Indsamling til advokat for at stoppe svindlen mod kunder i jyske bank

Want ATP pension to support jyske bank with the fraud of customers at jyske bank Talking about COUNTERFEITING, EXPLOITATION, FRAUD, breach of MANDATE. violating all the rules and good practice, to be able to yield, fraud < < to deceive the customer at jyske bank And allows ATP PFA, PENSAM and other shareholders jyske bank in now 9 years Has deceived his customer in jyske bank using fake loans, in order to be able to manipulate the client, who was ill after a stroke The customer who did not die and or should have ATP paid to his wife Is småsur over the management of the jyske bank refuses to answer, after the customer // Ønsker ATP pension at støtte jyske bank med bedrageri af kunder i jyske bank Taler om FORFALSKNING, UDNYTTELSE, BEDRAGERI, MANDATSVIG. overtræder alle regler og god skik, for at kunne udbytte, svig foretning til at bedrage kunde i jyske bank Og tillader ATP PFA PENSAM og andre aktionærer at jyske bank i nu 9 år Har bedraget sin kunde i jyske bank ved hjælp af falsk lån, for at kunne manipulere kunden, som var syg efter en hjerneblødning Kunden som ikke døde og eller skulle have ATP udbetalt til sin hustru Er småsur over ledelsen i jyske bank nægter at svare, efter kunden i 2016 oplyste jyske bank om problemet omkring falsk Nu er der kommet meget mere frem Og jyske bank er fortsat iskolde, og fortsætter bedrager med der af jyske bank velplanlagte svig //

Bedrageri af dansk bank kunde, indsamling

MISTET PENSIONEN GRUNDET SVINDEL I STOR DANSK BANK.
🙂
Er din pension sikker i ATP PFA
Vores var sat i antikviteter, som måtte sælges billigt, for at overleve det svindel og bedrageri jyske bank udsatte os for.

🙂
🙂

Prøv selv at google hvad de forskellige ord, som bruges faktisk betyder.

🙂
🙂

Hvad er svindel
“handlemåde hvis formål er at snyde eller narre nogen”

Hvad er bedrageri
“Bedrageri er en formueforbrydelse, som består i, at man ved at vildlede nogen får dem til at handle anderledes end de ellers ville, og dermed fremkalder et uberettiget økonomisk tab hos andre og hos sig selv en vinding.”

🙂
🙂
🙂

Hvad skriver jyske bank lige om sig selv ? Hæderlig, Ærlig, Troværdig

🙂

Hvad er hæderlig
“ærlig, retskaffen og respektabel; præget af en høj moral”

Hvad er ærlig
“En som holder sig til sandheden; som ikke lyver”

Hvad er troværdig
“En som man med rimelighed kan tro eller stole på”

🙂

Men passer disse ord til jyske bank ?
Følg sagen og svar så

🙂
🙂

Var det en fejl ?
At jyske bank vægte at bedrage os
At jyske bank fortsætter med at bedrage os.

Næppe

For ellers ville Anders Dam vel næppe frabede sig henvendelser, og dialog, efter vi 25 maj 2016.

Oplyst Anders og koncernen ledelsen i jyske bank.

At her er der vist tale om et FALSK lån på 4.328.000 kr.

🙂

Vi ville vel vel næppe tilbyde jyske bank, ved deres ordførende formand Anders Dam

At betale 250.000 kr.
Bare for en kopi af lånet på 4.328.000 kr. I Nykredit

og bevis for at der findes 2 aftaler og godkendelse af 2 rentebytte aftaler til lånet på de 4.328.000 kr.

🙂
🙂

Undskylder at der bruges ord, som er taget direkte fra straffeloven, men det passer så fint ind i sagen.

🙁
🙁

En ubetydelig lille sag i JYSKE BANK for FALSK & SVIG

Så lille og ubetydelig, at jyske bank, nægter dialog for undgå at bekræfte at bilag alle er ægte og sande.

🙂

Muligt jyske bank kun tænker på at sikker sig jyske banks interesser.

Men behøver jyske bank ligefrem også at lave svig / bedrageri, for at sikker sig bankens øknomiske interesser ?

🙂

Kærer Anders Dam

Hvad har vi gjort jyske bank
siden i valgte at bedrage os år efter år. efter år. efter år. ………. Osv

Og hvorfor skal vi fortsat bedrags, efter vi oplyste dig jyskebank at påstået lån 4.328.000 kr. Var falsk

🙂

Ps
Det mandatsvig dokumentfalsk er efter straffelovs tekster, hvis de også er misforstået

Skal vi så ikke få det rettet.
Efter vi har gennemgået sagen

🙂
🙂

Vi er en lille familie der i 2 år, har forsøgt at råbe Jyske Banks koncernledelse v/ CEO Anders Dam op, i SVIG & FALSK sag.

Faktisk en sag med rigtig mange forhold im, lige fra bedrageri dokumentfalsk til mandatsvig mod os i familien.

Så jo det fylder ret meget.

🙂

Når Jyske bank så igen forsøgte at narre os, denne gang 2 november 2016

Til at lave en rentebytte, af et lån, et der rent faktisk findes 🙂

Altså efter vi opdagede den falske
Syntes vi Jyske Banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch var smart gjort,

Vi føler vi er så dårligt behandlet i jyske bank, at det føles som psykisk terror.

🙂

At Jyske bank konsekvent nægter at svare familie fra Hornbæk.

Som jo bare ønsker dialog,
og få gennemgået sagens beviser med jyske bank, for udnyttelse og bedrageri. ( Svig & Falsk ) forstår vi ikke

Familien er derfor ikke helt tilfredse over den måde jyske bank håndtere klager over banken,

når der er tale bedrageri, svig og falsk, bør jyske bank så ikke svare på henvendelser.

🙂

Når familien vælger at bruger deres talerør her, og råber op i håb om andre også sige til jyske bank

at lave bedrageri mod kunder, er bare ikke er i orden, heller ikke selv om det er magtfulde banker med milliarder i ryggen, som selv mener de er hævet over loven.

🙂
🙂

JYSKE BANK
TAL NU MED OS.

LAD OG NU SÆTTE OS SAMMEM OG SE VORES BILAG EFTER OM DE ER ÆGTE.

🙂

jyske bank bør være et forgangs billed på hæderlighed, og ikke det modsatte.

🙁

Men frem for den ønsket dialog
Fortsætter Jyske Bank i stedet med bedrageri ( Svig ) af familien.

Det vil jyske bank nemlig meget gerne lave.

? Eller er det misforstået ?

🙂
🙂

HVIS JYSKE BANK HAR BARE LIDT HÆDERLIGHED.

SÅ LÆG ALT FREM.
DET HAR VI GJORT.

LIGE SOM JYSKE BANK SELV BAD DR OM AT GØRER I SAGEN,

DOKOMENTAR OM HJÆLP TIL SKATTE SNYD.

MEN DET SYNTES JYSKE BANK JO IKKE AT DERES KUNDE KAN KRÆVE.

MEN SÅ FOR DE ANDRE
DEM SOM LÆSER MED HER.

VIS DEM ALLE BILAG

🙂
🙂

KONCERN LEDELSEN I JYSKE BANK OG ANDERS DAM

MÅ VÆRE STOLTE AF SIG SELV

🙂

AT DET ER LYKKES JYSKE BANK AT BEDRAGE DERES KUNDER
SÅ GROFT, OG SÅ LÆNGE.

SYNTES JYSKE BANK DET ER SÆRLIGT ÅBEN OG ÆRLIGT

Dygtig ledelse. Tilykke

OG

STORT TILYKKE TIL JYSKE BANKS BESTYRELSE, FOR AT BANKEN I 2 år NÆGTER AT TALE MED OS.

🙂

SAMTIDES MED AT JYSKE BANK FORTSÆTTER BEDRAGERI FOR MILLIONER MOD OS, DEN LILLE FAMILIE FRA HORNBÆK

HÅBER KONCERN LEDELSEN, BESTYRELSEN

OG IKKE MINDST JERES AKTIONÆRER ER STOLTE AF MÅDEN JYSKE BANK

BEDRAGER FORFALSKER MISBRUGER LYVER.

OG STADIG SOVER GODT OM NATTEN

🙂
🙂

HUSK FAMILIEN FRA HORNBÆK GERNE VIL TALE MED JYSKE BANK OM DETTE HER.

SÅ HVORFOR VIL JYSKE BANK SÅ IKKE TALE MED OS

🙂
🙂

VI SKAL NOK STOPPE MED AT RÅBE OP, LIGE SÅ SNART JYSKE BANK HAR GENNENGÅET ALLE FREMLAGTE BILAG MED OS.

OG LIGE SE OM JYSKE BANK HAR OVERHOLDT ALLE LOVE OG REGLER

OG OM BANKENS ADVOKATER IKKE HAR LØJET EN SMULE FOR RETTEN I SAGEN

🙂
🙂

HISTORIEN ER SAND

MEN HAR JYSKE BANK IKKE GJORT SOM FAMILIN HAR SKREVET, OM MANDATSVIG OSV.

HVORFOR BENÆGTER JYSKE BANK SÅ IKKE STRAKS, DET SOM ER SKRÆVET I GENNEM DE SIDSTE 2 år.

TÆNK EN DANSK BANK DER HAR MODTAGET STATSSTØTTE VED BANKPAKKE 1 og 2.

ER SÅ UHÆDERLIGE, UÆRLIGE,UTROVÆRDIGE OVER FOR KUNDER.

For at kunne tjene flere penge.

🙂
🙁

Hvad kan vi gøre for at få kontakt, og dialog med jyske bank ?

Hvordan får man Jyske bank til at tale sandt ?

Og ikke mindst, hvordan kan man stoppe jyske bank i at bedrage deres kunder, ved falsk lån.

🙂
🙂

JYSKE BANK VIL HAVE RETTENS ORD FOR AT BEDRAGERI VED SVIG & FALSK

IKKE KUN
IKKE ER HELT ULOVLIGT
MED ER DIRÆKTE ULOVLIG

FØR JYSKE BANK MÅSKE VIL STOPPE BEDRAGERIET AF DEN LILLE FAMILIE.

🙂

JYSKE BANK VIL SIKKERT FORSØGE AT SIGE.

NU HAR VI BEDRAGET FAMILIEN I 9 ÅR

🙂

SÅ BØR JYSKE BANK FÅ RETTENS ORD PÅ AT BEDRAGERIET MÅ KUNNE FORTSÆTTE I HELE 20 ÅR

Og det kun fordi kunden først opdagede at jyske bank løj og bedrog kunden i 2016.

Også fordi jyske bank jo tjener milioner på denne bedrageriske måde.

🙂

Ved godt jyske bank forsikker os, at de ikke er bedrageriske, men det virker altså som en anden tilgang til sandheden ?

🙂
🙂

Har du et forslag til, hvordan man kommer i dialog med jyske bank, og få gennemgået sagens bilag med banken.

Spørger familien der er udsat for bedrageri på nu 9’ende år.

🙂
🙂

Familien som hænger sig selv ud offenligt, ønsker slet ikke disse opslag.

Men hvordan skal man ellers råbe jyske bank op ?.

🙂
🙂

Vi som familie
er ret kede af at måtte skrive her og der, for at bede jyske bank lade være med at lave bedrageri.

🙂

Men når jyske bank udnytter deres magt til at bedrage kunder, og derved at kunne stjæle fra dem, så de bedraget kunder sikkert ikke, har råd til en advokat, for at stoppe bedrageriet.

Det viser jo bare hvor udspekuleret jyske bank er, når bedrageriet er igangsat.

🙂

Når jyske bank skjulte bedrageri, så selv 5 advokater ikke kunne opdagede det, er det godt udført.

Dette er bare lidt af hvad den bedraget familie, bliver udsat for.

Når jyske bank så over for retten kræver at familien får advokat påbud, er bare ekstra ONDT

🙁

Jyske bank besviger forsat familien.

Da det er nemmest for den DANSKE Bank i silkeborg

Hvor jyske bank og deres 100 advokater i Lund Elmer Sandager, sikkert planlægger at udnytte deres magt til at fortsætte hæve renter af lån, som aldrig har eksisteret, frem til 2028.

Med et lån på 4.328.000 kr.
som Lund Elmer Sandager Advokater på vegne af jyske bank lyver som ægte over for retten.

🙂
🙂

Familien siger igen.
Vi er parate til offenligt at undskylde og rette opslag, hvis noget ikke er som vi skriver.

Jyske bank skal jo bare tale med os, det kan da ikke være så svært.

Familien fastholder.
Det er svig og falsk jyske bank udsætter os for.

🙂
🙂

HJÆLP OS

Hjælp familien med et bidrag til advokat bistand.

Reg. 5479 – konto nr. 4563376.

Eller hjælp familien med en Indsamling.

For at oplyse og prøve at stoppe Jyske Bank i at bedrage eller besvige andre på samme måde.

🙂

Se meget mere på www.banknyt.dk
Eller læs billed tekst.

Mvh familien Skaarup
Hornbæk
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk