Lundgrens Advokater har formentlig, taget mod returkommission fra Jyske bank, i form af honora for rådgivning, mod ikke at fremlægge anden klients sag mod Jyske Bank for millionsvindel, overfor retten, tager vi fejl ? ring til os +45 22 22 77 13, hvis det er sandt er Lundgrens så ikke kriminelle, ligesom Jyske bank der bruger Bestikkelse.

1 stjerne: Dårlig

Opdateret den 30. sep. 2019

Se ud til Jyske Bank har BESTUKKET, Lundgrens advokater, som er blevet fyret for at være ganske I loyale, og mistanke om at have lavet en aftale med sagsøgte om ikke at fremlægge klientens påstande

Lundgrens advokater blev fyret 25 september for ganske illoyalt, at have modarbejdet og skadet deres klients sag, ved at vælge at samarbejde med sagsøgte Jyske Bank A/S, i en ejendomshandel til 600 millioner kroner.
Partner Dan Terkildsen som også arbejder som voldgift dommer, mener ikke der er noget galt i at modtage millioner i Honorar af Jyske Bank, som Lundgrens advokater af klienten skulle fører en “svindel sag” SVIG sag imod.

At Lundgrens advokater efter modtagelsen, af Jyske banks millioner, ikke har ville have vores påstande om svig, bliver fremlagt for retten.

Kan Lundgrens advokater ikke se noget galt med.

Dan Terkildsen som er partner i Lundgrens, forklarer, at det er mod god advokatskikk, at bruge så stærke ord som svig i retten.

Og Lundgrens har således forsøgt at manipulere med klients påstande, således at klienten ikke skulle opdage at, Lundgrens advokater ikke har ville fremlægge en eneste af klientens påstande om svig og falsk imod Jyske bank A/S

Når Lundgrens advokater har modtaget million af kroner for at hjælpe modparten i en sag, og efterfølgende har modarbejdet klinten.

Ser det ud til at :
LUNDGRENS ADVOKATER HAR TAGET IMOD BESTIKKELSE.
Vi søger derfor en god og hård advokat som ikke er bange for jyske bank, og gerne vil være fremlægge hvordan Jyske bank bevidst laver svig forretninger, noget flere advokater er medvirkende til, eller bare dækker over.

Skulle være fundet.SER UD SOM LUNDGRENS AF JYSKE BANK ER BLEVET BESTUKKET

DET LIGNER DERFOR KORRUPTION, NÅR LUNDGRENS ADVOKATER, HAR TAGET IMOD MILLIONER FRA JYSKE BANK, OG SÅ SIDEN HAR MODARBEJDET KLIENTENS SAG IMOD #JYSKEBANK FOR SVIG BLEV FREMLAGT

Ser mere på BANKNYT dk

#dkpol #dkfinans #finans #newsLundgrens Advokatpartnerselskab ved Partner Dan Terkildsen

Fik 5. Februar 2018 vores sag imod Jyske bank A/S for Svig og Falsk

Lundgrens advokater v/Dan Terkildsen spørger om vi tror Jyske bank har lavet alt sammen med vilje.

Hvilket vi bekræfter, da ingen kan lave så meget ved en fejl.Lundgrens advokater “Dan Terkildsen” siger at de / Lundgrens ikke har noget problem med at fører vores påstande mod Jyske bank for svig.Problemet med Lundgrens advokatpartnerselskab er at advokaterne direkte imod klientens instrukser, ikke har fremlagt nogle af klientens påstande, som svig, falsk, udnyttelse, vildledning osv.Lundgrens advokater der fik sagen 5 febuar 2018 mod Jyske bank A/S

Vælger i perioden, marts til juni 2018 altså lige efter, Lundgrens advokater accepterer at fører vores påstande om svig imod Jyske bank

Faktisk kun 2 måneder efter Lundgrens påtager sig at føre vores svig og falsk sag, mod Jyske bank, tilbyder samme Jyske Bank at Lundgrens kan rådgive jyske bank i en handel til 600.000.000 kr. “600 millioner danske kroner”Da Lundgrens advokater vælger at takke Jyske bank for million opgaven, og så samtidigt undlader Lundgrens at føre vores sag mod Jyske bank for svig.

Synes det at ligne korruption, eller bestikkelse.

Bestikkelse / Korruption hvor jyske bank i det skjulte har betalt Lundgrens advokater i form af million honorar, for ikke at måtte fremlægge vores påstande mod Jyske bank for svig, og at tilbage holder, klientens oplysninger overfor retten.Og så at skulle tilbageholde oplysninger, om Jyske Banks bestyrelsesmedlem, og advokat, som flere gange har løjet overfor retten, hvilket klienten har opdaget og fremlagt overfor Lundgrens advokater.

Nå Lundgrens i stedet for at varetage at klientens påstande fremlægges, har valgt at ignorere klientens påstande, og helt bevidst vælger at arbejde imod deres egen klient, vokser klientens sag kun.

Korruption / bestikkelse her består i at Lundgrens advokater af Jyske Bank, har modtaget et million honorar for at rådgive Jyske bank.

Det Understreges at sådan ser det ud.Dan Terkildsen kan ikke se at der er noget forkert i at hjælpe Jyske bank i 1/2 milliard kroners sag, og samtidig skulle føre en sag mod jyske bank for millionsvindel, hvilket Dan Terkelsen da også bagefter nægter, og i september 2019 Siger at det er imod god advokatskik at bruge ordet SVIG i retten.Men måske Lundgrens har en anden forklaring, på hvorfor advokat virksomheden direkte har modarbejdet at klientens påstande om at Jyske bank laver svig forretninger ikke er blevet fremlagt.

Hvis der altså ikke er fordi Lundgrens advokater har lavet en aftale med Jyske bank om at stoppe, at Lundgrens klients påstande mod Jyske bank for svig og falsk påstande bliver fremlagt retten.Problemet er at Lundgrens i stedet gennem 18 måneder, direkte har modarbejdet at fremlægge deres klientens påstande mod Jyske bank for svig.

Ikke kun har Lundgrens advokater modarbejdet vores sag, men planlagt at ville møde op til hovedforhandlingen uden at medtage vores påstande.

Formoder Lundgrens advokater har modtaget millioner i Honorar af Jyske Bank, som tak for ikke at fremlægge vores påstande om svig imod jyske bank for retten.

Dette honorar ligger inde i rådgivningen til Jyske bank million ejendomshandel.

FAKTA
LUNDGRENS ADVOKATER får sagen 5. Februar 2018 “Svig og Falsk sag mod Jyske bank”

Lundgrens påtager sig opgaven februar / marts måned 2018

Lundgrens advokater har efter 5 april, 2018 i perioden marts måned 2018 til 21. juni, modtaget millionordre af Jyske Bank

Efterfølgende har Lundgrens advokatpartnerselskab vel nok helt bevidst, undladt at svare på spørgsmål om vores mange påstande mod Jyske bank.

Lundgrens advokater har direkte modarbejdet og vildleder deres klient til at tro klientens beviser for svig var fremlagt for retten, velvidende at ingen af deres klintets påstande eller beviser mod Jyske bank er fremlagt.Når Dan Terkelsen så 13 august 2019 fortæller at han ikke kan udelukke at der er andre advokater på kontoret der arbejder for Jyske bank.

Er det jo mærkeligt at Dan Terkildsen der jævnligt har partner møder i Lundgrens, ikke har forstået at en af hans partner har rådgivet Jyske Bank i en sag for 600.000.000 kr.

Og at der så står på Lundgrens egen hjemmeside, uden at Dan Terkildsen skulle have vidst det. !

Måske Dan Terkildsen bare har ønsket at skjule sandheden, om samarbejdet mellem Jyske bank og Lundgrens, for nemmere at få vores påstande smadret.DETTE ER IKKE FOR SMART

OG SER NÆRMEST UD SOM OM LUNDGRENS AF JYSKE BANK, ER BLEVET BESTUKKET, TIL AT STOPPE VORES PÅSTANDE MOD JYSKE BANK BLIVER FREMLAGT.

LIGNER DET IKKE KORRUPTION, NÅR LUNDGRENS ADVOKATER HAR TAGET IMOD MILLIONER FRA JYSKE BANK, OG SÅ PUDSIGT SIDEN HAR MODARBEJDET LUNDGRENS KLIENT.Dan Terkildsen bliver spurgt 19. September 2019 om Lundgrens advokater har arbejdet / arbejder for Jyske bank

og hvis ja hvor længe Lundgrens advokater har arbejdet for Jyske Bank.

20. September 2019 kan vi konstatere at Lundgrens advokater i perioden efter at have indgået aftale med os, om at fører vores svig og falsk påstande mod jyske bank, vælger Parterne i Lundgrens advokater samtidig at samarbejdet med Jyske bank i en handel til 600 millioner danske kroner.

Lundgrens v / Dan Terkildsen der stadig ikke har svaret 24 september, om Lundgrens advokater har arbejdet for Jyske Banks, bliver her efter fyret.

For at være indhabil, og har modstridende økonomiske interesser med jyske bank, og for at have optrådt ganske illoyalt over for os som deres klient.

Dan Terkildsen Lundgrens advokater har stadig ikke svaret på vores anklager mod Lundgrens, som ser ud til at have modtaget bestikkelse af Jyske bank i form af million opgaver for at skade vores sag mod Jyske bank, ved ikke at fremlægge klientens “vores påstande om svig”Hvis Lundgrens advokater har en god forklaring på hvorfor vores påstande ikke er blevet fremlagt, så hører vi gerne.


Eller har Lundgrens noget at ville have indført eller rettet kan vi kontaktes på 22227713Dan Terkildsen har 27 september skrevet, at Lundgrens advokater ikke vil tilbage betalte honorar og skrevet, at der er intet galt er i at Lundgrens påtager sig en million opgave for Jyske Bank, og samtidig føre vores påstande.

Lundgrens skriver også, vi ikke kan finde nogen advokat, der vil fremlægge vores sag med vores påstande, og Lundgrens advokater ikke vil ind i vores univers.

Og så igen skriver det er mod god advokatskik at påstå at Jyske Bank laver svig og falsk, og det uden at have kommenteret en eneste af vores påstande med vores beviser.

Der er ikke muligt ikke at nævne Jyske bank i anmeldelsen.

Er Lundgrens din virksomhed så har du nok et problem med korruption, eller hvad kalder i ellers dette her, se mere på Banknyt.dk kontakt politiet og få det undersøgt, for står Anders Christian Dam og den øvrige ledelse i Jyske Bank bag bestikkelse, vil så ikke have det undersøgt. ? følg siden www.BANKNYT.dk banking news at Denmark.
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk