lån, som jyske bank har hævet omkring 1,5 millioner i renter for. At jyske bank så nægtet enhver kontakt og smækker døren i hoved på kunden, og nægter enhver form for dialog. - Samtids med at jyske bank fortsætter med at hæve renter af lån der ikke findes. Og at jyske bank kræver at kunder i jyske bank bruger hundrede af tussende kroner til advokater. Alene for at forsøge at få jyske bank til at fremvise bilag og få til at holde op med at lyve i retsforhold. :-) :-) Det er jo bare en lille svig sag, ikke nogle stor sag for jyske bank som har så mange sager. :-) :-) Tænker det er en fejl, når jyske bank nægter dialog med den kunde der opklarede at jyske bank lavede svig og falsk mod virksomheden. :-) :-) ANDES CHRISTIEN DAM DU ER ØVERSTE LEDER I JYSK BANK ANSVARET ER DIT DU ER OPLYST OM AT JYSKE BANK SYSLER MED ET FALSK LÅN, OG LIDT ANDET. Oplysninger er sendt løbende, og før Du Andes Dam fik DIRÆKTE besked, orienterede vi mange gange din advokat Morten Ulrik Gade i jouridisk afdeling jyske bank vist Silkeborg. - ALTSÅ ANDERS DAM DU HAR SENEST 25 MAJ 2016 OG FREM TIL NU 2018 HARFT KENSKAB TIL DENNE HER SVIG SAG. DU OG DIN BANK KONCERN NÆGTER STADIG DIALOG, MEN DU HAR VALGT AT FORTSÆTTE SVIG FORHOLDET, MOD DIN KUNDE. Det er grimt Anders Dam, meget grimt og ondt. - At jyske bank så i perioden forsøger at jorder og snyde os med ders advokater i Lund Elmer Sandager De advokater som jyske bank har fået til at lyve for at skuffe i retsforhold frem for at tale med os Der er heller ikke særligt pænt Anders Dam :-) SYNTES JYSKE BANK SKAL TALE MED DERES KUNDER OG SÅ HOLDE OP MED AT LYVE OG LAVE SVIG OG FALSK. :-) :-) Vil du CEO Anders Dam jyske bank ikke godt afsætte 10 minutter Og i det mindste se på de bilag. - Der er links og bilag på www.banknyt.dk også - Morten Ulrik Gade har også fået en link til banknyt, også da vi maj sidst bad han om at jyske bank hævede rente af dette lån, ved en rente bytte. (Rente bytten skal vi ikke tale om her) Morte Ulrik Gade har ikke villet svare, så vi er lidt irriteret på banken over manglende svar og dokumentation. - Måske Morten ved hvad der er lagt op på banknyt så kan du Anders Dam spørgere Morten Gade Nogle af bilagende fra siden banknyt er sendt i kopi til din jyske bank afdelingen i Helsingør som har sørget for Morten fik dem. - Anders Dam dine andre advokater i Lund Elmer Sandager ville ikke kommentere bilag eller tale om dem. Hvis der er misforstået må du endelig sige til, så spørgsmål ikke bliver misforstået. - Nogle er sendt på mail. Hvis du ikke kan se eller forstår så sig til og vi vil forklare jyske bank hvad disse bilag handler om. Ellers bare ring hvis du har spørgsmål. :-) :-) Anders Dam vi har et mindre problen vi gerne vil tale med dig om, det vi også skrev til dig 25 maj 2016 altså for 2 år siden - Med hensyn til det der lån på 4.328.000 kr. Som alle dine advokater påstår over for retten er optaget i Nykredit. Ved godt at jyske bank ofte mener at det er bankens kunder som lyver. - Dit bestyrelses medlem Philip Baruch skriver til retten at kunden har bevisbyrden Men du bedes kontrollere ved Nykredit om jyske bank lyver eller kunden lyver. :-) kære CEO Anders Dam Prøv nu at ring til Nykredit bank Spørg efter advokat Mette Egholm Nielsen, hun kender til denne sag. Og kan bekræfte over for jyske bank at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. Der har været et lånetilsagn fra 20-05-2008 gældende til 20-11-2008 Noget som ikke findes kan derfor heller ikke er blevet omlagt. :-) Bare sig til Mette Egholm Nielsen, at du er blevet opfordret til at kontakte Nykredit for at undersøge om der er sket en fejl 15-04-2009. Og vi slet ikke på denne dato har optaget noget lån i Nykredit. - Og Anders Dam CEO #jyskebank så ret op, hvis det er sandt det vi skriver. :-( OG LAD NU VÆRER MED AT BEDRAGE DINE KUNDER, BARE FOR AT GLÆDE DINE AKTIONÆRER, OG PARTNER SOM ATP, PFA, GF, PHILIP BARUCH, MORTEN UKRIK GADE, REALMÆGLERNE, PENSAM, LUND ELMER SANDER OSV :-) :-) Ps vil du venligt returnere de 2 ORGNIALE salgsfuldmagter jyske bank krævede grundede denne her sag. - på Bybjergvej 43. 3060 Espergærde - Og - Søvej 5. 3100 Hornbæk - Morten Ulrik har ikke returneret disse, trods flere anmodninger herom. - Mange hilsner Familien Skaarup Hornbæk Søvej 5. 3100 Hornbæk 22227713

Sol og strand
Gratis bank reklamer jyske bank i Hornbæk

Har skjult alle facesbook sider Som tegn på god vilje Har faktisk lyst til at slette alle disse opslag, men jyske bank skal jo også ønske det. Skal vi ikke lave en aftale at vi sammen hjælpes om slette alle disse opslag og får lukket denne galimatias, en aftale kræver kun 2 :-) Trat af dette her pis, vil godt lave noget andet, hvad siger jyske bank Skal vi tale sammen :-) 30 april rettet. Utroligt at #DIRIKTØREN CEO Anders Christian Dam, den ordførende formand i jyske bank, kan være så ligeglad med #JyskeBanks #troværdighed siden han forbyder os dialog og svar. :-) :-) I over 2 år har vi nu råbt op Bare for at få jyske bank i tale. KÆRE JYSKE BANK CEO Anders Dam :-) Ledelsen Bestyrelsen :-) DETTE HER ER IGEN EN UDSTRÆKT HÅND TIL JER ALLE SAMMEN I JYSKE BANK LAD OS NU TALE SAMMEN OG FINDE EN MÅDE AT KOMME I DIALOG. VI KAN KUN SKRIVE SOM VI GØR. FOR AT FORSØGE AT KOMME I DIALOG :-) Det kan da umuligt være så svært for jyske bank at svare deres kunder. :-) ANDERS DAM Ring 22 22 77 13 Som Alexander skriver på på den lille bil. Kære jyske bank, ring nu til min far Det tager kun 5 minutter Han skynder sig også at sige i må godt få bilen, bare vi får en anden :-) :-) :-) :-) TIL DAGBOGEN Tænk dig Anders Hvis det var lykkes dig og din bank jyske bank at fører jeres plan 100 % ud i livet :-) :-) :-) Og det at i satte os så hårdt, at vi med stor sandsynlighed, gik ned både øknomisk og personligt, Så vi ikke kunne opdagede den svindel jyske bank har og stadig udsætter os kunder for. :-) :-) Hvis du Anders Dam elle nogle i jyske bank Måske jeres kumpaner i advokat firmaet Lund Elmer Sandager har noget at ville forklare til disse, lidt ville beskyldninger Så ring til os og lad os gennemgå sagen. Vi vil jo ikke beskylde jyske bank for at bedrage os kunder hvis jyske bank kan beviser det modsatte, som Eks. vores beviser mod jyske bank for at lyve og lave mandatsvig, bedrageri og dokumentfalsk er falske - Bare tanken om at vi skulle tage fejl er jo pinlig, det er jo derfor vi ønsker at vi sammen med jyske bank gennemgår tidsligne og bilag hertil sammen. Vi har råbt på dialog i over 2 år. :-) ANDERS DAM ER DET SANDT HVAD VI HAR OPKLARET OG SKRIVER. VIL DU SVARE OS håber nogle ser dette her lill øf øf :-) :-) Kærer Anders Dam Kan vi ikke lige tale om det, ?????? Vis os da det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Som jyske bank skriver vi har som et underlægende lån i Nykredit, til en rentebytte, på samme beløb i jyske bank Er lån som vi desværre ikke selv kan finde, da vi kun har et lånetilsagn / tilbud, på et lån i Nykredit på de 4.328.000 kr. som jyske bank siger vi har optaget i Nykredit :-) Ja ja ja Bestyrelses medlemmet Philip Baruch siger i retsforholdet. At vi selv skal bevise At vi ikke har lånt de 4.328.000 kr. I Nykredit, som jyske bank siger, vi har lånt. Og som i jyske bank hæver renter for, Den dygtige Advokat Philip Baruch skrev vi har bevisbyrden, og den er ikke løftet. - Spørg ham lige, altså om #PhilipBaruch fortsat tror han kan #lyve for #retten om dette her. Spørg Philip hvor meget vi skal bevise før bevisbyrden er løftet. For bare at tage bare et problen med #JYSKEBANKS #Troværdighed og #Hæderlighed :-) :-) JYSKE BANK HJÆLP OS NU Hjælp os med at bevise at vi har ret i alt vi skriver Eller hjælp med at modbevise at jyske bank lyver og bedrager deres kunder som vi skriver på #banknyt Så fjerne vi alle opråb, som dette notat til brug for dagbogen :-) :-) Og lad os da også høre optagelsen, hvor vi godkendt en rentebytte på 4.328.000 kr. Angiveligt 16-07-2008 for dette lån 4.328.000 kr. i Nykredit. 16/7 2008 Det er dato som Rentebytten er lavet, men har jyske bank spurgt os forud for denne nye aftale Hvis i vi svare på det udover at bevise lånet er optaget. ( se Eks mail af 3 maj og 25 maj 2016 ) Og så er vi i gang :-) :-) Håber og ønsker jyske bank at vi heller ikke øknomisk har midler til at hyrer en advokat, som banken kræver at retten skulle kræve af os. Husk lige vi har allerede spildt en formue på advokater på sager imod #Helsingør #kommune Det var iøvrigt #inkasso afdelingen #Silkeborg #BirgitBushThuesen der var skyld i at vi måtte stævne kommunen, da hun for banken nægtede at have noget ansvar / skyld. Men Anders det er langt bedre fortalt i vores historie, om at blive bedraget af jyske bank. #Nykredit #Jyskebank både #ankenævn og #retten Grundet jeres jyske banks mange løgne og #benægtelser i forbindelse med jeres #bedrageri, det som vi gerne vil tale med dig om Anders Dam :-) :-) Vi vil stadig gerne i dialog med jyske bank, :-) :-) Men er også ved at være der hvor vi opgiver at råbe dig Anders Dam og din jyske bank op. :-) Hvis du stadig tror du kan kører os tratte, så har du taget grundig fejl. Vi er tratte ja, men ikke på den måde. :-) :-) Vi er så meget parat til at giver den gas. Og vil kæmpe imod jyske bank i retten, for at fortælle familien DANMARK Om jyskebanks manglende hæderlighed. :-) Eller snare at fortælle DANSKERNE OM JYSKE BANKS UHÆDERLIGHED :-) :-) Men vi er altså helst fri for Vi ønsker jo bare en løsning i fællesskab med dig Andes, Hvilket vi vist stadig er ret alene om. :-) Men Anders Dam og Jyske Bank Regn roligt med vi er meget surre over at i du , bliver ved med jeres løgne for at lave svindel imod jeres kunder som os, siger familien fra Hornbæk :-) Jyske bank i vælger selv. Jyske bank selv om i har penge og magten. Så lad nu være med at misbruge den. - Anders Dam i har altså også nogle seriøse troværdigheds problemer i jyske bank, når i nægter dialog med de kunder jyske bank helt bevist snyder. :-) :-) I ved vi er åben og nok lidt småtosset, og ser vores historie som i en god film. Om vi har realitets sans må komme an på en prøve. :-) Det er svært for os ikke at skrive noget. Under interview til vores bøger, er det meget nemmere at få fortalt hvordan vores liv har været som følge af det svig vi bliver udsat for. :-) Vi har før skrevet til jer i #jysk ebank Har jyske bank stadig intet at sige så i får jeres forklaring med i vores historie. Ps og skriv det i vil sige på Dansk, ikke på jura sprog bare for at undgå at give indrømmelser. :-) :-) Spørgsmålet er stadig Hvorfor snyder og lyver jyske bank Her blev i altså taget med bukserne nede da i valgte at bedrage os. Og bevist valgte at blive ved. Det er langt ude men er sådan er Virkligheden i jyske bank :-) :-) #Politiet nægtede at #efterforske #jyskebank for #bedrageri Vi kunne ikke få #friproces da sagen ikke var af offenlig interesse, skrev #procesbevillingen :-) Ja uden penge og den lille myg imod jyske bank for svindel. Det er svært. ( Men hvorfor skal vi ikke mødes og tale om det. ) :-) Nej jeres løgne og tavshed stopper os ikke, jyske bank i skal svare på det vi spørger jer om, her eller i retten. Og i retten må i altså heller ikke lyve :-) smiler :-) :-) Spørgsmålet er om jyske bank kan holde op med at lyve, det syntes jo at være dybt forankret i jeres fundamentet, det med at lyve og tilbageholde sandheden over for os kunder. :-) :-) Ja ja hør en loppe gø og gø og gø Jyske bank er en #iskold bank der nægter at tale om disse her svig og falsk forhold. :-) :-) Anders Dam #Staten støttede din jyske bank med 4 #bankpakker under #krisen altså #finanskrisen #Nykredit nægter at udlever alle bilag i sagen som omhandlende jyske Bank og Nykredit. :-) Det virker altså lidt som om at nogle #dækker over den #Danskebank #Jyske Bank :-) :-) :-) At jyske bank også kræver, eller bad at retten, såfremt kunden ikke har penge til en advokat, bliver dømt med udeblivelses virkning. Altså at sagen kunne hæves uden den blev rets behandlet, og uden vidner blev afhørt deriblandt dig selv Anders Dam. - På den måde kunne jyske bank blive ved med bankens åbenlyse bedrageri af deres egen kunde, dette ved hjælp af svig og falsk som jyske bank benytter sig af. :-) :-) Ikke noget med måske men en helt bevist og ond handling, som jyske Banks ledelsen er bevist om at jyske bank udsætter kunde for. Ligesom DIRIKTØREN DIRIKTIONEN er helt bevist om, at ingen i #JyskeBank #koncernen må eller vil hjælpe kunden med den opklaring kunden råber desperat om hjælp til. :-) :-) Hvis kunden vil prøve kræfter med jyske bank For at få Jyske Bank til at stoppe bedrageriet imod bankens egen kunde. Og var det lykkes jyske bank, at få en udeblivelses dom, såfremt kunden (altså vi), ikke fandt en advokat. Så vi påny måtte stævne jyske bank, denne gang dog efter det BEDRAGERI / Svig og Falsk Som vi opdaget i 2016 og realt oplyste til toppen i jyske bank. Som nu hvor sagen med de mange forhold, som dette her jo handler om, rykker tættere på retslokalet :-) :-) Frem for at hjælpe familien Skaarup fra Hornbæk med opklaringen ved hjælp af dialog. Hvilket jyske bank bevist og udslpekoret valgte at nægtet kunden, for at dække over svig og falsk. - Det Syntes klart at Jyske Banks top ledelse istedet for dialog, forsøger at slippe godt fra det bedrageri, som familien Skaarup, overbevisende siger at jyske bank helt bevist og uhæderligt udsætter dem for. Bedraget sker bla. ved hjælp af dokumentfalsk, og ved at lyve for retten i svarskrifter. :-) Det syntes at virker ret magtpåliggende for jyske bank koncern, at ville fortsætte bedrageriet, uden at ville svare kunde på de første spørgsmål til Anders Dam 25 maj 2016 Jyske Bank vil sikkert prøve alle muligheder, for ikke at svarer Ligesom det syntes ret klart, at jyske banks hæderlighed ikke er noget sted at finde i denne her sag. :-) :-) :-) At bankens forsøg sammen med vore gamle advokat fra Århus som skulle være 2 advokater for at løfte den opgave de fik. Sendte kopi af brev fra jyske bank af 2 november 2016 Hvor vi straks igen kunne læse, at jyske bank igen forsøgte sig. Og at det ved dette brev 02-11-2016 syntes klart, at jyske bank kun havde til hensigt at ville besvige / snyde os. :-) Dette skullet ske. ved at lokke os til at indgå en rentebytte på et lån der fandtes. Som så skulle dække over den svindel, kunden har opdaget jyske bank udsætter familien for. Når vore advokaterne åbenbart ikke selv kunne læse imellem lingerne hvad budskabet tydligt var. Oplyste vi dette til advokaten og afviste tilbudet. - Vores daværende advokater ville gerne have vi ALIGEVEL på trods af den fornærmelse imod vore intelligens Have at sammen skulle kører til jyske bank for deltage i forliges møde. Og hører hvad jyske bank ville tilbyde, som advokaten sagde. :-) Vi viste ikke dengang at vores advokat, ikke havde oplyst jyske bank om sagens faktiske forhold. Hvilke tidligere advokat fra Århus først indrømmede december 2017 At jyske bank slet ikke var blevet oplyst om svig forholdende trods flere anmodninger herom. Men sagens historie er langt mere omfattende end så. Så igen det må du læse i bøgerne, og få en mere detaljeret beskrivelse, og forklaring på forløb. :-) Det jyske bank lavede syntes klart som et nyt forsøg på at tørrer os. Og at jyske bank igen på et efterfølgende tidspunkt, forsøgt sig med noget som skulle inddrage vores advokat hele 2 gange. Sidst ved at forsøge at få hævet sagen uden vores viden, lidt som i #ubådssagen med #raketmadsen Vi har ikke beviser på alt. Men vi har mange beviser og de bliver alle fremlagt i bøgerne. :-) At jyske bank kan tro vi er så dumme ! At jyske bank på alle muligt måder har forsøgt at snyde og bedrage og fører vore advokater bag lyset ved at lyve og måske andet :-) :-) Det gør kun at man blivet rigtig sur på jyske bank, Det er noget forbandet svineri jyske bank laver i kulissen Hvad fanden tænker vi Hvor mange ud over os, udsætter jyske bank for det sammen, hvor det Løkkes for jyske bank :-) :-) Vi tror næppe vi er alene Men jyske i skal vide, med ærlighed kommer man længst. :-) :-) Står det ikke også tydligt i #biblen at 7. Du må ikke stjæle (Du må ikke lyve) 8. Du må ikke aflægge falsk vidnesbyrd https://www.kristendom.dk/kristne-grundtekster/de-ti-bud Så ingen #kristnen kan stole på jyske bank. :-) :-) http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx?book=3Mos&id=1&chapter=19b v11 I må ikke stjæle, I må ikke lyve, og I må ikke bedrage jeres landsmænd. v12 I må ikke sværge falsk Så kærer jyske bank i skal nok ikke gå i kirke :-) :-) :-) Medvirkende som Eks. Birgit Bush Thuesen inkasso afdelingen ( vi ændre naturligvis navne i bøgerne med den spændende historie ) Inkasso afdeling får et helt afsnit i den bog, der kun handler om at sætte os i en øknomisk krise. Med så høje afdrag, der normalt ville kvæle os kunder øknomisk, banken gør alt for at sige det er noget vi selv finder på ! :-) Men Anders du kan købe bøgerne og få historien, med den fulde forklaring, hvis du ikke vil læse med her og der. Som om de telefon opkald fra bankens medarbejder, og om salgsfuldmagter der skulle give jyske bank fuld kontrol og mulighed for selve nådestødet. Som i en ulige kamp ligesom en tyrefægter kamp. :-) :-) Ps Carsten er som tyren Ferdinand født 7 maj, så det hænger jo sammen, og det på en sjov måde Jyske bank stak ham i måsen :-) og så var fanden løs i laksegade, selv om Carsten er et ret fredeligt gemyt. Se det nu fra den morsomme side Anders Tyren fare rundt i jyske bank og skaber morsomme overskrifter på intranettet i jyske bank, det lokale net som alle i jyske bank kan grine af. Anders hahahaha tænk dig om 5 år kan du fortælle dine børnebørn om denne morsomme historie, hvor du kommer på glat is, når vi taler om din #troværdighed. :-) :-) Og husk med humor bekæmper man ondskab og slipper for at bryde psykisk sammen. Det er jo kun dialog vi beder jyske bank om Ander Dam lad os nu sætte os sammen og tale om de bilag :-) :-) Vil gerne oplyse dig Anders Dam ganske som vi skrev til jyske bank på havkatten før i blokerede os på facesbook. Vi skriver på 1 bog skrevet omkring tidsligne, og med de tørre beviser i sagen. Denne bog skrives for at oplyse om banker og den måde deres banksælgere arbejder for en stører sag. :-) Og så 2 eller 3 bøger over vore liv i vores kamp for at få et hæderligt liv uden at blive bedraget af en svindler. Godt med humor og fantasi kommer der til, men skrevet efter virklige begivenheder. Det tager lidt længer tid med disse bøger, mens der løbende kommer flere materialer til. :-) :-) :-) Ved nærme eftertanke er vi ikke kun lidt sure på jyske bank. Vi er temmeligt meget sur på CEO Anders Christian Dam, ordførende formand i jyske bank Og på bestyrelses medlemmet Philip Baruch Som er kraftig medvirken til disse opslag. :-) :-) Ledelsens beretning Først for 2016 så for 2017 Er vel ikke helt forkert når DIRIKTØREN skriver at jyske bank laver bedrageri imod virksomheden. Hvad skriver ledelsen mon i 2018 At virksomheden stadig bliver bedraget af en bank der i #ondtro #lyver om falsk #lån på 4.328.000 kr. ? :-) :-) Men vi får afløb ved at skrive, så når bøgerne er færdige, er det også en måde at fået afløb for sin vrede :-) :-) :-) VI FORSTÅR IKKE ANDERS DAM KAN LEDE JYSKE BANK PÅ DENNE MÅDE SAMTALE OG GENNEMGANG SAMT INDRØMMELSER KAN FJERNE ALLE OPSLAG. :-) :-) At Anders Ikke lige løfter knoglen og trykker 22227713 Og så siger Hej Carsten og Rie Vi er alle samme i jyske bank kede af det vi har lavet og udsat jer for. :-) :-) Bare en tanke alt sammen. OG SÅ SIGER DET VAR EN MEGET FORKERT #BESLUTNING JEG TOG #FEJL DET #INDRØMMER JEG. OG ER GLAD FOR AT I KÆMPEDE FOR AT RINGE OS ALLE SAMMEN I JYSKE BANK OP. :-) MEN VI HAR SÅ MANGE SAGER, AT DEMNE HER LILLE SAG VAR BLEVET FORLAGT. JEG SKAL NU PERONLIGT STRAKS SE PÅ DEN IGEN, OG BESVARE ALLE JERES #SPØRGSMÅL :-) :-) Hej familie Skaarup fra Hornbæk Jeg har nu set på jeres mail igen, og PERONLIGT set sagens mange bilag, og også set siden www.banknyt.dk Den som i har sendt mine #advokater som Morten Ulrik Gade flere links til. :-) Må sige i har god humor, hatten af for det, og respekt for jeres håndtering og jeres måde først langsomt at forsøge at ringe mig op, Og iøvrigt en morsom ide , det med at klister jeres biler ind, for at få vores opmærksomhed og kontakt med os jyske bank :-) :-) Sådan har vi jyske bank aldrig fået den før :-) :-) :-) """"" Og imens kan Anders Dam så lægge sig på ned maven, og griner sin røv i laser, først over at få 8 millioner i løn om året, for at holde kæft, og velvidende og helt bevist lade jyske bank fortsætte med bedrage bankens kunder som jyske bank er dygtige til. Og så over den anderleds humor, som den bedraget familie udviser, for ikke at græde, og bryde sammen under bedrageriet. Nu Jyske bank åbenbart ikke fortrudt eller angrer det mindst. :-) Hvis jyske bank nægter at have rettet i bilag, løjet, taget af kassen for lån der ikke findes osv. SÅ ER DET DA OM AT KOMME TIL TASTERNE OG SIGE JA TAK TIL #DUEL PÅ #JYSKEBANKTV SÅ ER FAMILIEN KLAR TIL AT KÆMPE FOR AT VISE AT JYSKE BANKS #HÆDERLIGHED & #ÆRLIGHED IKKE ER AT FINDE I VORES LILLE SAG. :-) :-) At jyske bank lige netop valgte at snyde den lille familie fra #Hornbæk Var måske fordi banken troede den syge kunde med en #hjerneblødning var et #nemt #offer. Et offer der næppe ville #overleve eller opdage at værre blevet et indtægts grundlag for #jyskebank. som så kunne komme bankens aktionærer som #ATP #pensions #kunder til gode. """""" :-) :-) Men I må sku VIRKLIG undskylde, at Jyske bank udsatte jer for #falsk & #svig på nu niende år. Og stadig er nødsagede til at kæmpe imod os jyske bank om vores #hæderlighed. Men i ved nu at vi som tilhører magtens elite, har nemmere ved at snyde med vægten, det er jo derfor vi har så mange penge, det må i da kunne forstå. :-) :-) OG Jo jeg viste jo godt at jyske bank snød jer, og jeg lod det fortsætte, efter i oplyste mig om det Men JA det var IKKE bare en fejl, fra min og bankens side, det var meget forkert af mig, at jeg ikke stoppede svindlen med det samme jeg af jer, mine kunder blev oplyst at jyske bank nærmest bedragede jer. Og derfor vil jeg sørger for at vi i jyske bank renter op. Kunne #Ander Dam jo udmærkede skrive, således dialogen går begge veje :-) DER SKAL JO SÅ LIDT TIL. PRØV MED #HUMOR :-) lige som vi gør det. Dialog kan stoppe krige. Tænk hvad var der sket, hvis dialogen ved telex af 26. oktober 1962 var udeblevet ?. ( hvis i kender historien om #Cuba ) :-) :-) Skal hilse fra #bestyrelsen og #ledelsen ja selv vores juridiske afdeling som også bedre mig sige #undskyld. Vi er alle sammen utroligt kede af det :-) :-) Jeg har prøver også at få #advokat firmaet #LundElmerSandager til at være med til at give en fælles undskyldning. Men det vil #LES ikke være med til, de siger de bare har gjort som jyske bank har krævet. Hertil må jeg sige at det passer ikke. Vi jyske bank har udleveret alle bilag til disse advokater, og vi i jyske bank mener ikke at virksomheden #lundelmersandager har rådgivet os jyske bank rigtigt. Da advokaterne anbefalede mig Anders Dam at lade dem skrive mit svar 31 maj 2016 til jer. Som jeg gav via LES.dk efter jeg modtog jeres mails, særligt den i sendte DIRÆKTE adresseret til mig selv 25 maj 2016 :-) :-) At #Lundelmersandager anbefalede jyske bank, at vi ikke måtte svare på jeres henvendelser, og ikke måtte indrømme hvad jyske bank har gjort, og derfor kunne vi jo heller ikke rettede op. Vi blev anbefalede at køre på, og blive ved med at bedrage jer, i håbet om i også blev tratte, og gav op. :-) :-) Dette var en meget #dum og #uærlig #beslutning Hvilket vi i jyske bank derfor vil drøfte. Om det er sådanne advokater og mennesker vi i jyske bank fremover vil hyrer ind, vil vi skrive offenligt på #jyskebanks #hjemmeside :-) Vi vil fremover gøre alt for at være #hæderlige, #troværdige og #ærlige Hvis nogle i jyske bank ikke er ærlige og hæderlige vil de blive straffet, med mindst en næse. :-) :-) Jeg er VIRKLIG så ked af, at både jeg selv og mine medarbejder afviste alle jeres henvendelser, breve og mails, både til mig selv og til Jyske Banks ledelse direktion, og advokater. Og ked af at jyske bank ikke har skrævet / talt sandt over for retten. Den smuttede altså :-) #Smiler meget Du må også kunne se det som intern bank humor hahahaha :-) :-) Jeg Anders Dam #indrømmer da også gerne at ansvaret var og er mit. Sådeles er det også mit ansvar at løse det lille problen som jeg har skabt for #JyskeBanks manglende #troværdighed At jeg har medvirken til at i fortsat bliver snydt frem til Idag, skal jeg beklage. Jeg indrømme at jeg som ordstyrende formand i jyske bank, sakeens kunne have stoppet #bedrageriet og gjort #indrømmelser allerede i maj 2016 da i skrev DIRÆKTE til mig. Jeg levede ikke op til min stilling, det er jeg utrolig ked af, og vil nu gerne offenligt undskylde. :-) :-) Jeg mener ikke at i skulle havde været udsæt for dette her snyd i ydeligere 2 år udover de mange år vi jyske bank allerede har bedraget jer i. Efter i skrev til mig, 25 maj 2016 burde have været nok til at jeg dengang tog mit ansvar, Og tog en dialog med jer så vi sammen kunne løse dette her, inden bankens manglende troværdighed, blev slået fast. Det var unødvendigt at jyske bank udsætte jer for alle disse #lidelser. Det var helt rigtigt at i oplyste os i ledelsen om disse undskyld små fejl :-) - :-) Og selfølgelig bør ingen kunder skulle klister deres bil / biler til for at råbe os i jyske bank op. jo jeg har hørt lidt om jeres opråb og ved jeres biler er pyntet godt.:-) Sjov ide, må jeg sige Det er ikke noget vi har set før. Vi trækker da også temmelig meget på smilet her i direktionen, i har sku humor, :-) :-) Jyske bank har jo i mange år gentagende og med hæld brugt den samme metode. Overfor flere af de kunder vi har snydt, vi har med succes kunne kører vores kunder tratte og lukke deres mund, således de opgav kampen imod jyske bank. :-) #jyskebank troede virkligt også selv på, at vi kunne tie jer ihjel. Troede ikke Carsten blev rask, eller fik #KRAFTERNE Til at blive ved med at kæmpe for sandheden om det lån i oplyste mig Andes Dam og flere andre jo slet ikke fandtes, da i mange gange bad os i jyske bank dokumentere at det fandtes, blandt andet ved mail 25 maj 2016 DIRÆKTE TIL MIG #ANDERSDAM Ja ja ja Jyske bank har bevist og vedvarende løjet, også overfor retten at i har hjemtaget et underlægende lån i Nykredit, til vores rentebytte :-) :-) Vi prøvede men den gik ikke. Øv ALIGEVEL PRØVER VI STADIG AT FORTSÆTTE MED AT SNYDE Men hvor dum kan nogle være :-) :-) Vi ved det var meget forkert, og vil derfor undskylde offentligt, måske er det meget FORSENT at undskylde. Men vi ønsker at i stoler på at jyske bank ikke lyver Og at i tror på at jyske bank overholder alle regler og love Og jer som ikke vil tro på jyske bank skal vide i har en kamp foran jer. Og jyske bank vil gøre alt for at i bliver knækket, hvis i sagsøger os. :-) :-) Og som ja var det som det jo startede med Da i første i opdagede at jyske bank løj om lån, for så at ved svig udnytte det for egen vendings skyld. Vi jyske bank skulle have svaret jer da i opdagede at vi snyd jer, allerede i februar 2016 Og rette op, :-) :-) Vi elsker nye ideer i jyske bank :-) Jeres sag og måden i fortæller at jyske bank har opført sig lukket og uhæderligt, Det kunne vi lære meget af her i jyske bank, så vi ikke får en ligende sag. :-) :-) :-) Selfølgelig hvis vi jyske bank ikke løj overfor vores kunder. Og istedet drev en #ærlig og #hæderlig #bankforetning. Som jeg før har lovet, lidt som her. 5 april 2016 Andres Dam giver #Silkeborg #kommune et løfte om en fremtidig at drive en #hæderlig #bankvirksomhed. https://mja.dk/artikel/skal-silkeborg-kommune-droppe-jyske-bank :-) :-) Allerede Måneden efter da kunden bede dig Anders Dam, vise / bevise og svare på mail af 25 maj 2016 For bla. at få dig til at udleveret kopi af det lån på 4.328.000 kr. Lånet som jyske bank hævder findes optaget, men ikke vil bevise Lånet som jyske bank har hævet renter for siden 1 januar 2009 Lånet som jyske bank nægter at bevise findes Lånet som dine advokater i Lund Elmer Sandager ved Philip Baruch skriver vi kunder selv har bevis byrden, for at modbevise ikke findes. :-) :-) ANDERS ANDERS ANDERS Du og jyske bank er i ond tro Du og jyske bank handler bevist uhæderligt og uærligt. Og du har medvirket til at jyske bank har kunne bedraget kunde i jyske bank, frem til FORLØBIG maj 2018 :-) Du Anders Dam har ved at lade dit bestyrelses medlem i jyske bank lyve DIRÆKTE overfor den kunde der tilbød banken 250.000 kr. Sørger for at kunden realt Ingen anden i jyske bank kunne skrive til, for at bede jyske bank stoppe med at bedrage dem. Hertil kunne jyske bank jo svare citat om jyske bank fra avisen politikken "Så derfor fortsætter vi bare med det, vi altid har gjort" "Hvis man laver sig selv om, så kommer man til at virke falsk" - :-) Men jyske bank i laver jo i forvejen svig og falsk, altså jyske bank ikke kun virker falsk Jyske bank er falsk - :-) :-) Anders Dam har ofte en anden mening, og er ikke enige i jyske bank laver noget forkert, som her i en sag om #skattetænkning i #jyskebank Anders Dam er her uenig med skatteministeren i, at der er tale om skattetænkning. https://politiken.dk/oekonomi/art4903481/Jyske-Bank-fortsætter-skattesag :-) :-) Bagmandspoliti: Jyske Bank er skruppelløs. At manipulere aftaledato. At ændre eller misbruge fuldmagter, som i familien Skaarups sag. :-) Anders Dam støtter alle ansatte i jyske bank som sammen er med til at give jyske bank et milliard overskud. :-) :-) :-) Hvad ville jyske bank være uden de #morsomheder i alle sammen kommer med, vi kan jo godt lide jeres spørgsmål i jyske bank også de lidt #kritiske. :-) :-) Ja kunne du sige Anders Dam Jeg kan faktisk godt se at jyske bank har været meget grove over for jer. Men nu vil vi faktisk gerne gennemgå jeres bilag og løse sagens mange :-) fejl. Griner ja det er en morsom sag, godt i har humor. :-) :-) Jeg kan godt se at i klart har ret i at jyske bank ikke har behandlet jer helt pænt, og stadig er en utroværdig bank :-) :-) Derfor vil jeg #AndersChristianDam på vegne af #jyskebank #koncernen Gerne undskylde, for det vi og jeg selv har været med til, at udsætte jer for siden 2016, og som jyske bank har lavet, og har udsat jer for igennem de sidste 9 år. #Undskyld :-) #Morsomme #JOKS Jeg har derfor personligt samlet ind på direktionens gangen i jyske bank, og vil derfor på vegne af hele #koncernledelsen sende jer 1 æske #chokolade og 3 billetter til bank boxen :-) eller andet spillested. Samt give jer rabat #billetter med #50 % til 1 krus øl eller sodavand. Selfølgelig til jer alle 3 :-) Jeg smider personligt 3 gange pølser oven i, de #gratis #koncert #billetter :-) :-) #JyskeBankens #koncernen med mig som #CEO #AnderDam vil igen #undskylde. Undskylde at vi jyske bank ikke svarede og stadig ikke vil svare. Undskylder at vi jyske bank ikke rettede op allerede da i opdagede, og oplyste os alle sammen, om de mange små ting, vi ikke har været helt ærlig omkring. :-) :-) Jeg lover også at jeg vil sætte en uvildig undersøgelse i gang, og undersøger hvem, og hvor mange der har været med i dette her snyd, og bede alle om at indrømme deres skyld og tage deres ansvar. For naturligvis #bedrager og #snyder #jyskebank ikke nogle af deres #kunder. Vi #overholder altid alle #regler og #love, sådan skal det også være. :-) :-) Og så lover jeg Anders Christian Dam, at jysk bank rette op. Og lover også at jyske bank aldrig mere vil lyve over for nogle af vores kunder igen. DET VAR EN FEJL UNDSKYLD DET VAR MANGE FEJL UNDSKYLD JEG VAR PRÆSSET UNDSKYLD JEG TAGER MIT ANSVAR SOM DEN ANSVARLIGE. OG GIVER EN FROKORST SOM I HAR TILBUDT OS DET SÅ MANGE GANGE, VIA HAVKATTEN OG FACESBOOK OPSLAG :-) :-) Og sidst men ikke mindst så sandt som mit navn er Anders Christian Dam vil jeg love jer alle sammen. At jyske bank heller aldrig mere nogle sinde igen. Vil vil forbyde, eller frabede sig at nogle af vores kunder at kontakte jyske bank. For at tale om de #urgelmæssigheder som opdages i jyske bank. Vi vil fremover gå ind for #åbenhed og #dialog i #jyskebank. :-) :-) Nu når jeg har undskyldt Kan vi ikke bare kalde det for fejl :-) og så glemme den #udnyttelse ved hjælp af #svig og #falsk vi i jyske bank har udsat jer for. :-) :-) For som vi i jyske bank siger Kom ind i jyske bank og mød din #banksælger i en anderleds bank. Mvh CEO Anders Dam Jyske bank Ordstyrende formand :-) :-) :-) Kære Anders Dam Sådan kunne du skrive og undskylde :-) :-) Husk alt er skrevet i desperation for at ringe jer op, og få dialog og indrømmelser i denne lille bedrageri sag :-) :-) Anders Du kan jo også bare ringe, hvis du eller nogle i den anderledes jyske bank ser dette her. :-) Vi er også nogle anderleds kunder, derfor passer vi så godt samen. Det var da også godt at det var lige nøjagtig os i valgte at snyde, tænk hvor mange der næppe ville opdage noget, og bukke sammen, måske blive #skilt, begå #selvmord. Smiler lidt, Anders Dam :-) Carsten overvejede også om den mulighed kunne rædde resten af familien, efter din #inkasso afdeling grundet dette her svig og falsk sendte os til afvikling. 18-06-2013 http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2017/11/JYSKE-BANK-DETTE-BREV-PISSER-OS-AF-GRUNDET-FALSK-LÅN-SKULLE-VI-SMIDES-UD-FORAN-TOGET-Brev-af-18-06-2013-jyske-bank-side-1.-afvikling-af-dine-konti-9.jpg Men #humoren vandt, og vi har forsøgt med humor at få #kontakt og #dialog med #jyskebank :-) :-) :-) Jo Anders Dam Vi vil gerne glemme og tilgive, Men kan du så også undskylde. :-) :-) :-) Ser du tilfældigt dette her opslag. og elller kender du nogle som kender nogle, måske kender du en i jyske bank, en der måske så igen kender nogle i Jyske Banks direktion og allerhelst kender Anders Dam :-) Så oplys gerne at familien Skaarup fra Hornbæk stadig ønsker at tale med Anders. Da Anders Christian Dam som er den øverste ansvarlige, også er helt bevist om denne her lille svig og falsk sag, Hvilket Anders Dam mindst siden 25 maj 2016 har været helt bevist om. Altså i 2 år Eller i mindst 2 af de 9 år jyske bank har udsat os for bevist svindel. :-) :-) At jyske bank stadig ikke vil udtale sig, først om hvor de 4.328.000 kr. Som banken i retsforhold skriver er det underlægende lån, som jyske bank i 9 år har snuppet renter for. Giver bestemt ikke jyske bank ret til at fortsætte det bedrageri, mod kunde i jyske bank som kunden er blivet temmelig sur over. Bare fordi jyske bank nægter at svare, nægter at udlever nogle bilag. :-) :-) Fordi man er Danmarks 3 største bank og tjener 4 milliarder om året Giver det ikke jyske bank lov at, overtræde regler og love på stribe Det giver heller ikke jyske bank lov til at helt bevist bedrage deres kunder. Fordi den danske stat støttede jyske bank øknomisk, med 4 #bankpakker Det giver ikke fripas til at snyde og bedrage bankens kunder. :-) :-) Anders Dam dette her er som en DIRÆKTE mail til dig, men du frabad dig henvendelser, derfor ligger vi det op her. Vi vil på et tidspunkt sikkert dele opslaget her, da vi ikke #skjuler at vi søger dialog og #sandheden om #jyskebank RING NU OP SÅ VI KAN SE OM VORES BILAG STEMMER MED SANDHEDEN. :-) :-) kære Anders Dam Ville du ikke nok være sød Og så genoverveje dit svar fra 31 maj 2016 Om det ikke er på tide at jyske bank istedet for at lyve Vil giver indrømmelser, og sige undskyld. :-) :-) Du kan også læse lidt her hvorfor vi ønsker dialog. www.banknyt.dk Vi har gjort som jyske bank har krævet og forlangt, har banken flere krav før jyske bank vil tale med os. ? :-) :-) Anders Dam Du må endelig sige hvis vi har gjort noget forkert, så skal vi nok rette evt. fejl. Og vi skal naturligvis undskylde også. :-) :-) Men skal vi ikke lige starte med den mail vi skrev til dig 25 maj 2016 Vi er ikke tilfreds med dit svar, som fortsat indeholder vildledning. Vi er heller ikke tilfreds med det jyske bank har forsøgt at lave efterfølgende for at bedrageriet ikke måtte blive opklaret. :-) :-) Deler gerne eller gensender hele den mail fra 25 maj hvis du har glemt og slettet den. Sender også gerne kopier af alt det andet. :-) :-) Vi har ikke sendt dig personlige mails efter 25 maj 2016, for ikke at genere dig. - Da du 31 maj 2016 frabeder eller forbyder os. at vi kunder kontakter dig og eller andre i jyske bank - For at spørger om vi må få en kopi af det lån 4.328.000 kr. du ved Philip Baruch skriver til retten at vi har optaget i Nykredit, men der er noget med nogle datoer vi lige skal gennemgå. ;-) :-) I mellem dig og os ! Anders Dam Nykredit siger det der lån på 4.328.000 kr. Slet ikke findes !. hvad betyder det så Anders Dam.? At der er mange fler ting at tale om, her er lidt af det vi skal tale om. Se nederst på linket. Link er sendt til din advokat Morten Ulrik Gade https://facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1&refid=17&ref=bookmarks :-) Vi har DIRÆKTE skrevet til jyske bank i maj 2017 til #Advokat #MortenUlrikGade Og her bad vi direkte og meget klart jyske bank om ikke, at hæve rente for det lån, som i jyske bank er oplyst mange gange ikke findes. :-) Og jyske bank når i nu ved det lån ikke findes, og jyske bank ALIGEVEL MISBRUGER JERES ADGANG TIL VORES PENGE, SOM I HÆVER OG TAGER FRA VORES KONTO, FOR RENTER FOR ET LÅN DER IKKE ER FINDES ER EJ OPTAGET SÅ TALER VI IKKE LÆNGER BARE OM BEDRSGERI :-) SOM OM DET IKKE ER SLEMT NOK :-) :-) Som vi læser sagen ER DET NU BLEVET TIL GROFT BEDRAGERI AT DET SÅ ER EN BANK SOM LAVER GROFT BEDRAGERI VED UDNYTTELSE IMOD BANKENS KUNDE. OG AT BANKEN BLIVER VED MED AT LAVE BEDRAGERI, UDEN AT VILLE STOPPE ! OG DET VEL ER 100 % HELT BEVIST OG VELOVERVEJET AT BANKEN LAVER DERES FORTSATTE BEDRAGERI FORRETNING. ER UTRYKT FOR DE DANSKE BANK KUNDER ER I RISIKO FOR AT BLIVE UDSAT FOR SAMME BEHANDLING DER JO OS ALLE SAMMEN BANKEN KAN UDSÆTTE FOR DET SAMME SVINDEL, SOM VI PÅ 9'ENDE ÅR UDSÆTTES FOR. Hvis jyske Bank mener alle lover og regler er overholdt og intet galt har lavet, hvad så med at vi får kikket sagen i gennem :-) Og at jyske bank udlever alle de bilag som vi beder om, men som jyske bank skriver til rette i retsforhold, dem nægter jyske bank at udlever. :-) :-) Læs vores personlige og nok sindsyge historie om hvad jyske bank udsatte os for. Om der så skal gå et årti før Anders Dam og andre vidner skal svare ? er jo det som jyske bank kan bestemme. - Men svare under ED det skal de, som indkaldes Anders Dam og Philip Baruch :-) :-) Vi er ikke færdig med #efterforskning, da #Nykredit og Jyske Bank fortsat lægger hindringer i vejen. :-) :-) Er dette en enkelt persons værk, eller hvor mange og hvem er medvirken til at det kan kunne udføres, og skjules. Hvem kender til dette her, Hvem nægter at stoppe med at bedrage os. :-) :-) :-) Anders Dam Dit navn er på listen, over dem som vi uroligt gerne vil tale med. Så et spørgsmål til dig er hvor længe før vi skrev til dig 25 maj 2016 Har du været bevist om at jyske bank bedragede os ved svig og falsk. :-) :-) Og Anders Dam vi skriver offenligt da du maj 2016 nægter os dialog og samtale. Vi vil ikke genere jyske bank, men kun tale med dig Anders Dam. Måske du ikke ved hvem vi er ? Men vi ved hvem du er. Så lad os lærer hinanden bedre at kende igennem dialog og samtale. :-) :-) Så kan vi grine og morer os sammen, over denne her åndsvage sag. Humor Det har vi har vi da, syntes du ikke :-) andre griner da af denne sjove historie. :-) :-) Men helt seriøst tal nu med os og lad os nu sammen gennemgå de bilag vi har bedt din advokat BEKRAFTE som ægte. Så vi ved hvad jyske bank ikke kan rigtigt forstår. :-) :-) Og Anders som når ja er #ordstyrende :-) #formand i jyske bank :-) En anderleds Bank :-) Vi ved godt jyske bank er ligeglad med os kunder, men hvis du nu alligevel læse dette her, og ser links så ved du hvordan jyske bank har behandlet os, ellers ring og få lidt af den personlige historie, vi stadig skriver på. https://facebook.com/story.php?story_fbid=10212893634034955&id=1213101334&ref=bookmarks&refid=17 Skriv helst på facesbook ellers ring 22227713 :-) En anderleds familie Som tager kampen op imod kæmpen, myggen og elefanten. En anderleds bank og en anderleds familie 2 modsætninger som #Rig. / #Fattig #Lukket / #Åben #Uærlig / #Ærlig #Kold. / #Varm Hvem er så hvem :-) :-) Venligst familien Skaarup Hornbæk :-) :-) :-) Husk dette her kun er for at råbe jyske bank op, familien søger desperat efter at få #kontakt med #jyske #bank. :-) Hvis du vil dele og fortælle jyske bank om vores opråb vil du være velkommen, nu jyske bank nægter at lytte til familien Skaarup Som vores søn Alexander lige sagde ja, vi er meget anderleds Og vi vil sammen kæmpe imod jyske bank, for at stoppe jer i at bedrage os. :-) Og derfor er vores historie fortalt åbent og ærligt, vi mener sandheden om de Danske banker, er vigtig for offenlighedens interesse. For at dette her ikke må kunne ske for andre af de #Danske #bank #kunder som feks. DIG :-) Og mon ikke der kan komme en god #film ud af vores lille #historie krydrede med lidt #attentatet #mordforsøg :-) :-) Forslag til hvordan kunder kan komme i dialog med jyske bank og kom gerne med flere kommentar de modtages stadig også gerne fra ansatte i jyske bank og vil blive læst uden efterfølgende offentliggørelse. :-) Og sidst Vi undskylder at vi opdagede at jyske bank bedrager deres kunder. Ring 22 22 77 13 Anders Dam Og lad os nu sætte os sammem, og se hvem der har ret, så vi kan koncentrater os om bøgerne Og lukke disse sider ned. :-) Dejlig sommer til jyske bank med håb om snarlig dialog og en løsning, så vi slipper for høring i retten. Vær nu sød imod jeres kunder og lad være med at lave bedrageri. Husk vi tilgiver jyske bank og jeres medvirkende Familien fra Hornbæk

#Gratis jagt på #penge lån, jysk #leasing
#Gratis og god reklame for #jysk bank

#Forbryder #jagt på jyskebanks uhæderlighed, utroværdighed løgnagtighed. #Jagten er gået ind, for at få #kriminelle #banker som #jyskebank til at stoppe med deres #bedrageri og bevist #svindel af kunder :-) En lille sag som jyske Banks ordstyrende formand Anders Dam, DIRÆKTE ved mail fik oplyst 25 maj 2016 At der ikke fandtes noget lån At påstået rentebytte ikke var aftalt til lån som ikke fandtes :-) Anders Christian Dam Tænkte over Mailen med disse oplysninger, og vælger at lade sin mægtige bestyrelses ven Philip Baruch fra advokat virksomheden Lund Elmer Sandager lyve, og ingurer kunden i jyske bank Lund Elmer Sandager har i forvejen løget i svarskrift over for retten, derfor virker det helt naturligt at Advokaterne LES vil fortsætte med deres løgne, for at skuffe i retsforhold. :-) EN SAG OM SVINDEL I JYSKE BANK, SVINDEL OG BEDRAGERI UDFØRT AF JYSKE BANK DENNE SVINDEL OG BEDRAGEI SOM JYSKE BANK BEVIST OG UHÆDERLIGT LAVER VÆLGER NYKREDIT AT BÅDE UDNYTTE OG DÆKKE OVER, FOR EGEN VINDNINGS SKYLD. :-) #Vidneliste i sagen BS 99-698/2015 er blandt andet Anders Dam CEO jyske bank Morten Ulrik Gade jyske bank Casper Dam Olsen Jyske bank Nicolai Hansen Jyske Bank Mette Egholm Nielsen Nykredit Som i retten skal afhøres under vidneansvar om deres medvirken til SVIDELEN i jyske bank som kunden ikke måtte opdage :-) Der er mange sager om jyske Bank der kører reklamer på at være en anderleds bank :-) En bank som DIRÆKTE lyver over for bankens kunder, for at den svindel jyske bank bevist udfører mod kunder Og med CEO Anders Dam i spidsen 31 maj 2016 valgte at jyske Bank at jyske bank skulle fortsætte med at bedrage kunder mest muligt. :-) David imod goliat Familien Skaarup fra Hornbæk imod den #løgnagtige og #bedrageriske #svindelbank jyske bank med Anders Christian Dam i spidsen for den tilsyndeladende yderst #udspekuleret #kriminelle #organisation #JYSKEBANK #KONCERN :-) Selfølgelig er #AndesDam / #jyskebank mange gange opfordret til dialog Og en offenlig debat på #jyskebanktv Hvis jyske bank koncernen ikke mener det oplyste er rigtigt Hvad så med at svare os. CEO Anders Dam Ring 22227713 Og aftal en gennemgang af sagens bilag, finder vi fejl skal de naturligvis rettes. :-) :-) Humoren er der stadig Og lad nu være med at #dræbe os, selv om denne mulighed sikkert har været oppe i #bestyrelsen Undgå #mord #attentat i mod jyske Banks kunder efter opdagelse af de bedrageri banken bevist laver. :-) Så hvis #jyskebank #planlægger at smide en #bombe i vores bil, fr at #sprænge os i luften, venligst lad være med de #mordplaner Der var den sorte humor Vi søger bare dialog og samtale med jyske Banks øverste Anders Dam :-) Læs serien og få den sjove historie om jyske Bank koncernen og deres mægtige ledere

Gratis jyske bank reklamer set i Hornbæk

#Forbryder #jagt på jyskebanks uhæderlighed, utroværdighed løgnagtighed. #Jagten er gået ind, for at få #kriminelle #banker som #jyskebank til at stoppe med deres #bedrageri og bevist #svindel af kunder :-) En lille sag som jyske Banks ordstyrende formand Anders Dam, DIRÆKTE ved mail fik oplyst 25 maj 2016 At der ikke fandtes noget lån At påstået rentebytte ikke var aftalt til lån som ikke fandtes :-) Anders Christian Dam Tænkte over Mailen med disse oplysninger, og vælger at lade sin mægtige bestyrelses ven Philip Baruch fra advokat virksomheden Lund Elmer Sandager lyve, og ingurer kunden i jyske bank Lund Elmer Sandager har i forvejen løget i svarskrift over for retten, derfor virker det helt naturligt at Advokaterne LES vil fortsætte med deres løgne, for at skuffe i retsforhold. :-) EN SAG OM SVINDEL I JYSKE BANK, SVINDEL OG BEDRAGERI UDFØRT AF JYSKE BANK DENNE SVINDEL OG BEDRAGEI SOM JYSKE BANK BEVIST OG UHÆDERLIGT LAVER VÆLGER NYKREDIT AT BÅDE UDNYTTE OG DÆKKE OVER, FOR EGEN VINDNINGS SKYLD. :-) #Vidneliste i sagen BS 99-698/2015 er blandt andet Anders Dam CEO jyske bank Morten Ulrik Gade jyske bank Casper Dam Olsen Jyske bank Nicolai Hansen Jyske Bank Mette Egholm Nielsen Nykredit Som i retten skal afhøres under vidneansvar om deres medvirken til SVIDELEN i jyske bank som kunden ikke måtte opdage :-) Der er mange sager om jyske Bank der kører reklamer på at være en anderleds bank :-) En bank som DIRÆKTE lyver over for bankens kunder, for at den svindel jyske bank bevist udfører mod kunder Og med CEO Anders Dam i spidsen 31 maj 2016 valgte at jyske Bank at jyske bank skulle fortsætte med at bedrage kunder mest muligt. :-) David imod goliat Familien Skaarup fra Hornbæk imod den #løgnagtige og #bedrageriske #svindelbank jyske bank med Anders Christian Dam i spidsen for den tilsyndeladende yderst #udspekuleret #kriminelle #organisation #JYSKEBANK #KONCERN :-) Selfølgelig er #AndesDam / #jyskebank mange gange opfordret til dialog Og en offenlig debat på #jyskebanktv Hvis jyske bank koncernen ikke mener det oplyste er rigtigt Hvad så med at svare os. CEO Anders Dam Ring 22227713 Og aftal en gennemgang af sagens bilag, finder vi fejl skal de naturligvis rettes. :-) :-) Humoren er der stadig Og lad nu være med at #dræbe os, selv om denne mulighed sikkert har været oppe i #bestyrelsen Undgå #mord #attentat i mod jyske Banks kunder efter opdagelse af de bedrageri banken bevist laver. :-) Så hvis #jyskebank #planlægger at smide en #bombe i vores bil, fr at #sprænge os i luften, venligst lad være med de #mordplaner Der var den sorte humor Vi søger bare dialog og samtale med jyske Banks øverste Anders Dam :-) Læs serien og få den sjove historie om jyske Bank koncernen og deres mægtige ledere

#Hornbæk #Havn gratis plads til din reklame #jysk #reklame

Want ATP pension to support jyske bank with the fraud of customers at jyske bank Talking about COUNTERFEITING, EXPLOITATION, FRAUD, breach of MANDATE. violating all the rules and good practice, to be able to yield, fraud < < to deceive the customer at jyske bank And allows ATP PFA, PENSAM and other shareholders jyske bank in now 9 years Has deceived his customer in jyske bank using fake loans, in order to be able to manipulate the client, who was ill after a stroke The customer who did not die and or should have ATP paid to his wife Is småsur over the management of the jyske bank refuses to answer, after the customer // Ønsker ATP pension at støtte jyske bank med bedrageri af kunder i jyske bank Taler om FORFALSKNING, UDNYTTELSE, BEDRAGERI, MANDATSVIG. overtræder alle regler og god skik, for at kunne udbytte, svig foretning til at bedrage kunde i jyske bank Og tillader ATP PFA PENSAM og andre aktionærer at jyske bank i nu 9 år Har bedraget sin kunde i jyske bank ved hjælp af falsk lån, for at kunne manipulere kunden, som var syg efter en hjerneblødning Kunden som ikke døde og eller skulle have ATP udbetalt til sin hustru Er småsur over ledelsen i jyske bank nægter at svare, efter kunden i 2016 oplyste jyske bank om problemet omkring falsk Nu er der kommet meget mere frem Og jyske bank er fortsat iskolde, og fortsætter bedrager med der af jyske bank velplanlagte svig //

Jyske bank svig og falsk

Want ATP pension to support jyske bank with the fraud of customers at jyske bank Talking about COUNTERFEITING, EXPLOITATION, FRAUD, breach of MANDATE. violating all the rules and good practice, to be able to yield, fraud < < to deceive the customer at jyske bank And allows ATP PFA, PENSAM and other shareholders jyske bank in now 9 years Has deceived his customer in jyske bank using fake loans, in order to be able to manipulate the client, who was ill after a stroke The customer who did not die and or should have ATP paid to his wife Is småsur over the management of the jyske bank refuses to answer, after the customer // Ønsker ATP pension at støtte jyske bank med bedrageri af kunder i jyske bank Taler om FORFALSKNING, UDNYTTELSE, BEDRAGERI, MANDATSVIG. overtræder alle regler og god skik, for at kunne udbytte, svig foretning til at bedrage kunde i jyske bank Og tillader ATP PFA PENSAM og andre aktionærer at jyske bank i nu 9 år Har bedraget sin kunde i jyske bank ved hjælp af falsk lån, for at kunne manipulere kunden, som var syg efter en hjerneblødning Kunden som ikke døde og eller skulle have ATP udbetalt til sin hustru Er småsur over ledelsen i jyske bank nægter at svare, efter kunden i 2016 oplyste jyske bank om problemet omkring falsk Nu er der kommet meget mere frem Og jyske bank er fortsat iskolde, og fortsætter bedrager med der af jyske bank velplanlagte svig //

Beviser på at jyske bank bedrager kunder

Want ATP pension to support jyske bank with the fraud of customers at jyske bank Talking about COUNTERFEITING, EXPLOITATION, FRAUD, breach of MANDATE. violating all the rules and good practice, to be able to yield, fraud < < to deceive the customer at jyske bank And allows ATP PFA, PENSAM and other shareholders jyske bank in now 9 years Has deceived his customer in jyske bank using fake loans, in order to be able to manipulate the client, who was ill after a stroke The customer who did not die and or should have ATP paid to his wife Is småsur over the management of the jyske bank refuses to answer, after the customer // Ønsker ATP pension at støtte jyske bank med bedrageri af kunder i jyske bank Taler om FORFALSKNING, UDNYTTELSE, BEDRAGERI, MANDATSVIG. overtræder alle regler og god skik, for at kunne udbytte, svig foretning til at bedrage kunde i jyske bank Og tillader ATP PFA PENSAM og andre aktionærer at jyske bank i nu 9 år Har bedraget sin kunde i jyske bank ved hjælp af falsk lån, for at kunne manipulere kunden, som var syg efter en hjerneblødning Kunden som ikke døde og eller skulle have ATP udbetalt til sin hustru Er småsur over ledelsen i jyske bank nægter at svare, efter kunden i 2016 oplyste jyske bank om problemet omkring falsk Nu er der kommet meget mere frem Og jyske bank er fortsat iskolde, og fortsætter bedrager med der af jyske bank velplanlagte svig //
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk